Rättvisepartiet Socialisterna ”uteslutna” ur GNMR med kuppliknande metoder

Måndagen den 5 december fick representanter från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) veta att Göteborgs Nätverk Mot Rasism under ett möte ”enhälligt” beslutat om att RS ska uteslutas från nätverket. Men mötesprotokoll som skickades ut per mail dagen därpå visar att beslutet byggde på felaktigheter och togs av en liten klick. I grunden handlar det om politik – hur ska en stark antirasistisk rörelse fungera och byggas upp?

Inte ens en majoritet av nätverkets grupper deltog på mötet. Närvarande organisationer var Göteborgs Socialister, Dissonans, Ramma, Syndikalisterna (SAC) och Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF), samtliga tillhörande det anarkistiska blocket.

SUF som yrkade på utröstning hänvisar till ett öppet brev, som arbetsutskottet (au) för RS Göteborg publicerade den 3 oktober. Brevet uppmanade Göteborgs vänster till en enad demonstration den 9 november i år. Förslaget byggde på en politisk analys över hur den samhälleliga situationen ser ut för invandrare, flyktingar ocharbetare, och behovet av en politisk kamp mot rasism och dess grogrund, högerpolitiken. SUF beslutade på ett internt möte den 4 december att väcka frågan om uteslutning av RS ur GNMR. Men ingen information har gått ut till nätverket om detta trots att man haft två månader på sig.

Men brevet från RS var helt i enlighet med beslut tagna av GNMR angående 9 november och nätverkets agerande på Kristallnatten. Beslutet om uteslutning är därför en skandal. Första meningen i Principförklaringen för GNMR lyder: ”Göteborgs Nätverk Mot Rasism (GNMR) är ett nätverk av socialistiska grupper i Göteborg som aktivt arbetar mot alla former av rasism.” Under en tid har det förekommit diskussioner om huruvida organisationer får sprida sin politik på protester och skriva öppna brev till andra vänsterorganisationer, och hur kan då dessa organisationer som vill inskränka de rättigheterna att göra det kalla sig för socialister?

Att SAC varit med och kritiserat RS öppna brev, är förvånande då SAC de senaste två åren inte deltagit i GNMR:s arrangemang och mobilisering inför Kristallnatten, och i år valde även Dissonans att inte delta. Den frågeställning som ges som svepskäl för att utesluta RS från nätverket har dessutom inte föregåtts av endiskussion utan man har hittat första bästa tillfälle att hitta på ett svepskäl för att på detta sätt angripa RS och vårt förslag om en stor gemensam demonstration.

GNMR tog beslut om hur agerandet skulle ske och SAC valde andra året i rad att inte delta med nätverket på 9 november. Att sedan felaktigt beskylla RS för att riskera att ”skada nätverket”,är både ett politiskt misstag och hycklande. Ska det vara en diskussion om vilka som skadar nätverket så är dess strålkastare helt felriktade.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett demokratiskt organiserat GNMR-möte för att riva upp beslutet. Vårt antirasistiska engagemang beror på det hot som rasismen utgör och det minskar inte på grund av beslut på slutna möten.

RS deltar i en rad nätverk i kampen runt om i landet. Vi har en aktiv roll i bygget av Asylrörelsen. Särskilt lyckat har arbetet varit i Stockholm där det stoppats tolv utvisningar av politiska flyktingar från Iran bara under sommaren. Nyligen etablerade RS Asylrörelsen i Borås tillsammans med andra vänsterorganisationeroch flyktingföreningar.

SAC har lögnaktig anklagat RS för att ”profitera” på ”andras arrangemang”, i ett mailutskick inför Kristallnatten. Sanningen är att RS är den organisation som varit mest drivande och som haft flest utåtriktade aktiviteter för att mobilisera demonstranter. Att vi sedan växer och lyckas nå ut till arbetare och ungdomar med vår politik är inget Rättvisepartiet Socialisterna tänker be om ursäkt för, utan snarare är frågan varför inte andra organisationer inte växer och istället väljer att gömma undan sin politik.

