150 i manifestation för välfärden.

11 mars 2010

I onsdags höll Kommunal en manifestation i Uddevalla för välfärden. Ungefär 150 personer dök upp för att visa sitt stöd för kraven om ökad välfärd och ett stopp på privatiseringarna. Rättvisepartiet Socialisterna var självklart på plats och gav vår syn på problemen vi står inför lokalt och internationellt.

Med tanke på de senaste årens aggressiva attacker från höger skulle manifestationen kunnat varit mycket större om facket hade mobiliserat på allvar och om manifestationens dragplåster, Mona Sahlin, hade kunnat presenterat en egen politik. Demonstrationståget avgick ifrån Kungstorget och slutade framför museet där fackliga representanter talade om problemen den borgerliga alliansen skapat i Uddevalla. Sedan trädde Socialdemokraternas partiledare och ledare för den så kallade ”oppositionen” Mona Sahlin upp i talarstolen.

Hon talade om pig-avdraget och hur vi borde skapa jobb inom omsorgen istället för att subventionera hundrastning åt de rika, hur högern har genomfört aggressiva attacker mot välfärden och hon gav också sin förklaring till varför socialdemokraterna förlorade valet 2006, att de uppfattades som trötta och att folk inte trodde att en alliansregering skulle innebära en särskilt annorlunda politik (läs: det kunde i alla fall inte bli sämre)

Det stämmer att högern genomfört stora försämringar för arbetare, sjuka och arbetslösa.  Men när Sahlin talar om välfärd, motsätter sig privatiseringar och pratar om rätten till heltid så blir hyckleriet oerhört tydligt. Socialdemokraterna har sedan början av 90-talet genomfört enorma nedskärningar inom den offentliga sektorn, privatiserat statliga bolag och urholkat det sociala skyddsnätet.

På deras senaste kongress utmålade S sig som det nya småföretagarpartiet, sa nej till att höja a-kasseersättningen till 90% och Mona Sahlin sa själv ”att offentlig verksamhet bara ska drivas i egen regi inte längre är en representativ åsikt inom partiet”, det vill säga att partiet inte längre motsätter sig privatiseringar!

Under kongressen svarade S-toppens Sven-Erik Österberg på frågan om man inte borde använda offentliga sektorn för att få ner arbetslösheten att: ”Nej, det kan man inte göra, för då skapar man mer ett kommunistiskt system” och hänvisade till att ”eftersom vi tror på marknadsekonomin så kan man inte använda offentlig sektor till att vara någon som måste anställa för anställandets skull”. Något som visar hur ihåligt Sahlins tal faktiskt var.

Men inget ekade mer tomt än kritiken mot pigavdraget. När diskussionen gick som varmast i början av mars kom det fram att flera s-toppar själva använt sig av avdraget, ett avdrag som liknar subventionerat kvinnoslaveri där invandrarkvinnor används för att städa hos rika pampar.

Även om folk känner sig  uppgivna av de senaste fyra årens massiva attacker så är det uppenbart att ilskan och frustrationen mot socialdemokraternas högerpolitik är enorm. Där politiker som säger sig representera arbetarklassen lever i en helt annan ekonomisk verklighet än vanliga arbetare. Rättvisepartiet Socialisterna delade ut flygblad som reste kravet om politiker på arbetarlön och som presenterade partiet som för första gången någonsin ställer upp i valet till Uddevalla kommunfullmäktige.

Till skillnad från socialdemokraterna så menar vi i RS allvar när vi demonstrerar för välfärden. I de kommuner där vi har representanter har vi aldrig röstat för nedskärningar eller privatiseringar, när äldreboenden och skolor är hotade tar vi inte skydd bakom budgettak utan mobiliserar istället personal och studenter till kamp för sina rättigheter.

Att facket demonstrerar för välfärden är bra, men en sådan protest måste vara mer än ett valmöte för S. Det måste vara ett konkret led i kampen mot högerns attacker, och följas upp av fler bredare demonstrationer, men också av strejker och andra konfliktåtgärder.

Karl Heydar
Patrik Berg

Artikel i bohusläningen

Tv-klipp från TV4 Väst


Solidariskt Uddevalla blir Miljöpartiet. Dags för ett socialistiskt alternativ!

11 mars 2010

I tisdags beslutade lokalpartiet Solidariskt Uddevalla att de ska ställa upp som Miljöpartiet i valet till Uddevallas kommunfullmäktige i höst. Framgångar för Miljöpartiet nationellt och den populära SU-representanten Ewy Gahnströms avhopp tidigare i våras är två av orsakerna.

Solidariskt Uddevalla, som tog sex mandat i valet 2006, fick många röster från vänsterväljare men har sedan dess tydligt gått åt höger och de erkänner själva att vänsterns inflytande inom partiet varit obefintligt. När budgeten skulle beslutas hösten 2009 stödde Solidariskt Uddevalla de borgerligas budgetförslag vilket innebar bland annat att Dalabergs demensboende tvingades att läggas ner.

SU har hela tiden varit ett tydligt politikerprojekt utan några som helst ambitioner att stötta eller uppmuntra kamp mot den den hysteriska nedskärnings- och privatiseringsiver som dominerat uddevallapolitiken de senaste åren, och nu när de fullgjort cirkeln och gått tillbaka till Miljöpartiet, som även i andra kommuner i landet stödjer en borgerlig nedskärningspolitik, är det tydligt att Uddevalla är i stort behov av ett riktigt kämpande vänsteralternativ.

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet till Uddevallas kommunfullmäktige och det som skiljer oss från de etablerade partierna är framförallt att vi aldrig kommer att acceptera nedskärningar och privatiseringar, oavsett om de kommer från den borgerliga alliansen eller från ”de rödgröna”. I de kommuner där RS sitter invalda har partiet aldrig någonsin stött något förslag som ger skolor, äldreboenden och sjukhus färre resurser.

Rättvisepartiet Socialisterna var det enda partiet som protesterade mot nedskärningsbudgeten i höstas, och när Kommunal höll en manifestation till för välfärden tidigare i veckan så var Rättvisepartiet Socialisterna där och förde som enda parti fram behovet av aktiva kämpande fackföreningar och behovet av ett nytt arbetarparti för att besvara högerns fortsatta attacker.

Patrik Berg talar mot nedskärningsbudgeten som Solidariskt Uddevalla röstade för.

RS Uddevalla


Manifestation för välfärd

09 mars 2010

Vi demonstrerar

för välfärden

Fackeltåg från Kungstorget onsdag 10 mars 16.00


Foto: Erik Holmstedt Kommunal.se

Arrangör är Kommunalarbetarförbundet avdelning Väst

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar i 230 yrkeskategorier. Rättvisepartiet Socialisterna pekar på vilken enorm styrka detta arbetarkollektiv besitter om den skulle mobiliseras på allvar. Vi kommer arbeta för att denna manifestation inte bar kommer vara en åsiktsuppvisning utan vara en inledning på en verklig kamp. Kommunals medlemmar måste mobiliseras på allvar för att försvara en nedskärnings- och privatiseringshotad verksamhet. Barnen, lärarna, vårdpersonalen, patienterna ska inte betala krisen – Låt de rika betala.


S i Uddevalla: Hellre näringslivets vinster än effektiv snöröjning.

09 mars 2010

Vintern 2009/2010 har varit en av de mest snörika i mannaminne och i hela landet har snön orsakat enorma problem så som inställd kollektivtrafik, rasade tak och personskador.

Det har också visat sig tydligt att de privatiseringar och avregleringar som följt av de senaste årtiondenas högerpolitik försämrat landets förmåga enormt när det gäller krishantering av denna skala. Även Uddevalla har varit hårt drabbat, med bland annat takraset hos Uddevalla ridklubb och inställd kollektivtrafik i hela kommunen. Snöröjarna har jobbat oerhört hårt nästan dygnet runt men ändå har det inte alltid räckt till.

Men trots en massiv arbetslöshet och trots att behovet av snöröjning har varit enormt så värderar socialdemokraterna i Uddevalla företagens vinster före en effektiv snöröjning. På Uddevalla kommuns hemsida får Jan Gunnarsson, kommunalråd för S, frågan om man inte skulle kunna ta hjälp av arbetslösa för att avlasta snöröjningsinsatsen. I svaret betonar Jan att en sådan insats inte skulle få ”kollidera med näringslivets intressen”, vilket inte betyder annat än att det är viktigare att de företag som nu är anställda för att röja snö får tjäna så mycket som möjligt, än att invånarna i Uddevalla får säkra och framkomliga gator.

Rättvisepartiet Socialisterna ser inga problem med att man erbjuder arbetslösa jobb när det behövs. Men då ska det inte vara obetalt arbete för att få behålla sin a-kassa eller sitt försörjningsstöd utan alla som anställs för att utföra en tjänst ska betalas i enlighet med kollektivavtalen och ska ha fulla fackliga och arbetsmiljömässiga rättigheter.

Jan Gunnarssons svar är ett tydligt exempel på att socialdemokraterna sedan länge tappat alla seriösa ambitioner om att verka som ett vänsteralternativ till den öppet borgerliga alliansen. Även deras senaste partikongress, där de försökte utmåla sig själva som det nya småföretagarpartiet, visade tydligt att socialdemokraterna ser på den offentliga sektorn bara som ett nödvändigt ont och tanken om att faktiskt använda de resurser vi har i samhället till samhällets nytta avfärdades som ”kommunism”.

Till skillnad från socialdemokraterna så vågar Rättvisepartiet Socialisterna värdera ett säkert och fungerande samhälle högre än näringslivets kortsiktiga vinstintressen.

