30 på RS upptaktsmöte för 2010

15 januari 2010

I onsdags samlades 30 personer på Rättvisepartiet Socialisternas upptaktsmöte. Mötet samlade krafterna för 2010 kommande utmaningar med avtalsrörelsen, fortsatt kamp mot nedskärningar och jobbvarsel och slutligen också valet.

Patrik Hooghwinkel, ordförande i RS Hjällbo inledde diskussionen, ”2010 kommer att bli ett mycket viktigt år med stora utmaningar men också stora möjligheter för  den trotskistiska rörelsen i Sverige och internationellt”.

”Även om de fria fall som kapitalismen befann sig i från slutet av 2008 och mitten av 2009 har dämpats ha de fulla effekterna av den ännu inte nått botten. nedskärningarna kommer fortsätta och de inom industrin som förlorat jobben kommer ha svårt att få ekonomin att gå ihop”, sa Patrik.

Stefan Berg, klubbordförande inom Kommunal och ordförande i RS Kortedala tog upp om avtalsrörelsen. ”Det är en provokation av arbetsgivarna att kräva nollavtal” sa Stefan

Amer Mohammed Ali RS Hjällbo talade om socialdemokraterna som ansvariga för nedskärningarna i Göteborg och de som drivit igenom privatiseringen av Hamnen som Hamn4an tagit strid mot.

Både Patricia Degerman och Linn Bensryd poängterade behovet av att värva och utveckla fler kvinnliga kamrater att ta en ledande roll i partiet.

Ahmet Boyar från Biskopsgårdens partiförening talade om den fortsatt kampen för Folkhögskolan som riskerar att läggas ned. Under 2009 organiserades flera stormöten som samlade alla elever och lärare på skolan, en kamp som kommer fortsätta 2010. RS medlemmar på skolan menar att alla kampmetoder måste hållas öppna som demonstration, skolstrejk och ockupation”.

Även Tamineh Mam Mustafa, från Biskopsgårdens partiförening talade om nedskärningar på vuxenutbildningen och regeringens attacker på sjuka och arbetslösa.

Viktor Jacksson från Majornas partiförening ställde frågan om hur RS ska agera för unga arbetslösa. En kampanj som nu inleds med en rad offentliga möten under rubriken ”Unga kräver Jobb grön framtid”.

Tomas Trägård också han från Majorna talade kom behovet av kamp för att stoppa nedläggningar av fritidsgårdar.

Kaan Özsan, RS Hjällbo talade om den fortsatta krisen i bilindustrin och GMs besked att lägga ned SAAB och hur facket trots denna kris ännu inte formerat varken några krav eller kampinitativ annat än 10 min strejk.

Många talare tog upp om socialdemokratins förborgerligande, behovet av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och RS utmaningar i valet 2010.

Kristofer Lundberg avrundade diskussionen.

”I media dundrar man ut att krisen är över, men för vem. För arbetare, arbetslösa och unga har krisen bara börjat. Det är nu de verkliga nedskärningarna på offentlig sektor kommer, det är nu 10 000 bilarbetare i Trollhättan kastas ut i arbetslöshet”, sa kristofer.

” I valet 2010 kommer Rättvisepartiet Socialisterna ställa upp med en valkampanj för första gången sedan 1998, RS Göteborg står starkare än någonsin, har fler partiföreningar och medlemmar än tidigare och går in i valkampanjen med ett gått självförtroende”

Mötet var inspirerande och en bra start för ett nytt kampår, som kommer vara ett genombrott för Rättvisepartiet Socialisterna.

RS Väst