Sverige skeppar Radioaktivt material potentiellt från Uddevalla

27 mars 2012

Nyligen lämnade ett fartyg Sverige under stor diskretion och med en unik last ombord. Efter beslut av regeringen skeppades det sista vårt land hade av ur spridningssynvinkel farligt kärnämne iväg för slutligt och säkert omhändertagande.

Vad det handlar om är i första hand cirka 3 kilo plutonium som har sin bakgrund i svenska forsknings- och utvecklingsprogram på det nukleära området, främst under 1950- och 1960-talen.
huvuddelen av materialet kommer från upparbetat bränsle från den sedan länge nedlagda Ågestareaktorn i Huddinge. Materialet har använts i bränsleforskning. Övriga mängder plutonium skaffades på ett tidigt stadium från USA och Storbritannien, och användes delvis i det arbete som dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA) bedrev på kärnvapenområdet.

Detta material kan ha skeppats potentiellt från Uddevalla, men andra potentiella städer är stenungsund och Göteborg, men ingen exakt position har lämnats.
Enligt Ekot var operationen så hemlig att inte ens poliserna på plats visste vad de skulle göra, annat än att befinna sig beredda på orternas polisstationer – iförda kravallutrustning.

Detta ”bidrag” har lämnats över från sverige till USA med kraven att plutoniumet inte ska användas till nucleära ändamål,
Något som inte kan säkerställas med tanke på den situation som USA befinner sig i just nu.
Något svar på varför denna skeppning varit så hemlig framgår heller inte i Carl bildts Debattartikel i DN.

Lasten som skeppades är tillräcklig för att skapa två nukleära bomber.
Men sverige har slutit upp bakom målsättningen att förhindra att någon sort av nukleärt vapen skapandes inom ramen för fyra år.

Bildt Skriver även att
”Tillsammans har vi visat hur det kan gå till att samla ihop, säkra och skydda plutonium av detta slag. Förhoppningsvis kan våra erfarenheter tjäna till stöd och inspiration också för andra länder.”

RS Uddevalla kritiserar starkt detta som skett. Hamnen använts till att skeppa radioaktivt material. Det finns anledningar att visa stor till skepsis till att en sådant hemlig polisuppdrag när det hela skett i hemlighet, Vi har rätt till information om vad som händer och sker omkring oss och speciellt när det gäller radioaktivt material, med styrka att skapa två nukleära bomber.
Vi kommer att visa vårt missnöje och att det inte är acceptabelt att skeppa sådant farligt materiell från Sverige till förmån för USA

Mer info kommer inom kort.

RS Uddevalla


Lyckad kongress i Göteborg

21 mars 2012

I helgen höll Rättvisepartiet Socialisterna kongress i Göteborg, i arbetarstadsdelen Hammarkullen.
Stadsdelen är ett av RS styrkefästen.

Läs hela inlägget här »


SD Trollhättan upplöses

20 mars 2012

Sverigedemokraternas partiavdelning i Trollhättan är upplöst och de tre platser de fått i kommunvaler står tomma. Detta är ytterligare en kommun i Västra Götaland där SD haft stora problem.

Läs hela inlägget här »


Internationella Kvinnodagen 2012

06 mars 2012

Rättvisepartiet Socialisterna bjuder in alla intresserade till ett öppet möte. Kom till ABF på Torsdag kl 18:00. Du kan också möta oss på torget från kl 16:00 fram till strax före mötet. Mötet kommer innehålla föreläsning om kvinnokampens historia samt situationen idag. Efter föreläsningarna följer det diskussion där alla får komma in.