Jimmie Åkesson – ett lyte som provocerar

28 september 2013

Igår besökte Jimmie Åkesson (partiledare för rasistiska Sverigedemokraterna) Kungstorget i Uddevalla för att signera sin nya bok. Uddevalla har en stark antirasistisk tradition och när Sverigedemokraterna dyker upp dyker även antirasister upp.

Image

Läs hela inlägget här »


8 mars: Kvinnokamp är klasskamp

06 mars 2013

Inför årets internationella kvinnodag står det tydligt att behovet av en kämpande kvinnorörelse är stort. I avsaknaden av offensiv kamp trycks kvinnors rättigheter tillbaka på alla fronter.

Nedskärningar och uppsägningar inom vård, skola och omsorg sker ständigt. Då dessa är kvinnodominerade yrken drabbas i första hand kvinnor. 161 000 fler kvinnor blev fattiga under Reinfeldts första fyra år. Detta drabbar kvinnor dubbelt då vården försämras och fler blir tvungna att själva ta hand om anhöriga, en börda som ofta faller på kvinnan. En genomsnittlig man tjänar idag 3,6 miljoner kronor mer än en genomsnittlig kvinna under sin livstid. Samhällsutvecklingen slår förstås också ut män från arbetsmarknaden. Läs hela inlägget här »


Venezuela: Ett land i sorg, Hugo Chavez är död

06 mars 2013

20130306-003055.jpg

Venezuelas vicepresident Nicolás Maduro har bekräftat uppgifterna att president Hugo Chávez är död.
Han avled efter en två år lång strid mot cancern.
Chávez blev 58 år gammal.
Läs hela inlägget här »


Årsmöte med stark framåtanda

28 februari 2013

Rättvisepartiet Socialisterna Väst växer och årsmötet stakade ut vägen för partiets verksamhet under 2013. Diskussionerna kom bland annat att handla om bostadspolitiken, välfärden, ungdomsarbetslösheten, antirasismen, asylkampen och den roll partiet kan spela. Mötet samlade 35 personer.

image

Läs hela inlägget här »


Fortsatt oviss framtid för vården i Uddevalla.

25 januari 2013

Som RS Uddevalla tidigare skrivit så står Uddevalla kommun och socialtjänsten inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Nu har några veckor passerat och man har kunnat gå ut med mer information. Ryttarens särskilda boende, ett boende med ca 60 boenden och som ligger mitt i stan, är det särskilda boende som ska göras om till trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst, och man gissar då på mellan 7 till 10 besök under dagtid, och inga under nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Vad eller vilka aktiviteterna blir bestäms utefter de intressen och behov som de boende har. Planeringsarbetet började nu i januari 2013 men man kan inte säga när själva omstruktureringen kommer äga rum. Det kan ta allt från ett halvår fram tills sommaren 2014. Det är inte bara vården som kommer ta stryk utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs och detta är i verksamheter som är lågavlönande, många fysiskt krävande och kvinnodominerande.

Läs hela inlägget här »


Stoppa nedskärningarna inom vården nu!

12 november 2012

När jag kom till arbetet idag möttes jag av en bilaga med siffror på hur mycket nämnderna gått back, och hur prognosen ser ut fram till 2014.

Bland annat finns förslag på att ta bort ett helt äldreboende (sex avdelningar med cirka tio boenden på varje, med varierande grad av demens) och bygga om detta till trygghetsboende. Detta medför att ”de minst sjuka” får hemtjänst medan ”de sjukare” får flytta till andra boenden.

Läs hela inlägget här »


Kristallnatten: Stoppa nazistvåldet

11 november 2012

Den 9 november uppmärksammade Rättvisepartiet Socialisterna Kristallnatten med ett torgmöte på Kungstorget i Uddevalla. RS talade om kristallnattens offer och kopplade det till dagens kamp mot nazisterna och deras våld.

Läs hela inlägget här »


Nazister bakom mordet i Vallentuna

05 november 2012

Hotet från nazisterna visar sig på nytt efter mordet i Vallentuna. Tre nazister från våldsorganisationen SMR-Svenska Motståndsrörelsen misstänks för det brutala mordet på Joakim Karlsson i enligt TV3 Efterlyst.

Läs hela inlägget här »


Offensiv 1017 försenad till prenumeranter

21 september 2012

Det senaste numret av Offensiv kommer inte att nå prenumeranterna förrän på måndag. Det beror på problem med tryckpressarna. Detta nummer av Offensiv finns därför tillgängligt som e-tidning här: Offensiv 1017. E-tidningen är aktiv i 30 dagar. 


Nya steg med Offensiv

18 maj 2012

När Offensiv kom ut för första gången i september 1973 stod Sverige och världen på tröskeln till en ny historisk tid. Den globala ekonomiska krisen 1974-75 kom att bli inledningen till en utdragen, ännu pågående dödskamp för det kapitalistiska systemet.

Läs hela inlägget här »