Kongressen nära

27 oktober 2009

Åk på Socialisternas kongress

Nu närmar sig kongressen. På torsdag kväll åker vi till Stockholm. Vi åker tillsammans med de minibussar som organiseras från Göteborg. Uddevallas partiförening är nu sex personer som åker så har du inte anmält dig ännu så är detta sista chansen.

RS Uddevalla


Delta på Socialisternas kongress

20 oktober 2009

Rättvisepartiet Socialisternas Kongress

Klimatet, världsekonomin, klasskampen i Sverige, valet nästa år – Rättvisepartiet Socialisternas kongress handlar om att ge socialistiska svar på de viktigaste frågorna idag.

kongress1

– Ett socialistiskt parti måste ha analys och argument, men också försöka ge en väg framåt för kampen. En viktig fråga just nu är förstås att visa att kapitalismens kris långt ifrån är över, som vissa politiker försöker påstå, sä­ger Per-Åke Westerlund, RS ordförande.

kongress2
Kongressdeltagare från hela landet kommer att rapportera från strejker, vård- och skolprotester, kamp för asylrätten, mot bostadsutförsäljningen m m. RS partibygge, med ett antal nya partiföreningar hittills i år och fler i sikte, är ett annat tema.
Kongressen äger rum i Stockholm och börjar på fredag morgon den 30 oktober och avslutas på söndagen den 1 november.

  • Beställ kongressmaterialen – fem dokument.
  • Anmäl dig till kongressen – kontakta Uddevallas lokala partiförening eller ring 08-605 94 03 e-posta till rs@socialister­na.org
  • Ge ett bidrag i kongress-insamlingen till RS och CWI. PlusGiro 87 96 49-2.

Facken måste rusta för strid

20 oktober 2009

Nu krävs historisk strid mot

nollavtal och otrygga jobb

Är facken redo att rusta till strid för sina medlemmar och sin förlorade respekt? Då gäller det att börja nu, för efter åratal av fackliga reträtter tror arbetsgivarna att de kan få igenom vad som helst i vårens avtalsrörelse: Centrala nollavtal, lokala lönesänkningar, sänkta ungdomslöner och ännu otryggare jobb.

När LO den 2 november ska formulera sina gemensamma avtalskrav sker detta mot en svår bakgrund av massarbetslöshet, där regeringen först har kunnat rasera a-kassan och storföretagen utan fackligt motstånd har kunnat sparka sina anställda lättare än i nästan alla industriländer.

Nu varnar LO:s nye avtalssekretare Per Bardh för att Svenskt Näringslivs (SN) agerande kan driva fram en konflikt.
– Kravet på centrala av­tal utan löneökningar är en direkt attack mot fackföre­ningsrörelsen.
Som om detta inte vore nog föreslår SN:s ordförande Urban Bäckström en ny otryggare anställningsform med lägre löner för ungdomar, medan Teknikarbetsgivarna vägrar att gå med på ett stopp för lokala kris- och lönesänkningsavtal.

Inget i den diskussion som förts bland LO:s pampar tyder på att man tänkt sig något annat än ytterst blygsamma lönekrav. Per Bardh beklagar till och med att det senaste treårsavtalet blev för högt.
Men Svenskt Näringsliv vill lika mycket försöka blockera de andra krav som har väckts av bland annat Lagenaarbetarna på förbud mot att ersätta uppsagda med bemanningsföretag, på en begränsning av antalet visstidsanställda och krav på rätt till heltidsjobb m m.
Det är hög tid för en demokratisk diskussion om avtalsrörelsen i alla fack, som också kan pressa arbetsgivarna, mobilisera fackens medlemmar och rusta för den stora strid om löner och villkor som nu rycker allt närmare.


Rättvisepartiet Socialisterna står för: ▼

  • Stopp för alla chefsbonusar och vinstutdelningar – höjda reallöner, kraftigt höjda läg- stalöner och extra påslag för alla lågavlönade och underbetalda kvinnojobb.
  • Nej till lokala lönesänkningar och sänkta ungdomslöner.
  • Skarp begränsning av alla visstidsanställningar och till-fälliga jobb – förbud mot att ersätta uppsagda med bemanningsföretag.
  • Demokratisera avtalsrörelsen, avtalen ut på omröstning.
  • Arbete åt alla genom massiva investeringar i gröna jobb, kortad arbetstid och facklig vetorätt vid omställningar.
  • Förstatliga och planera banker och storföretag under kontroll av de anställda.

