Manifestation: Internationella kvinnodagen 100 år.

01 mars 2010


Enorma lönehöjningar för regionpolitiker.

01 mars 2010

Västra Götalandsregionens arvodesberedning, ledd av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har lagt förslag om en höjning av regionrådens löner med hela 11,5 %.

Samma partier som (tillsammans med Vänsterpartiet) med hänvisning till dålig ekonomi beslutade om en nedläggning av akutsjukvården i Uddevalla har nu beslutat om att höja sina egna löner med över 6000 kr i månaden. Detta samtidigt som vi är mitt uppe i en avtalsrörelse där flera arbetsgivare kräver nollavtal för vanliga arbetare, något som i praktiken innebär en lönesänkning.

Sammantaget ska lönen höjas från 51 991 kr till 58 000 kr, vilket är nästan 3 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetarlön 2008.  Har man även förmånen att vara ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen så kommer man få upp till 3,5 gånger en genomsnittlig arbetarlön (75 400 kr). De partier som reserverade sig mot beslutet nöjde sig med en löneökning på ”bara” 3000 kr i månaden (Miljöpartiet) eller att ligga kvar på 52 000 (Vänsterpartiet), vilket dock fortfarande är nästan 2,5 gånger genomsnittslönen. Sammanlagt innebär lönehöjningarna en kostnadsökning med över 1 miljon kronor om året för regionen, en miljon som istället skulle kunna användas för att betala fler läkar- eller sjukskötersketjänster till den hårt belastade NU-sjukvården.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som aktivt reser kravet på politiker på arbetarlön. En politiker som tjänar samma lön som en genomsnittlig LO-arbetare kommer inte ha råd att köpa sig fri från de effekter deras nyliberala nedskärningspolitik för med sig.

RS kräver också att politikerna ska representera våra intressen och vara avsättningsbara även mellan mandatperioderna. Det var tex oerhört tydligt att det inte var våra intressen som man beslutade utifrån när akutsjukvården i Uddevalla lades ner trots att över 5000 personer gick ut och demonstrerade till stöd för akuten i vad som måste ha varit stadens största politiska demonstration någonsin.

Patrik Berg