Torgmöte i Uddevalla för kampen i Iran.

26 juni 2009

iran2

Torsdagen den 25:e juni hölls flera manifestationer runt om i Sverige till stöd för protesterna i Iran. I Uddevalla hölls det ett torgmöte på Kungstorget med bland annat parollerna ”Nej till diktatur i Iran!” och ”Alla arresterade skall friges omedelbart och utan vilkor.” Manifestationen som hölls på initiativ av Kiomars Heydar (s) samlade cirka 50 personer, och alla politiska partier, inklusive Rättvisepartiet Socialisterna, var inbjudna att tala.

iran3

Efter ett längre tal från Kiomars så gavs mikrofonen till de närvarande partierna (av de inbjudna var det M och KD som inte dök upp) som gav kortfattade stöduttalanden för protesterna och för kravet på omval. Gentemot dessa stod talet från Rättvisepartiet Socialisternas talare, Patrik Berg, i skarp kontrast. I talet betonades att ett omval knappast skulle stoppa protesterna och att Mousavi själv tillhör samma regim som den demonstranterna protesterar mot. Istället lades krav på gemensam student- och arbetarkamp och på generalstrejk fram som de enda vägarna till att fälla regimen och garantera medborgerliga fri och rättigheter i landet.

Utan tvekan var det åsikterna Rättvisepartiet Socialisterna lade fram som fick mest gehör från åhörarna och många iranier kom fram efter talet för att tacka för stödet.

Läs var Rättvisepartiet Socialisterna skrivit om situationen i Iran.
Iran: Största massrörelsen sedan revolutionen 1979
Fortsatt masskamp kan fälla Irans regim

RS Uddevalla.


Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!

23 juni 2009


För medlemskap eller information i Uddevalla, ring 073-5057723 eller maila rs.uddevalla@socialisterna.org


Solidaritetsaktion för de varslade Lagena-arbetarna.

17 juni 2009

20090603

Lagena Distribution AB som driver Systembolagets centrallager i Jordbro utanför stockholm har varslat 33 anställda. Detta varsel föregicks av ett tidigare varsel av 49 arbetare i julas. Företaget anger arbetsbrist som orsak till varseln, samtidigt som man valt att ta in personal från bemanningsföretag. Detta för att trots att kostnaden blir högre per timme för en inhyrd arbetare än en fastanställd så är det lättare att sparka inhyrd personal, och alltså effektivt kringå Lagen om Anställnings Skydd.  Arbetsgivaren  har även försökt splittra och utpressa arbetarna genom att föreslå att några av varslen dras tillbaka i utbyte mot att hela arbetskollektivet sänker både sina löner och sin arbetstid.

Självklart har detta inte accepterats av arbetarna som valt att gemensamt och aktivt kämpa för sina jobb. En kamp som resulterat i flera protester utanför LO-högkvarteret och Systembolagets huvudkontor och en vild strejk där man också blockerade arbetsplatsen för att hindra arbetsgivaren från att sätta in strejkbrytare.  På tisdagsmorgonen sattes en polisspärr in, där polisen gått in och hindrat blockaden och alltså gått in och tagit sida i en arbetsmarknadskonflikt, något vi sett mer av de senaste åren. De strejkande har även fått sina passekort låsta.

Stödet för de strejkande arbetarna har varit massivt. Solidaritetskommittéer har bildats över hela landet och onsdagen den 17 juni, utlystes en landsomfattande aktionsdag där flygblad till stöd Lagenarbetarna har delats ut på flera orter och pengar samlats in till en strejkkassa. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla tog initiativ till en solidaritetsaktion i Uddevalla, där även Ung Vänster Uddevalla deltog.

solidaritet

Ett tiotal aktivister deltog och hundratals flygblad delades ut utanför Systembolaget i centrala Uddevalla- och på Torp köpcentrum. Responsen var positiv från Uddevallaborna.

Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla stödjer Lagena-arbetarnas kamp och kräver att varslen och hoten om försämrade villkor dras tillbaka och att Handels tar strid för sina medlemmar centralt.

Vi uppmanar också alla fackligt aktiva arbetare att sätta press på sina förbund för att stödja arbetarnas kamp.

Arbetarna på Lagena visar vägen framåt genom att aktivt ta strid för sina rättigheter.

Kampen fortsätter!

Eftersom strejken ses som ”olaglig” kan enskilda arbetare som kämpar för sina jobb riskera böter. För att stödja arbetarna ekonomiskt har en strejk-kassa skapats dit man kan ge bidrag. Sätt in era bidrag på plusgiro 134456-3.

Lagena-arbetarnas blogg.

Lagena-arbetarnas vänner.

Strejk på Lagena i Jordbro (Offensiv)
”Arbetarna på Lagena strejkar för alla arbetare” (Offensiv)
”Vi sopgubbar stöder strejken” (Offensiv)
Stöduttalande från Septemberalliansen och gruvarbetarfackens ordföranden (Offensiv)
Intervju: ”Vi ger oss inte” (offensiv)
Stöd Lagenaarbetarnas kamp (offensiv)


Drastiska nedskärningar i Uddevallas skolor.

