Ny medlem i RS Uddevalla

29 september 2010

Oliver Eek, student och tjänstledig säljare samt tidigare arbetsplatsombud på systembolaget.

Varför blev du medlem i Rättvisepartiet Socialisterna?

Jag har alltid varit vänster men har de senaste åren sett hur de andra ”vänsteralternativen” ger efter för marknadens påtryckningar och frångår sin ideologiska värdegrund. Jag ser hur den offentliga sektorn och människors skydd och rättigheter stadigt bryts ner till förmån för privata vinster. Fattigdomen, klyftorna och rasismen ökar och då behövs det ett kämpade socialistiskt alternativ som är konsekvent i sin politik och alltid kämpar på de förtrycktas sida. Privata vinstintressen står i motsats till massans och miljöns intressen. Rättvisepartiet Socialisterna visar att verkligheten har kommit ikapp oss och står för ett realistiskt alternativ där behoven styr istället för plånboken. Jag vill bidra till en kamp för ett sant socialistiskt samhälle.

Henrik Nygren

Annonser

Antirasistisk demonstration i Trollhättan

27 september 2010

Läs hela inlägget här »


Demonstration mot Sverigedemokraterna

24 september 2010

Imorgon lördag arrangerar Trollhättan mot rasism en demonstration mot rasism och sverigedemokraterna. RS Uddevalla kommer att delta och hålla tal och uppmanar alla att ta sig till Trollhättan för att visa sitt stöd till den antirasistiska kampen och er avsky mot rasistiska sverigedemokraterna!

Plats: Snäckan i Trollhättan.
Tid: 14.00

Tal kommer att hållas av

Victor Shotton – Syndikalistiska Ungdomsförbundet Trestad
Dalal el Forhk
Sabri – Palestinska föreningen
Patrik Berg – Rättvisepartiet Socialisterna

Facebookgruppen


Tre myter om Sverigedemokraterna

22 september 2010
Tre myter om SD
Myt 1: Att SD inte längre är rasister.
I SD:s principprogram skriver man: ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell ­likhet bland befolkningen.” Vad är etnisk likhet – om inte en omskrivning av rasisternas klassiska motstånd mot ”rasblandning”?
I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program finns ett detaljerat program för att begrän­sa invandringen:
· Alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga.
· Flyktingar som saknar pass el­ler id-handlingar ska avvisas direkt.
· Det ska vara kriminellt att göm­ma flyktingar.
· Flyktingar ska inte få kontanta bidrag och tillåtas utföra enkla­re sysslor på förläggningen.
· Flyktingar som väntar ska förpassas till en zon utanför EU.
SD har även ett program för särbehandling mellan svenskar och invandrare som redan finns i landet:
· De som inte är svenska medborgare måste vara 24 år för att få gifta sig. De måste ge ett större bidrag till staten.
· Den som behöver tolk ska betala det själv.
· Invandrarföreningar ska inte få bidrag.
· Kristna högtider ska firas i skolan, där kyrkan ska spela en större roll.
· Slöja och turban ska vara förbjudet under yrkesutövning.
· För att bli svensk medborgare krävs 10 års väntan, därefter ett medborgarskapstest inklusive en lojalitetsförklaring till Sveri­ge.
MYT 2 Att demonstrationer mot SD skulle gynna SD.
Hanne Kjöller på Dagens Nyheters ledarsida skrev dagen innan valet att ”SD borde skicka blommor till alla de vänsterorganisationer som bistått partiet så starkt under hela valrörelsen”. Samma tema har upprepats flera gånger, särskilt i DN.
Men det är inte demonstrationer och protester som stärker SD. Avsaknad av motdemonstrationer har inte hindrat att SD gått framåt i en rad kommuner i Skåne eller dansk Folkeparti att vinna röster i Danmark.
Istället är det just uppvisningen av folkligt motstånd som tvingat tillbaka eller bromsat rasismen. Massprotester mot rasismen stärker alla som känner sig hotade av SD och dess svans. Och där möjliga SD-sympatisörer känner motstånd blir SD svagare.
DN har inte haft några problem med att låta Fredrik Reinfeldt kritisera SD. Men det är snarare kritik som etablera politiker som gör att SD kan beskriva sig som ”annorlunda” fastän även SD står för högerpolitik.
De som borde få blommor är istället de politiker och direktörer som skapat ökade klyftor och osäkerhet inför framtiden. Att arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen inte visar en väg framåt med trygga jobb och välfärd är en avgörande faktor för rasistpartiernas framväxt.
De som är kritiska till demonstrationer och protester mot SD har sällan någon alternativ metod att stoppa rasismen. Men så är de inte förespråkare av demonstrationer eller protester i frågor heller.
MYT 3: Att rasismen skulle bero på invandringen
Att detta är en myt som visas av att SD ökade sitt röstetal kraftigt trots att det blivit allt svårare för flyktingar att få uppehållstillstånd i Sverige. Rasistiska partier i Europa har på motsvarande sätt ökat sitt röstetal oberoende av antalet invandrare.
De drivande bakom Sverigedemokraterna krävde länge att alla invandrare som anlänt till Sverige efter 1970 skulle utvisas. Rasisterna attackerar vad de tror ger mest resultat för tillfäller – judar i början av 1900-talet, flyktingar i Sverige de senaste decennierna och numera mest muslimer.
Det är därför helt fel när statsvetarprofessorn Olof Ruin skriver i Dagens Nyheter att ”När det gäller Sverigedemokraterna borde de etablerade partierna tidigt i år ha tagit upp en seriös diskussion kring invandring: både om problem och fördelar”.
Olof Ruins idé har ingen förankring i verkligheten. När skulle en sådan metod ha stoppat i rasismen i något land? Rasistpartierna bygger ju sitt stöd på misstron mot just de etablerade partierna.
”Invandring” är en viktig fråga, men den ska inte diskuteras på SD:s villkor. Diskussionen om SD måste handla om rasismen och den måste tas av fackföreningar och gräsrotsorganisationer på arbetsplatser, i bostadsområden och på skolorna. Det handlar om att betona gemensam kamp och varna för risken för rasistisk splittring av arbetare och ungdomar efter etniska eller religiösa linjer.
Per-Åke Westerlund

