Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!

19 februari 2009

fana

Varför RS?

Rättvisepartiet Socialisterna är en viktig del av den nya arbetarrörelse som måste byggas upp. För att stoppa nedskärningar och försämringar för ungdomar och arbetare behövs det kamp för ett socialistiskt program lokalt och globalt. Vårt parti är ett steg på vägen till ett stort och massförankrat arbetarparti. 90-talets massarbetslöshet och slakt på välfärd i Sverige och internationellt orsakas av det kapitalistiska systemets jakt på profiter. Alla som stödjer partiets plattform och mål kan och bör bli medlemmar.

Läs mer om oss samt våran pamflett Gå med i RS!

Vad krävs det av mig?

Som medlem deltar du på partiets veckomöten och aktiviteter samt läser vår veckotidning Offensiv. Rättvisepartiet Socialisterna har en högre aktivitetsnivå än andra partier och organisationer. Varje medlem har som uppgift att efter förmåga delta i aktiviteter, sprida tidningen och värva nya medlemmar.

Hur blir jag medlem?

Kontakta oss via mail eller telefon för att bestämma tid för diskussion med din lokala partiförening. Som medlem räknas man från den dagen man betalt sin första månadsavgift (nivån avgörs efter diskussion med partiföreningen). I månads-avgiften ingår en prenumeration på Offensiv.

Ta kamp för socialism!
Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna idag!

rs.uddevalla@socialisterna.org


Kamp för jobben – Förstatliga Volvo och SAAB

16 februari 2009

Dags att rädda bilindustrin, jobben, välfärden och klimatet – förstatliga Saab och Volvo nu

volvo1

De närmaste dagarna kan avgöra existensen för Saab Automobile och stora delar av svensk fordonsindustri. Jobben och välfärden är därmed hotade för tiotusentals anställda, långt utanför bilindustrin. Fredrik Reinfeldt ljuger när han i SvT:s Agenda försökte ställa skattebetalarnas intressen mot en räddningsplan för Saab. Utan bilindustrins jobb hotas skatteintäkterna, välfärden och tusentals jobb även i vård, omsorg och skola.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) uppmanar alla som jobbar inom bilindustrin och hela fackföreningsrörelsen att omedelbart förbereda en massiv kamp för våra jobb. Vi måste kräva att inga fler fabriker får läggas ned, att inga fler varsel får accepteras och att vi under krisen ska dela på jobben med kortad arbetstid och utbildningar mm utan lönesänkning. Sveriges anställningsskydd har de senaste månaderna visat sig tillhöra Europas allra svagaste, Sveriges regering de mest passiva och Sveriges fackföreningar de allra mesigaste. Att som Olle Ludvigsson, IF Metalls representant i Volvo Lastvagnars bolagsstyrelse, inte ens reservera sig mot vårens aktieutdelning på fyra miljarder kronor, som skulle räcka till årslöner åt många fler än bolagets samtliga drygt 7600 varslade i Sverige, är ett häpnadsväckande exempel på en undfallenhet som vi inte längre har råd med. Det är samtidigt sant att statliga nödlån eller garantier för undsättningslån från Europeiska investeringsbanken EIB i bästa fall kan ge ett andrum, i sämsta fall bara bli ett sätt att ge GM och Ford bättre betalt inför en snar försäljning.

Nödlån räcker inte som lösning. Sveriges Ingenjörer och Unionen har varit på rätt spår när de till exempel föreslagit att Volvo och Saab slås ihop och att staten tar över ägandet. De samtidiga hoten mot jobben, välfärden och klimatet är tre avgörande skäl för ett förstatligande av Saab och Volvo. Det är sant att det idag råder stor överkapacitet i produktionen av bilar som drivs på fossila bränslen. Men som nya larmrapporter om skenande utsläpp av koldioxid visar krävs det idag en snabb klimatomställning av bland annat hela transportsektorn till en kraftigt utvecklad järnvägs- och busstrafik och en privatbilism baserad på elbilar eller elhybrider etc. Bara kapitalismens kortsiktiga vinstintressen hindrar idag bilindustrins anställda från att bli en spjutspets i en sådan omställning. Med ett förstatligande som bygger på en demokratisk planering under kontroll av bilindustrins arbetare, tjänstemän och ingenjörer skulle svensk bilindustri snabbt kunna bli ett globalt föredöme. Nu får det vara nog av reträtter.