10 år sedan Björn Söderberg mördades av nazister

13 oktober 2009

Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla deltog med tre medlemmar på RS Göteborgs manifestation till minne av Björn Söderberg.

RS Uddevalla deltog även tillsammans med Göteborgskamraterna på SAC:s minnestund. Tillsammans samlade de båda manifestationerna omkring 100 personer. Rapport finns på www.socialisterna.org/goteborg

Kampen mot nazism är lika aktuell idag

10 år har gått sedan mordet på fackföreningsmannen och syndikalisten Björn Söderberg. Polismorden i Malexander och bilbomben mot journalistparet i Nacka var två andra nazistiska våldsdåd under 1999. Idag ser vi återigen en upptrappad aktivitet och våldsdåd från nazisterna, men vad är orsaken? Denna artikel vill hedra minnet av Björn Söderberg genom att se på 90-talet och vad som behövs idag i kampen mot nazism.

”Aldrig sedan andra världskriget har landets nynazister visat ett självförtroende som nu. Nivån och omfattningen är unik i jämförelse med befolkningsantalet” skrev brittiska The Independent den 10 juni 1996, om nazismens ökade aktivitet och våld i Sverige.
Vi minns 90-talets nazistiska uppsving med våld, bränder mot flyktinganläggningar, dödslistor och mord. Åren 1990/91 genomfördes 50 mordbränder och överfall med nazistisk anknytning. Bara under 1995 begicks åtta mord med nazistisk koppling.

Men 1999 tvingades till och med etablissemanget att reagerade. Nazister hade  slagit till mot ordningsmakten genom polismorden i Malexander och attackerat pressen genom bombdådet mot journalistparet i Nacka
Anledningen till mordet på Björn Söderberg var att han avslöjat nazisten Robert Vesterlund (svensk ledande nazist som idag driver den nazistiska hemsidan info14) på sin arbetsplats, efter att denne fått ett fackligt förtroendeupprag. Efter avslöjandet uteslöts Vesterlund ur Handels.
”I efterhand kan man sörja att avslöjandet inte gav större uppmärksamhet när det ursprungligen publicerades. Då hade hotbilden mot Björn varit tydligare för fler, delats av fler”, skriver Arbetaren i en av sina hedrande artiklar om Björn Söderberg.
Kanske hade SÄPO, som hade span på nazisten Hampus Hellekant, förstått vad han gjorde tillsammans med två andra nazister i Sätra kl.20.35 den 12 oktober, då de alla saknade anknytning till adresserna i området. Mindre än en halvtimma efter att ha avslutat den dagens spaning på Hellekant, når larmet polisen.
Söderberg hade skjutits i armen, benet, bålen och huvudet. Strax utanför dörrposten till sitt hem blev han liggande efter att ha jagat iväg nazisterna som hemsökt honom.

Så småningom dömdes Hampus Hellekant och Björn Lindberg Hernlund till elva års fängelse vardera för mordet. Jimmy Nicklasson fälldes bl a för skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till tre års fängelse.
Mordet den 12 oktober 1999 skapade en kraftig motreaktion bland arbetare och ungdomar. Fackföreningarna samlade på Syndikalisternas initiativ uppåt 45 000 i gemensamma manifestationer runt om i landet efter mordet, för att visa sin avsky mot nazismen. Det blev obekvämt att vara nazist, elever med nazistsympatier började ifrågasättas i skolorna och de stora tidningarna avslöjade nazistledare med namn och bild.
Nazismen trycktes tillbaka och det skulle dröja ett par år innan de kunde  visa sig i dagsljuset.

Dagens upptrappade nazistiska aktivitet och våld måste ses mot bakgrund av högerpolitiken med nyfat- tigdom, bostadsbrist, nedskärningar, eftersläpande löner och år av en brutaliserad flyktingpolitik från såväl Socialdemokrater som Moderater.
Det ökade nazistvåldet kan inte belysas utan att gå in på högerpolitikens effekter, Sverigedemokraternas valframgångar och hur vanligt folk drabbas.
Tydliga paralleller kan idag dras med situationen på 90-talet. Lågkonjunktur, högerpolitik, rasistparti på väg in i riksdagen och ett ökat nazistiskt våld.
Hotet från nazister ska aldrig överdrivas, men trots deras idag isolerade och splittrade rörelse så har de på nytt tagit steget ut i dagsljuset och utgör om än inget politiskt hot, så tyvärr ett direkt dödligt hot mot enskilda individer.

I mars 2009 släppte den antirasistiska tidskriften Expo en undersökning som visade att Rättvisepartiet Socialisterna vid 11 de tillfällen senaste 18 månaderna hade attackerats av nazister. Allvarligaste attacken var mot en av RS förtroendevalda fullmäktigeledamöter i Haninge. Mattias Bernhardsson blev i närheten till sitt hem utsatt för ett mordförsök, av tre maskerade män utrustade med kniv och knogjärn.
De som menar att nazism är en åsikt, att vi har yttrandefrihet och att nazisterna har lika stor rätt till samlingar och demonstrationer som alla andra bör analysera nazismen historiskt såväl som vad rörelsen står för idag.

Nazism är ingen åsikt utan en våldsideologi som inte bara vill krossa all demokratisk organisering utan också bli kvitt dem som inte tycker som nazisterna själva. Deras aktiviteter är direkt kopplade till hot och förberedelser till våldsaktioner.
Svenska motståndsrörelsen (smr), som idag är Sveriges mest våldsbenägna nazistiska organisation skriver på sin hemsida, patriot.nu, den 25 september 2009:
”Aktivister i motståndsrörelsen döms till fängelse när de försvarar sig”. Men samtidigt betonar de att smr:s linje är: ”Slå först och med full kraft”. Organisationens numera högste ledare Magnus Söderman uppmanar till och med till mord.

Kampen mot nazism måste föras på alla plan och fackföreningarna borde spela den ledande rollen, liksom de borde vara den ledande faktorn i kampen mot nedskärningar och i kampen mot varslen.
Men på samma sätt som Wanja Lundby-Wedin inte än, med tre år av högerpolitik, på allvar utlyst någon protestdag mot regeringen, har hon heller inte utlyst någon protestdag eller tagit några initiativ i kampen mot rasism och nazism.
Rättvisepartiet Socialisterna kräv de direkt efter mordet på Björn Söderberg att LO och TCO tillsammans med Syndikalisterna skulle utlysa en politisk strejk mot det nazistiska våldet.
Dessa initiativ kommer underifrån, likt Septemberalliansen som till skillnad från LO-toppen demonstrerat tre år i rad mot högerpolitiken.
Just avsaknaden av verklig kamp från fackföreningarna, på grund av fackledningarnas roll, är de antirasistiska mobiliseringarna inte större än vad vi idag ser.
Den antirasistiska rörelse som Rättvisepartiet Socialisterna förespråkar kommer inte bara vara en rörelse som demonstrerar mot nazisternas marscher och blockerar dessa, utan kommer vara en del av en rörelse som också demonstrerar för jobben och en upprustning av välfärden, en del av en rörelse för en klimatomställning av produktion och transporter, för att säkra miljön och vårt klimat.

Nazisterna är arbetarnas största fiende i fråga om jämlikhet, arbetsvillkor, kollektivt höjda löner och facklig organisering. Historien visar att de genom våld är beredda på slå ned dessa typer av förbättringar och   krossa all typ av arbetarnas demokratiska organisering.
På 10 årsdagen av mordet på en man ur de fackliga leden är det viktigt att lyfta fram fackföreningarnas roll i kampen. Byggnads skriver i sin policy mot rasism och högerextremism: ”Det är av central betydelse att denna kamp åter blir en fråga för hela samhället och inte minst för fackföreningsrörelsen.”

Offensivs redaktion

Nazistorganisationer idag
■ Info14, huvudarrangörer till Salemmarschen. Namnet på lokalorganisationerna är ”fria nationalister”. Führer är Robert Vesterlund, som avslöjades av Björn Söderberg och figurerade i utredningen, men kunde aldrig knytas till mordet.
■ Svenska motståndsrörelsen, den idag mest våldsbenägna nazistiska organisationen. I somras dömdes Jimmy Andersson till 8 månader, Patrik Dyrsch 1 år, Per Gardesten 1 år, Johan Lindblom 8 månader samt Jesper Olsson 1 år och 1 månad för att bland annat ha misshandlat och attackerat RS-medlemmar hösten 2008 och januari 2009.
■ Nationaldemokraterna, den nazistiska delen från Sverigedemokraternas splittring 2001, har kommunala mandat i Södertälje. Samarbetar med Info14.
■ Folkfronten är det nya namnet på Nationalsocialistisk Front (nsf). Från att ha varit de tydligaste nazisterna, som marscherat med uniform och hållt hyllningsmiddagar till Hitlers ära, har man nu valt att inte kalla sig nazister. De vill fortfarande införa diktatur.


