Öppet möte – Jobben, klimatet & Köpenhamn

17 januari 2010

Läs mer om klimattoppmötet i Köpenhamn och polisens rättsvidriga agerande:

Rapport från Danmark

RS Uddevallakamrat hemma från Köpenhamn

Inför COP15: För klimatet, ut med kolet och kapitalet


30 på RS upptaktsmöte för 2010

15 januari 2010

I onsdags samlades 30 personer på Rättvisepartiet Socialisternas upptaktsmöte. Mötet samlade krafterna för 2010 kommande utmaningar med avtalsrörelsen, fortsatt kamp mot nedskärningar och jobbvarsel och slutligen också valet.

Patrik Hooghwinkel, ordförande i RS Hjällbo inledde diskussionen, ”2010 kommer att bli ett mycket viktigt år med stora utmaningar men också stora möjligheter för  den trotskistiska rörelsen i Sverige och internationellt”.

”Även om de fria fall som kapitalismen befann sig i från slutet av 2008 och mitten av 2009 har dämpats ha de fulla effekterna av den ännu inte nått botten. nedskärningarna kommer fortsätta och de inom industrin som förlorat jobben kommer ha svårt att få ekonomin att gå ihop”, sa Patrik.

Stefan Berg, klubbordförande inom Kommunal och ordförande i RS Kortedala tog upp om avtalsrörelsen. ”Det är en provokation av arbetsgivarna att kräva nollavtal” sa Stefan

Amer Mohammed Ali RS Hjällbo talade om socialdemokraterna som ansvariga för nedskärningarna i Göteborg och de som drivit igenom privatiseringen av Hamnen som Hamn4an tagit strid mot.

Både Patricia Degerman och Linn Bensryd poängterade behovet av att värva och utveckla fler kvinnliga kamrater att ta en ledande roll i partiet.

Ahmet Boyar från Biskopsgårdens partiförening talade om den fortsatt kampen för Folkhögskolan som riskerar att läggas ned. Under 2009 organiserades flera stormöten som samlade alla elever och lärare på skolan, en kamp som kommer fortsätta 2010. RS medlemmar på skolan menar att alla kampmetoder måste hållas öppna som demonstration, skolstrejk och ockupation”.

Även Tamineh Mam Mustafa, från Biskopsgårdens partiförening talade om nedskärningar på vuxenutbildningen och regeringens attacker på sjuka och arbetslösa.

Viktor Jacksson från Majornas partiförening ställde frågan om hur RS ska agera för unga arbetslösa. En kampanj som nu inleds med en rad offentliga möten under rubriken ”Unga kräver Jobb grön framtid”.

Tomas Trägård också han från Majorna talade kom behovet av kamp för att stoppa nedläggningar av fritidsgårdar.

Kaan Özsan, RS Hjällbo talade om den fortsatta krisen i bilindustrin och GMs besked att lägga ned SAAB och hur facket trots denna kris ännu inte formerat varken några krav eller kampinitativ annat än 10 min strejk.

Många talare tog upp om socialdemokratins förborgerligande, behovet av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och RS utmaningar i valet 2010.

Kristofer Lundberg avrundade diskussionen.

”I media dundrar man ut att krisen är över, men för vem. För arbetare, arbetslösa och unga har krisen bara börjat. Det är nu de verkliga nedskärningarna på offentlig sektor kommer, det är nu 10 000 bilarbetare i Trollhättan kastas ut i arbetslöshet”, sa kristofer.

” I valet 2010 kommer Rättvisepartiet Socialisterna ställa upp med en valkampanj för första gången sedan 1998, RS Göteborg står starkare än någonsin, har fler partiföreningar och medlemmar än tidigare och går in i valkampanjen med ett gått självförtroende”

Mötet var inspirerande och en bra start för ett nytt kampår, som kommer vara ett genombrott för Rättvisepartiet Socialisterna.

RS Väst


Rädda Saabjobben – förstatliga bilindustrin

14 januari 2010

Allt stöd till strejk, ockupation och riktig kamp för jobben

Utanför Saab samlades på lunchen tisdag 12 januari så gott som alla de tusentals anställda tillsammans med tidigare anställda på Saab samt arbetare från kringliggande arbetsplatser.

”Rädda Saab! Rädda Saab”, ropades det och på ett plakat kunde man läsa ”Save Saab from GM, Gangster Motors”.
Manifestationen, som dessvärre blev rekordkort och helt utan några initiativ till fortsatt kamp, genomfördes med stöd av alla fack och den lokala företagsledningen.

Det enda budskap som framfördes riktades till GM med kravet att sälja istället för att lägga ner Saab.
Tal hölls av IF Metalls klubbordförande Paul Åkerlund och Unionens Anette Hellgren och det brev som skickats till GM lästes upp. Sedan var manifestationen slut och de anställ­da gick tillbaka till arbetet redan efter 5-10 minuter, trots att företagsledningen sagt att det inte var någon brådska med att starta upp linan.
Offensiv hann tala med Maria Zakariasson, som deltog i manifestationen för att stödja sina kamrater. Hon är arbetslös sedan i april efter att ha arbetat på Saab i 20 år.

Vad tycker du om manifestationen?
– Jättebra att visa vad vi tycker, men det behövs nog mer.
Att ”Saabentusiaster” runt om i Europa och i USA har protesterat och planerar en bilkortege i Trollhättan på söndag den 17 januari tycker Maria är bra och säger även att hon tycker att underleverantörer också borde protestera mer.
– Vi visar att vi faktiskt inte finner oss i det här. Folk är trötta på att bli behandla­de som boskap, sa montören Fredrik Almqvist med 15 år på Saab, till facktidningen Dagens Arbete.
Rättvisepartiet Socialisterna hade tryckt upp 500 flygblad om att det behövs kamp, som en längre strejk och beredskap för ockupation för jobben, som delades ut. Kravet på förstatligande möttes av både medhåll och tveksamhet.
Lina Westerlund
Amer Mohammed Ali