12 juni 2009

I och med kapitalismens kris och de minskade skatteintäkter som följer så gör kommun efter kommun tydligt att det är de äldsta och de yngsta i samhället som ska betala i form av nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Uddevalla kommun med dess extrema högerstyre är absolut inget undantag.

Rättvisepartiet Socialisterna har träffat Thomas Ingman, biträdande rektor på Individuella programmet, en av de verksamheter som kommer drabbas hårdast av nedskärningarna, samt Gunnar Hermansson, lärare på IV och ordförande i Lärarnas riksförbund.

Vad kan ni berätta om nedskärningarna?

Gunnar Hermansson: Det handlar om ganska stora generella nedskärningar där den borgerliga majoriteten har föreslagit att 3,2% ska skäras ner på alla förvaltningar inom kommunen. De kräver dessutom att alla förvaltningar, inklusive skolan, ska ha ett 3,2% överskott, vilket är ett fullständigt rabiat krav. Det placerar oss i en fullständigt omöjlig sits, vi har helt enkelt inte de marginalerna. Tanken att skolan ska vara likvärdig för alla och fungera klassutjämnande finns inte i de nya nedskärningsförslagen. Just nu finns ju heller ingen politisk majoritet för nedskärningsförslagen i barn- och ungdomsnämnden. Beslutet kommer fattas i kommunfullmäktige senare i veckan.

[RS anmärkning: Ett lätt kaotiskt kommunfullmäktige beslutade att till sist att halvera nedskärningarna från 30 till 15,5 miljoner på skolan. Men som Agneta Läckström från lärarförbundet konstaterar i en intervju i bohuslänningen 30 maj: ”Att spara 15,5 miljoner på en redan underbudgeterad verksamhet är inte lätt.”]

Vilka konsekvenser kommer nedskärningarna innebära för elever och personal?

GH: Vi har ju redan sett förslagen om försämrad skolmat, men dessutom kommer det även drabba elevhälsan, skapa större klasser och särskilt drabbas de elever som behöver extrahjälp.

Thomas Ingman: Ska det skäras ner drabbar det ju naturligtvis även personalen även om det på Margeretgärde verkar som om vi kommer slippa säga upp personal.

GH: De föreslår ju även att sänka elevpengen, som är den summa man får från kommunen för varje elev, för individuella programmet. Detta drabbar ju elever som redan är i ett stort behov av stöd, särskilt de med ofullständiga betyg från grundskolan.

Den borgerliga alliansen pratar om likvärdighet och utjämning men det de i praktiken gör är en strömlinjeformning, där några faller utanför. Ska utanförskapet börja redan i skolan så får vi betala ett högt pris.

TI: Det är ju ändå så att vi i Sverige har en relativ välfärd och nu är man där och tullar på den.

GH: Det handlar ju om att alla måste få möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vilka reaktioner har kommit på förslagen?

GH: De skapar ju en frustration bland personalen. Det har skickats hundratals protestbrev till politikerna både från personal och föräldrar, inte bara i Uddevalla utan också i Trollhättan och Vänersborg, där man också drabbas av nedskärningar.

Varför väljer kommunen att skära ner på skola och omsorg?

GH: Tack vare krisen har alla kommuner mindre skatteunderlag. Tanken med att dra 3,5% rakt över är väl utjämnande, men då tänker man inte på att vissa sektorer redan är drabbade.

Man har ju sparat 2% varje kvartal de senaste åren. Pengar som kommunen nu i kristider istället, till exempel, väljer att satsa på att få ett IKEA till Uddevalla, pengar som istället borde satsas på skola, vård och omsorg.

TI: Det är ju så att skolan och omsorgen är två stora poster i kommunens budget . När den privata sektorn skärs ner så tvingas även kommunen att skära ner. Men underlaget blir ju inte mindre för det, skola, vård och omsorg behövs ju fortfarande lika mycket ändå.

Oftast tänker politikerna tyvärr kortsiktigt. Att genomföra skattesänkningar genomför stora nedskärningar på offentlig sektor rimmar illa.

Som rektor är ju mitt uppdrag att se till att verksamheten fungerar, men minskar resurserna minskar självklart kvalitén.

– Behövs det gemensamma protester från lärare, föräldrar och elever?

TI: Ju fler man är, så tvingas politikerna att lyssna. Det är först när man gör något och protesterar som förbättringar kan ske.

Kim Holmstedt, Karl H.