Våldshot från nazister – besvaras med masskamp

04 oktober 2009

Nazister uppmanar öppet till våldsupptrappning, beväpning och mord. Rättvisepartiet Socialisterna har länge varnat för hotet från de nazistiska organisationernas ökade våld, nu har SMR:s führer Magnus Söderman uttalat ett krigsrop till sina medlemmar mot vänstern. Expo avslöjar nu också hur SMR regelmässigt beväpnar sig.

03

Expos granskning av Svenska motståndsrörelsen SMR avslöjar ”att dess medlemmar regelmässigt hamstrar skjutvapen och sprängmedel. Under de senaste åren har polisen upptäckt tre vapengömmor”.

Att SMR som en Sveriges våldsammaste nazistsekter har flera av sina medlemmar i fängelse för olika våldsdåd som överfall, misshandel, vapenbrott och mordförsök försvarar sig organisationen med att ”aktivister i motståndsrörelsen döms till fängelse när de försvarar sig”. Men samtidigt betonar de att SMR.s linje är ”Slå först och med full kraft”.

I det spåret fortsätter dess ledare då han nu vill trappa upp våldet från organisationens sida. På SMR:s hemsida skriver organisationens numera högste ledare Magnus Söderman att ”det är en kamp på liv och död”.

Genom att försöka framhäva sig som offer menar han att det inte spelar ”någon roll om vi försvarar oss genom att ge vederbörande en ordentlig omgång eller om vi råkar ha ihjäl denne på kuppen – fleråriga fängelsestraff är att vänta oavsett”.
Med det resonemanget vill han uppvigla medlemmar till mord, då de ändå kommer hamna i fängelse.

”Vi kommer inte att sluta försvara oss och förr eller senare kommer någon av våra angripare att mista livet”, skriver han, och ”När så sker, när någon dör på gatan skall alla vara medvetna om att det är demokraturen själv, med nämndemän som de lågliv i Göteborg i spetsen, vilka drivit fram det”.

Han fortsätter ”Hur många är extremvänstern redo att förlora, hur många av er är villiga att dö…vi kommer att bli varse detta… förr eller senare så kommer någon av er att vara på fel plats vid fel tillfälle”

Som den fanatiske kristna pastor Magnus Söderman är vill han rättfärdiga sin text med Jesu ord ”eller som Kristus sa; den som lever med svärdet kommer att förgås av svärdet”.

De talar om hämnd och vänsterns slutgiltiga ”dom” och ”straff”. Magnus Söderman avslutar artikeln med ”Kamrater, var redo för strid och snara till offer”.

smr nyköping

Artikeln understryker det nazistiska hotet inte bara mot de grupper som förespråkar våld mot nazister utan mot alla invandrare, socialister och antirasister. Som Rättvisepartiet Socialisterna tidigare påpekat så är nazisternas våld riktat mot alla. Det kan inte minst medlemmar i RS intyga som flera gånger brutalt attackerats av nazister.

Vad som kan stoppa nazisterna är att visa vilket motstånd som finns emot dem. Att arbetarklassen mobiliseras för att stoppa deras aktiviteter och möten, samtidigt med aktiv kamp mot högerpolitik och kapitalistisk kris – för jobb, vård, utbildning och bostäder för alla.

Fackföreningsrörelsen borde agera efter parollen ”ingen plattform åt nazisterna”. Nazisterna vill splittra den gemensamma kamp som behövs mot högerpolitiken. Det är också just pågrund av arbetarklassens passivitet som ungdomar utan politisk vägledning i frustration attackerar enskilda nazister. Hade arbetarrörelsen visat vägen hade unga disciplinerat kunnat delta i massaktioner mot nazisterna istället för våldsattacker.

Rättvisepartiet Socialisterna


Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna

03 oktober 2009

Förra veckans möte samlade 9 personer på temat ”Vad är socialism”.

Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla har varje vecka partiföreningsmöte med olika teman såväl dagsaktuella frågor till hur partiet ställer sig till historiska händelser och hur vi drar lärdom av det. På veckomötena planerar vi också veckans kampanjer och försäljning av veckotidningen Offensiv. Bästa sättet att veta mer om RS är att ta en prenumeration på Offensiv eller boka in att träffa oss så berättar vi mer.Du är också välkommen att delta på våra möten om du är intresserad av att veta mer om partiet och vårt arbete.