Stödet finns för en socialistisk politik – Nu fortsätter kampen mot rasism och högerpolitik.

21 september 2010

Rättvisepartiet Socialisterna behöll sina kommunala mandat i Luleå och Haninge med ökat röstetal.

I Luleå fick RS nu 2180 röster, en ökning med 335 röster.
I Haninge ökade RS med 185 röster till 1416 röster.
I Göteborg har RS haft en bra valkampanj, partiet är mer känt än tidigare och har vuxit i medlemsantal. Antalet röster har dock inte redovisats ännu.

I Uddevalla valde 187 personer att visa sitt stöd för RS kamp mot rasism och högerpolitik genom att rösta på oss i kommunvalet. Det är första gången RS ställer upp i Uddevalla och begränsade resurser och begränsad kännedom om vårt parti gjorde tyvärr så att det inte räckte hela vägen fram för att få mandat i fullmäktige. Men under valkampanjen har vi ändå nått ut till tusentals människor som annars aldrig hade hört talas om oss, vi har värvat nya medlemmar och knutit viktiga kontakter.

Med fortsatt borgerligt styre och med rasistiska sverigedemokraternas intåg i riksdagen så är den politiska kampen idag viktigare än någonsin, och till skillnad från de övriga partierna så kommer Rättvisepartiet Socialisterna fortsätta kämpa under de fyra åren fram till nästa val. Igår deltog tiotusentals människor i spontana demonstrationer i protest mot att Sverige fått sitt första öppet främlingsfientliga parti i riksdagen, och när även de etablerade partierna börjar anpassa sin politik och retorik efter SD så är det oerhört viktigt att mobilisera även till ett bredare motstånd mot all den högerpolitik som skapar grogrunden till rasismen.

När högern konsoliderar sin makt och rasistiska idéer vinner gehör i parlamenten så kommer vi att gå mot ett kallare samhälle, där såväl det enskilda som det institutionalierade våldet mot invandrare, hbt-personer, antirasister och socialister kommer att öka. Men inga platser i riksdagen kan stå sig mot ett kompakt folkligt motstånd, och det motståndet börjar vi bygga idag.

Inte fyra år till utan strid. Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!


Politiker på arbetarlön – för ett nytt arbetarparti

14 september 2010

Många frågar sig om högerpolitiken kan stoppas. Det är en berättigad fråga då nedskärningar, privatiseringar osv fortsatt oavsett vem som sitter vid makten. RS står för att det behövs ett nytt arbetarparti, då det idag inte finns något parti som representerar arbetares, pensionärers och ungdomars intressen.

Läs hela inlägget här »


50 personer i antirasistisk manifestation. SD vågade inte dyka upp.

14 september 2010

Istället för rasistiska lögner från SD var det antirasism och antikapitalism som mötte upp de 50 personer,  mestadels gymnasieungdomar,  som trotsade regnet för att protestera mot sverigedemokraternas planerade torgmöte. Lokal media var också på plats.

Läs hela inlägget här »