RS har under flera tillfällen argumenterat för aktioner mot rasister och nazister. När Sverigedemokratisk Ungdoms inplanerade marsch blev känd i våras, där nazister från Svenskarnas Parti kom dit i egenskap av vakter som skulle skydda rasisternas tåg, så var det flera organisationer i GNMR som argumenterade för en linje som sade att antirasisterna skulle samlas i Bältespännarparken, 500 meter bort från rasisterna och nazisterna. RS med flera drev en linje om att ha samlingsplatsen bredvid rasisterna och samlas tidigare. De vacklande organisationerna gjorde att aktionen inte genomfördes av GNMR utan av flera olika organisationer däribland RS. Denna demonstration drog över 3 000 deltagare vilket visar att RS linje varit den riktiga, att konfrontativ och politisk antirasism utan eftergifter till borgerliga opinioner är vägen för att mobilisera ungdomar från skolor och förorten.

GNMR har tyvärr blivit en diskussionsklubb för antirasister istället för att vara ett nätverk för aktivistorganisationer. Varje månad har det varit möten, där budskapet allt mer blivit ”vi borde” och mindre ”det här ska vi göra”. Beslutet om mobilisering mot SDU havererade genom byråkratiska argument framförda av SAC. RS linje hade stort stöd men sköts i sank. Den 9 november visar tydligt på detta, RS hade samlat en klar majoritet av deltagarna i det socialistiska blocket.

Det har även förekommit diskussioner om huruvida det är tillåtet att sprida politiskt material från organisationerna eller att ha partisymboler på arrangemang. Detta har varit en provokation gentemot Rättvisepartiet Socialisterna då RS är det enda parti som är medlem i GNMR. Att försöka inskränka andra från att propagera till arbetarklassen med sin organisations politik är oförenligt med arbetardemokrati och att se ned på andra demonstrationsdeltagares förmåga att själva avgöra om de vill köpa en tidning eller läsa ett flygblad. Det underskattar också de uppoffringar som arbetare gjort för att socialister idag ska kunna ha rätten att stå på ett torg och sprida en tidning. För RS är tendensfrihet, det vill säga varje organisations rätt att föra sin talan, okränkbar i enhetsfrontssamarbeten.

Rättvisepartiet Socialisterna ingår i en internationell organisation där vi har sektioner i krigshärdar och diktaturer, där medlemmar bland annat hamnar i fängelse och riskerar sina liv på grund av sin kamp. Våra medlemmar uppmuntras alltid att sprida vår politik. För RS handlar det inte om att enbart stoppa rasisters och nazisters enskilda aktiviteter, utan även om att bekämpa dess gödsel, det kapitalistiska systemet som tvingar arbetare, ungdomar och låginkomsttagare på sina knän.

För att stoppa makthavare behövs en organiserad politisk kamp mot systemet och det behövs ett tydligt alternativ till nedskärningar, lönesänkningar och varsel. Rättvisepartiet Socialisterna drar de nödvändiga slutsatserna som krävs för att sammankoppla rasismen och högerpolitiken.

Det som behövs i ett nätverk mot rasismen är framför allt en vilja till gemensam kamp och utåtriktad mobilisering. Samtidigt behövs också en respekt och förståelse för att de ingående organisationerna och aktivisterna har olika politiska profil. Det betyder att stå för full frihet att sprida politik och material parallellt med helhjärtade ansträngningar i de gemensamma kampanjerna. GNMR behöver återgå till dessa grunder för nätverksarbete.

Amer Mohammed Ali

Stefan Berg

Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg

2 Responses to Rättvisepartiet Socialisterna ”uteslutna” ur GNMR med kuppliknande metoder

  1. sexistnytt skriver:

    Det går väl att bygga en rörelse utan att alla grupper är med under samma namn?

  2. rsuddevalla skriver:

    Det går absolut, men det blir en större bredd och därmed ett bättre resultat om flera organisationer kan bedriva arbetet tillsammans. Vad RS vill och hur vi ska förhålla sig till GNMR kommer beslutas den 21 jan men vårt antirasistiska arbete kommer inte att upphöra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: