Drastiska nedskärningar i Uddevallas skolor.

12 juni 2009

I och med kapitalismens kris och de minskade skatteintäkter som följer så gör kommun efter kommun tydligt att det är de äldsta och de yngsta i samhället som ska betala i form av nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Uddevalla kommun med dess extrema högerstyre är absolut inget undantag.

Rättvisepartiet Socialisterna har träffat Thomas Ingman, biträdande rektor på Individuella programmet, en av de verksamheter som kommer drabbas hårdast av nedskärningarna, samt Gunnar Hermansson, lärare på IV och ordförande i Lärarnas riksförbund.

Vad kan ni berätta om nedskärningarna?

Gunnar Hermansson: Det handlar om ganska stora generella nedskärningar där den borgerliga majoriteten har föreslagit att 3,2% ska skäras ner på alla förvaltningar inom kommunen. De kräver dessutom att alla förvaltningar, inklusive skolan, ska ha ett 3,2% överskott, vilket är ett fullständigt rabiat krav. Det placerar oss i en fullständigt omöjlig sits, vi har helt enkelt inte de marginalerna. Tanken att skolan ska vara likvärdig för alla och fungera klassutjämnande finns inte i de nya nedskärningsförslagen. Just nu finns ju heller ingen politisk majoritet för nedskärningsförslagen i barn- och ungdomsnämnden. Beslutet kommer fattas i kommunfullmäktige senare i veckan.

[RS anmärkning: Ett lätt kaotiskt kommunfullmäktige beslutade att till sist att halvera nedskärningarna från 30 till 15,5 miljoner på skolan. Men som Agneta Läckström från lärarförbundet konstaterar i en intervju i bohuslänningen 30 maj: ”Att spara 15,5 miljoner på en redan underbudgeterad verksamhet är inte lätt.”]

Vilka konsekvenser kommer nedskärningarna innebära för elever och personal?

GH: Vi har ju redan sett förslagen om försämrad skolmat, men dessutom kommer det även drabba elevhälsan, skapa större klasser och särskilt drabbas de elever som behöver extrahjälp.

Thomas Ingman: Ska det skäras ner drabbar det ju naturligtvis även personalen även om det på Margeretgärde verkar som om vi kommer slippa säga upp personal.

GH: De föreslår ju även att sänka elevpengen, som är den summa man får från kommunen för varje elev, för individuella programmet. Detta drabbar ju elever som redan är i ett stort behov av stöd, särskilt de med ofullständiga betyg från grundskolan.

Den borgerliga alliansen pratar om likvärdighet och utjämning men det de i praktiken gör är en strömlinjeformning, där några faller utanför. Ska utanförskapet börja redan i skolan så får vi betala ett högt pris.

TI: Det är ju ändå så att vi i Sverige har en relativ välfärd och nu är man där och tullar på den.

GH: Det handlar ju om att alla måste få möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vilka reaktioner har kommit på förslagen?

GH: De skapar ju en frustration bland personalen. Det har skickats hundratals protestbrev till politikerna både från personal och föräldrar, inte bara i Uddevalla utan också i Trollhättan och Vänersborg, där man också drabbas av nedskärningar.

Varför väljer kommunen att skära ner på skola och omsorg?

GH: Tack vare krisen har alla kommuner mindre skatteunderlag. Tanken med att dra 3,5% rakt över är väl utjämnande, men då tänker man inte på att vissa sektorer redan är drabbade.

Man har ju sparat 2% varje kvartal de senaste åren. Pengar som kommunen nu i kristider istället, till exempel, väljer att satsa på att få ett IKEA till Uddevalla, pengar som istället borde satsas på skola, vård och omsorg.

TI: Det är ju så att skolan och omsorgen är två stora poster i kommunens budget . När den privata sektorn skärs ner så tvingas även kommunen att skära ner. Men underlaget blir ju inte mindre för det, skola, vård och omsorg behövs ju fortfarande lika mycket ändå.

Oftast tänker politikerna tyvärr kortsiktigt. Att genomföra skattesänkningar genomför stora nedskärningar på offentlig sektor rimmar illa.

Som rektor är ju mitt uppdrag att se till att verksamheten fungerar, men minskar resurserna minskar självklart kvalitén.

– Behövs det gemensamma protester från lärare, föräldrar och elever?

TI: Ju fler man är, så tvingas politikerna att lyssna. Det är först när man gör något och protesterar som förbättringar kan ske.

Kim Holmstedt, Karl H.

Barn- och utbildnings sparåtgärder 2009:

Övergripande verksamheter

Uppsägning av Stenbackeskolans hyreskontrakt på I17 490 000
BUN:s IT-avdelning, BUNIT 380 000

Kostenhetens centrala administration 500 000
Förvaltningskontoret 188 000

Kommunal förskoleverksamhet

Minska timvikarieanvändning 750 000
Personalminskning 737 000
Administrativ tjänst 74 000
Minskning rektorstjänst 500 000
Inköpsstopp pedagogiskt material 200 000

Kompetensutveckling 1000 000
Föräldrastödspengar 250 000
Endast en öppen sommarförskola 300 000

Grundskolan

Den särskilda satsningen på föräldrastöd tas bort 500 000
Busskostnader, moderna språk i årskurs 6 125 000

Gymnasieskola

Elevassistenter ersätts av övertalig personal 600 000
Minskning av allmän förbrukning inkl. läromedel 2 250 000
Indragen förstärkning gymnasiesärskolan 500 000
Ej kompensation för prisökning 1 000 000
Begränsa elevernas individuella val 500 000
Vuxenutbildning
Kompetensutveckling 270 000
Drift 100 000

Yrkesutbildning 260 000

Lärare Kärnan 70 000

Källa: Bohuslänningen 30/5/09