Patrik Berg


Internationella Kvinnodagen 100 år!

08 mars 2010

Den åttonde mars uppmärksammade Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla 100-årsdagen av den Internationella Kvinnodagen med ett torgmöte och påvisade behovet av kamp och ett nytt arbetarparti för jämställdhet. Rättvisepartiet Socialisterna var det enda parti som valde att uppmärksamma kvinnodagen och det är tydligt att det är det enda parti som verkligen utmanar de attacker på kvinnliga rättigheter som både alliansen och den så kallade rödgröna oppositionen står bakom.

Klara Heydar talade bland annat om kvinnodagens socialistiska ursprung, om regeringens attacker i och med pig- och vårdnadsbidraget och om läget för kvinnokamp internationellt, med exempel från Iran, Brasilien och Afghanistan.

”Kvinnors rättigheter blir bara bättre om en aktiv kamp förs. En kamp mot högerpolitik, mot nedskärningar och för bättre vilkor på arbetsmarknaden.”


Patrik Berg betonade också vikten av kopplingen mellan kvinnokamp och arbetarkamp, han talade även om deltidsfällan och utförsäkringarna av sjuka som skapat nyfattigdom. Patrik gick också in på den extrema situationen i Uddevalla och om hur kommunens högerstyre och privatiseringsiver tvingar kvinnor att välja mellan deltidsarbete, att gå över till privata arbetsköpare eller bli av med jobbet.

”Precis innan julafton fick personalen på kommundrivna Österängens äldreboende chockbeskedet att de var tvugna att gå ner till 75% arbetstid eller bli uppsagda! Med utstuderad precision kom beskedet mitt under julledigheterna när varken fack eller chefer gick att få tag på. Utöver detta har det också skapats en nästan unik utförsäljningshysteri i Uddevalla som nu hotar flera jobb, bland annat på skogslyckans äldreboende.”

Kraven som Rättvisepartiet Socialisterna förde upp var bland annat:

– Lika lön för lika arbete.
– Försvara kollektivavtalen mot låglönemarknad. Fasta jobb och rätt till heltid.
– Kamp mot sexuella trakasserier och horstämpling på skolor och arbetsplatser.
– Kämpande fack som demonstrerar och strejkar mot regeringens attacker.

Efter mötet hölls ett öppet möte på ABF med samma tema.

Manifestation för gemensam välfärd 10:e mars.

100 år av kvinno- och facklig kamp har skapat grunden till det svenska välfärdssamhället som nu står under ständiga attacker från högern. Den 10:e mars kommer det att hållas en facklig demonstration i Uddevalla till stöd för välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att delta och uppmanar alla att göra samma sak.

Samling 16.00 vid Kungstorget.

Arrangör: Kommunal Väst.


Manifestation: Internationella kvinnodagen 100 år.

01 mars 2010


Enorma lönehöjningar för regionpolitiker.

01 mars 2010

Västra Götalandsregionens arvodesberedning, ledd av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har lagt förslag om en höjning av regionrådens löner med hela 11,5 %.

Samma partier som (tillsammans med Vänsterpartiet) med hänvisning till dålig ekonomi beslutade om en nedläggning av akutsjukvården i Uddevalla har nu beslutat om att höja sina egna löner med över 6000 kr i månaden. Detta samtidigt som vi är mitt uppe i en avtalsrörelse där flera arbetsgivare kräver nollavtal för vanliga arbetare, något som i praktiken innebär en lönesänkning.

Sammantaget ska lönen höjas från 51 991 kr till 58 000 kr, vilket är nästan 3 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetarlön 2008.  Har man även förmånen att vara ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen så kommer man få upp till 3,5 gånger en genomsnittlig arbetarlön (75 400 kr). De partier som reserverade sig mot beslutet nöjde sig med en löneökning på ”bara” 3000 kr i månaden (Miljöpartiet) eller att ligga kvar på 52 000 (Vänsterpartiet), vilket dock fortfarande är nästan 2,5 gånger genomsnittslönen. Sammanlagt innebär lönehöjningarna en kostnadsökning med över 1 miljon kronor om året för regionen, en miljon som istället skulle kunna användas för att betala fler läkar- eller sjukskötersketjänster till den hårt belastade NU-sjukvården.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som aktivt reser kravet på politiker på arbetarlön. En politiker som tjänar samma lön som en genomsnittlig LO-arbetare kommer inte ha råd att köpa sig fri från de effekter deras nyliberala nedskärningspolitik för med sig.

RS kräver också att politikerna ska representera våra intressen och vara avsättningsbara även mellan mandatperioderna. Det var tex oerhört tydligt att det inte var våra intressen som man beslutade utifrån när akutsjukvården i Uddevalla lades ner trots att över 5000 personer gick ut och demonstrerade till stöd för akuten i vad som måste ha varit stadens största politiska demonstration någonsin.

Patrik Berg