Manifestation för välfärd

09 mars 2010

Vi demonstrerar

för välfärden

Fackeltåg från Kungstorget onsdag 10 mars 16.00


Foto: Erik Holmstedt Kommunal.se

Arrangör är Kommunalarbetarförbundet avdelning Väst

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar i 230 yrkeskategorier. Rättvisepartiet Socialisterna pekar på vilken enorm styrka detta arbetarkollektiv besitter om den skulle mobiliseras på allvar. Vi kommer arbeta för att denna manifestation inte bar kommer vara en åsiktsuppvisning utan vara en inledning på en verklig kamp. Kommunals medlemmar måste mobiliseras på allvar för att försvara en nedskärnings- och privatiseringshotad verksamhet. Barnen, lärarna, vårdpersonalen, patienterna ska inte betala krisen – Låt de rika betala.


S i Uddevalla: Hellre näringslivets vinster än effektiv snöröjning.

09 mars 2010

Vintern 2009/2010 har varit en av de mest snörika i mannaminne och i hela landet har snön orsakat enorma problem så som inställd kollektivtrafik, rasade tak och personskador.

Det har också visat sig tydligt att de privatiseringar och avregleringar som följt av de senaste årtiondenas högerpolitik försämrat landets förmåga enormt när det gäller krishantering av denna skala. Även Uddevalla har varit hårt drabbat, med bland annat takraset hos Uddevalla ridklubb och inställd kollektivtrafik i hela kommunen. Snöröjarna har jobbat oerhört hårt nästan dygnet runt men ändå har det inte alltid räckt till.

Men trots en massiv arbetslöshet och trots att behovet av snöröjning har varit enormt så värderar socialdemokraterna i Uddevalla företagens vinster före en effektiv snöröjning. På Uddevalla kommuns hemsida får Jan Gunnarsson, kommunalråd för S, frågan om man inte skulle kunna ta hjälp av arbetslösa för att avlasta snöröjningsinsatsen. I svaret betonar Jan att en sådan insats inte skulle få ”kollidera med näringslivets intressen”, vilket inte betyder annat än att det är viktigare att de företag som nu är anställda för att röja snö får tjäna så mycket som möjligt, än att invånarna i Uddevalla får säkra och framkomliga gator.

Rättvisepartiet Socialisterna ser inga problem med att man erbjuder arbetslösa jobb när det behövs. Men då ska det inte vara obetalt arbete för att få behålla sin a-kassa eller sitt försörjningsstöd utan alla som anställs för att utföra en tjänst ska betalas i enlighet med kollektivavtalen och ska ha fulla fackliga och arbetsmiljömässiga rättigheter.

Jan Gunnarssons svar är ett tydligt exempel på att socialdemokraterna sedan länge tappat alla seriösa ambitioner om att verka som ett vänsteralternativ till den öppet borgerliga alliansen. Även deras senaste partikongress, där de försökte utmåla sig själva som det nya småföretagarpartiet, visade tydligt att socialdemokraterna ser på den offentliga sektorn bara som ett nödvändigt ont och tanken om att faktiskt använda de resurser vi har i samhället till samhällets nytta avfärdades som ”kommunism”.

Till skillnad från socialdemokraterna så vågar Rättvisepartiet Socialisterna värdera ett säkert och fungerande samhälle högre än näringslivets kortsiktiga vinstintressen.

Patrik Berg