Vi uppmanar alla fack att vägra godkänna en nedläggning av Saab Automobile och stora delar av bilindustrins underleverantörer eller en försäljning av Volvo Cars till kinesiska eller andra ägare med mycket osäkra framtidsutsikter. I lilla Örnsköldsvik demonstrerade i helgen 5000 personer man ur huse mot en stor nedskärning av sjukhuset. En samling till massdemonstrationer för den hotade bilindustrin skulle kunna samla tiotusentals på orter som Trollhättan och Göteborg och därmed sätta regeringen under maximal press.

Kristofer Lundberg Ordf. Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg

Kaan Özsan Bilarbetare IAC

Syvan Ali Rezai Bilarbetare Lear Corporation

Murat Solmaz Sparkad Bilarbetare Volvo PV


Svaret på krisen är socialism.

16 februari 2009

(denna debattartikel skrevs som svar på det moderata kommunalrådet Sture Svennbergs ”löfte” om nedskärningar inom Uddevalla kommun och publicerades i Bohusläningen den 13:e januari)

Framförallt Volvo, men även Pininfarina och Kynningsrud; 2008 var det industriarbetarna som förlorade jobben och 2009 ser det ut att bli de offentliganställdas tur. För hur ska man annars tolka det moderata kommunalrådet Sture Svennbergs sena julklapp under kommunens nyårsfyrverkerier där han lovar att ”dra åt svångremmen” i Uddevalla kommun? Det är ju inte något annat än ett löfte om nedskärningar i den offentliga sektorn och minskade satsningar på barn och ungdomar.

Jag finner det oerhört underligt att det är de som har absolut minst med den rådande krisen att göra är de som får ta konsekvenserna av den. Att det är arbetarna, studenterna och barnen som ska betala för kapitalisternas kris. De kapitalister som allianspolitikerna i en annan tid säkerligen hade hyllat för sitt entrepenörskap.

Faktum är att nedskärningar inte är det som är nödvändigt för att tackla krisen idag, det enda som är nödvändigt för att tackla den är kamp.

Oavsett om vi tillhör den privata sektorn, den offentliga sektorn, studerar eller är arbetslösa så har vi alla ett ansvar att ta striden för våra jobb och mot alla former av nedskärningar. För svaret på krisen är inte eftergifter inför den härskande klassens krav, utan arbetarkamp och socialism.  Inte bara i Uddevalla, inte bara i Sverige utan globalt. En arbetarkamp som som inte besvarar dessa krav med sorg och besvikelse utan med demonstrationer och strejker.

Tyvärr saknas idag både önskan och förmågan hos de traditionella partierna och arbetarorganisationerna att initiera och/eller understödja en sådan kamp. Därför är det upp till oss att inte bara kräva stopp för högerns nedskärningspolitik utan även att kräva en radikalisering av facken och att ställa upp ett sant socialistiskt alternativ på gatorna, på arbetsplatserna, i skolorna och i parlamenten.

Låt svångremmen dras in för de som förtjänar det istället, som exempelvis Sture Svennberg och hans gelikar.

Upp till kamp!

Patrik Berg, Rättvisepartiet Socialisterna.


Artikelarkiv

13 februari 2009

För att läsa äldre artiklar publicerade av RS Uddevalla kan man gå in på http://rsuddevalla.blogg.se/


RS Uddevalla på framtidstorg.

10 februari 2009

Onsdagen den 28:e januari deltog RS Uddevalla på UngEnergis ”framtidstorg” i Folkets Hus.

UngEnergi är ett projekt för ungdomar som är en del av Västra Götalandsregionens klimatsatsning ”Smart Energi” som syftar till att skapa en strategi för att göra länet oberoende av fossil energi till år 2030. Utöver Rättvisepartiet Socialisterna fanns representanter från Moderata Ungdomsförbundet, Vänersborg ungdomsråd, Naturbruksgymnasiet, Fältbiologerna samt ett antal lokal och regionalpolitiker.

Efter inledningen där vi fick lyssna på ett ”ljudkonstverk” av en konstnär som deltar i projektet så följde några timmar av brainstorming och diskussion kring frågan hur vi vill att ett miljösmart samhälle ser ut år 2030.

uddevalla_1864webb

Många intressanta förslag dök upp, både från oss rättvisepartister men även från de övriga ungdomarna på plats. Ett av de tydligaste tecknen på att det var progressiva förslag som lades fram kanske kom från MUF:arna och deras altmer frustrerade inställning till vad som antecknades på tavlan. Vi hade svårt att dölja våra leenden när någon lade fram ett förslag om att man skulle minska kärnkraften och den ena ungmoderaten nästan trotsigt räckte upp handen och kontrade med ”mera kärnkraft”.