Barn- och utbildnings sparåtgärder 2009:

Övergripande verksamheter

Uppsägning av Stenbackeskolans hyreskontrakt på I17 490 000
BUN:s IT-avdelning, BUNIT 380 000

Kostenhetens centrala administration 500 000
Förvaltningskontoret 188 000

Kommunal förskoleverksamhet

Minska timvikarieanvändning 750 000
Personalminskning 737 000
Administrativ tjänst 74 000
Minskning rektorstjänst 500 000
Inköpsstopp pedagogiskt material 200 000

Kompetensutveckling 1000 000
Föräldrastödspengar 250 000
Endast en öppen sommarförskola 300 000

Grundskolan

Den särskilda satsningen på föräldrastöd tas bort 500 000
Busskostnader, moderna språk i årskurs 6 125 000

Gymnasieskola

Elevassistenter ersätts av övertalig personal 600 000
Minskning av allmän förbrukning inkl. läromedel 2 250 000
Indragen förstärkning gymnasiesärskolan 500 000
Ej kompensation för prisökning 1 000 000
Begränsa elevernas individuella val 500 000
Vuxenutbildning
Kompetensutveckling 270 000
Drift 100 000

Yrkesutbildning 260 000

Lärare Kärnan 70 000

Källa: Bohuslänningen 30/5/09


I förrgår var det val, idag börjar ”valkampanjen”!

09 juni 2009

En intensiv sista kampanjvecka för ArbetarInitiativet är avslutad och eu-parlamentsvalet är över. I Uddevalla har över 1000 flygblad delats ut veckan innan valet, hundratals affischer har satts upp, kontakter har knutits och diskussionerna har varit många. Det blev ingen skräll för AI men resultatet var ungefär som förväntat, även om det slutgiltiga antalet röster inte är fastställt ännu (det dröjer ett par dagar tills dess).

Överlag gick vänstern tillbaka i parlamentet, men en väldigt glädjande nyhet var att Joe Higgins, medlem i irländska Socialist Party (CWI Irland) blev invald som CWIs första europaparlamentsledamot. Grattis!

Valframgångar är dock inte det viktiga. Den antikapitalistiska kampen måste framförallt föras på gatorna, skolorna och arbetsplatserna. I och med att valet är slut för denna gång så kommer återigen de etablerade partierna att försvinna från gatubilden. Utan röster att fiska återgår de till sin nedskärningspolitik i kommuner, landsting och riksdag. Vi i RS Uddevalla däremot menar att ”valkampanjen” börjar idag! Kapitalismens förstörande kraft tar inte semester bara för att valet är över, nedskärningshoten ligger fortfarande som mörka moln över oss.Vi kommer därför självklart fortsätta vara ute på gator och torg och föra vår politik, fortsätta protestera mot nedskärningar och försämringar och fortsätta att nå ut till folk.

Vår första utåtriktade aktivitet efter valet blir idag då vi kommer att gästa Mötesplats Dalaberg mellan 12.00 och 16.00, där vi kommer ha ett bokbord och svara på frågor. Välkommen dit!

RS Uddevalla.


”Välkommen segregationsministern”

07 juni 2009

DSC_0520

”Välkommen segregationsministern” var budskapet som mötte fp:s Nyamko Sabuni när hon besökte Uddevalla.

På nationaldagen hölls en ceremoni i Uddevalla för att ”välkomna” de invandrare i kommunen som under året fått svenskt medborgarskap. Drygt 200 personer besökte Bohusläns Muséum där den hölls.

Trots att ceremonin var tänkt att vara partipolitiskt obunden så tog de lokala folkpartisterna sig friheten att bjuda in integrationsminister Nyamko Sabuni för att tala. Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla ser inte vad en minister, som så aktivt arbetar för att misstänkliggöra invandrare och underblåsa främlingsfientlighet, har att göra på en sådan tillställning och tog således tillfället i akt att ge henne en särskild hälsning från läktaren.

sabuni2

Trots påtryckningar från museipersonalen så kunde vi efter att vi förklarat för polis på plats att vi genomförde en laglig politisk opinionsyttring fortsätta med vår tysta protest tills dess att Sabuni lämnat platsen.

Efter det ställde vi oss utanför muséet och delade ut ett hundratal flygblad om varför vi protesterade och där vi mer detaljerat förklarade att Nyamko Sabuni och alliansen driver en politik som bland annat innebär massutvisningar av flyktingar till krigsdrabbade länder och diktaturer, misstänkliggöranden av boende i invandrartäta områden och stigmatisering av invandrarflickor. En politik som överhuvudtaget inte har några lösningar och som splittrar arbetarklassen efter etnicitet. Vi påminnde också om ArbetarInitiativet, som är ett verkligt antirasistiskt alternativ som ställer upp i EU-parlamentsvalet. Flygbladen mottogs bra och flera personer intresserade sig för de politiska lösningar vi socialister lyfter fram. Ordföranden för MUF Uddevalla var dock märkbart irriterad när han passerade och kallade protesten för en förolämpning, men det är inget jämfört med den förolämpning alliansens politik är för sveriges flyktingar, arbetare, studenter och arbetslösa.

När de flesta lämnat muséet ställde vi oss på Kungsgatan och delade ut de sista av de vanliga AI-flygbladen, och satte således punkt för ArbetarInitiativets intensiva valkampanj i Uddevalla.

Rättvisepartiet Socialisterna protesterade mot Sverigedemokraternas torgmöte i Uddevalla den 16:e maj och vi kommer att protestera mot rasism och främlingsfientlighet oavsett vilka partier det är som ligger bakom.

RS Uddevalla.


Film från anti-SD-protesterna i GBG och Uddevalla.

07 juni 2009