”Fienden är mitt framför oss”

21 februari 2010

Terrorismen är ockupationen

Våra verkliga fiender är inte de som bor i länder långt borta vars namn eller inställning vi inte känner till. den verkliga fienden är det system som skapar krig för profiter, arbetsgivare som sparkar ut oss från jobbet när profiten hotas, försäkringsbolagen som nekar oss vård för sina profiter, bankerna som tar våra hem för att göra profiter. Våra fiender är inte hundratals mil härifrån, de är här mitt framför oss”.
– Mike Prysner