Att borgerlig miljöpolitik har väldigt lite stöd bland dagens miljömedvetna ungdomar märktes snabbt när de förslag som kommit in skulle rangordnas. Glädjande, men något oväntat, var att vårat förslag om demokratisk kontroll över produktionsmedlen var ett av de absolut mest populära och kom bara efter de mer väntade ”Gratis kollektivtrafik” och ”Mer återvinning”. Även förslaget om en icke vinstdriven produktion fick många röster.

uddevalla_1705webb
– Exempel på ”miljöbovar”

Det var onekligen en trevlig tillställning, , där vi även hade några givande diskussioner med personer som var nyfikna på RS,,  men som ett verktyg till faktisk förändring ställer vi oss skeptiska. Djupare diskussion om de förslag som lades fram uteblev och de progressiva förslag som lades fram kommer förvisso att skickas vidare i en rapport till regionalpolitikerna, men väl där finns det ingen anledning att tro att man skulle gå utanför den ideologiska (borgerliga) och ekonomiska ram som så skoningslöst bestämmer verksamheten.

Vad vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser vara nödvändigt för en hållbar miljö är inget mindre än en total omvälvning av det kapitalistiska system som helt utan hänsyn till varken miljö eller människa och med ett extremt kort perspektiv försöker maximera sina vinster. Särskilt i denna tid av djup ekonomisk kris inser man att det inte finns någon inom-kapitalistisk lösning i form av tex begreppet konsumentmakt som liberaler ofta förespråkar. Hur ska man kunna välja det dyrare, miljövänliga, alternativet när man inte ens har något jobb?

Bristen på inom-kapitalistiska lösningar innebär dock inte att att man inte ska ställa krav, och våra krav kan sammanfattas som följer:

* För en massiv facklig och politisk kampanj för jobb, välfärd och en snabb klimatomställning av transporter, energiförsörjningen och byggandet m.m – förstatliga bankerna, bilindustrin, energijättarna och de stora byggbolagen.

* En socialistisk och global grön omställning baserad på en demokratiskt planerad socialistisk ekonomi, under kontroll av de anställda och miljörörelsen.

* För en demokratisk och socialistisk värld – kamp mot imperialismens krig och EU:s militarism.

Läs mer om UngEnergi på http://ungenergi.se/


24 000 varslade i Västra Götaland

06 februari 2009

Publicerad i Offensiv 836

Fram till årsskiftet varslades totalt 95 000 personer om uppsägning i hela landet, enligt Arbetsförmedlingen. Hårdast drabbat var Västra Götaland, där över 21 000 personer varslades. Efter årsskiftet och fram till den 31 januari har 3 215 personer varslats i Västra Götaland, flest i landet.

Förra veckan fanns det totalt 41 901 öppet arbetslösa i Västra Götaland och Halland. Av IF Metalls dryga 72 000 medlemmar i Västsverige (Västra Götaland och Halland) har totalt 11 730 blivit varslade, enligt avdelningarnas statistik. Av dessa är 5 400 varsel lag­da i Göteborg, vilket motsvarar var fjärde medlem. Många som varslats och förlorat sina jobb hamnar emellertid inte i statistiken. Det gäller visstidsanställda som inte får förlängt och företag med färre än fem anställda behöver inte rapportera in personalneddragningar till Arbetsförmedlingen.

De flesta varslen i Västra Götaland har gällt industrin, men nu har krisen även drabbat den offentliga sektorn. I slutet av 2008 beslutades det att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg måste banta verksamheten med 280 miljoner kronor 2009, vilket betyder att 500-600 tjänster försvinner. Hur detta påverkar verksamheten eller personalen hade inte Ann-Christine Andersson, kommunikations- och kanslidirektör vid Sahlgrenska, tid att svara på när Offensiv ringde.

I Göteborgs förorter genomförs också nedskärningar. Gunnareds stadsdelsnämnd ska ”spara” 40 miljoner kronor, något som drabbar skolan hårt. Var femte anställd ska bort. Barngrupperna i förskolan blir större och så vidare. Nedskärningarna i Lärjedalen har resulterat i att eleverna i klass 7C på Bergumskolan hotat med skolstrejk.

Det behövs gemensamma protester från hela fackföreningsrörelsen för att riva upp varslen och stoppa nedskärningarna. Industriarbetare, lärare, föräldrar, elever tillsammans med vårdpersonal, vårdtagare och alla andra som drabbas av nedskärningarna måste kräva pengar från stat och storföretag.

Johannes Lundberg