Fortsatt oviss framtid för vården i Uddevalla.

Som RS Uddevalla tidigare skrivit så står Uddevalla kommun och socialtjänsten inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Nu har några veckor passerat och man har kunnat gå ut med mer information. Ryttarens särskilda boende, ett boende med ca 60 boenden och som ligger mitt i stan, är det särskilda boende som ska göras om till trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst, och man gissar då på mellan 7 till 10 besök under dagtid, och inga under nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Vad eller vilka aktiviteterna blir bestäms utefter de intressen och behov som de boende har. Planeringsarbetet började nu i januari 2013 men man kan inte säga när själva omstruktureringen kommer äga rum. Det kan ta allt från ett halvår fram tills sommaren 2014. Det är inte bara vården som kommer ta stryk utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs och detta är i verksamheter som är lågavlönande, många fysiskt krävande och kvinnodominerande.


Hutlösa förslag
Kommunal är som fackförbund det enda som tar avstånd från förslaget som arbetsgivaren Uddevalla Kommun framför. De som är eniga är Vision (SKTF) och Vårdförbundet. Kommunal har visat att de tagit avstånd, dock krävs de enighet för personalen och att de övriga facken också försvarar sina medlemmar . Viktigt är att man rustar och mobiliserar medlemmar och anhöriga till en facklig kamp och visar för kommunen att nu är det nog! Kommunal sade vid ett arbetsplatsbesök att fler arbetsskador måste anmälas. Även sådant som kan kännas smått som om man själv mår dåligt av förslagen och besluten, och att man ska anmäla om boenden mår dåligt av situationen

De förslag som Kommunal har suttit och förhandlat med Uddevalla Kommun om är bland annat en nedläggning av en palliativ enhet. (Palliativ vård är vård i livets slutskede, då man inte kan lindra en sjukdom utan försöka förlänga livet utan att personen får något lidande och god omvårdnad). Flytt mellan Rosenhäll och Österängens äldreboende som kommer ge 15 färre vårdplatser. De verksamheter som berörs har sedan länge nått sin smärtgräns både för vårdtagare och anställda. Det som ska bli en ny palliativ enhet ska nu ersättas med tre andra platser på ett annat särskilt boende. Bara tre i jämförelse med att det ofta var fullt på Österängens tio platser så som det var.

Den palliativa enhet som finns har en hög kompetens och det är svårt att ersätta detta arbete som man har byggt upp. Nu slås det i spillror och fördelas ut på olika boenden och hemtjänstgrupper i Uddevalla. Minskade äldreomsorgsplatser i en kommun där det blir allt fler och fler äldre och de äldre bli samtidigt sämre. Detta gör att nedskärningar inom vårdplatser och omorganisering av särskilda boenden är en omöjlig ekvation och blir på sikt svårare att lösa för att man ska få upp det budgetunderskott på 51 miljoner som idag finns. Detta budgetunderskott har förorsakats genom misskötsel av budgeten till nämnden under flera år och man borde kunnat se ett mönster för längesedan.
Många av de boende på Ryttarens särskilda boende är i behov av vård och hjälp flera gånger dagligen i hemmet. Det är många vårdtagare som behöver tillsyn en gång i timmen och detta gäller även nattetid. De boende får välja om de vill bo kvar på ryttaren eller om de vill flytta men många vill stanna kvar på grund av tryggheten till personalen, närheten till hjälp och de anhöriga känner att man har flyttat mamma eller pappa till detta särskilda boende just för att man alltid har vårdpersonal runt hörnet. Det är en trygghet som de valt och hoppas kunna bistå med.

En omorganisation är en stor och lång process. Både för boende, arbetande, chefer och rent fastighetsmässigt. Omorganisationen för ryttarens särskilda boende betyder att man gör om det till ett hus med hyresrätter som man får hyra om man är över 70 år. Detta oavsett om man är i behov av hemtjänst eller inte. Har man behovet av hemtjänst får man ansöka om detta på socialkontoret, men man beviljas inte automatisk hjälp om man flyttar in. Detta gör även att de fast anställda på boendet blir placerade i en hemtjänstgrupp. Något som förstör tryggheten för de som redan bor på detta särskilda boende och för de anställda. Man bryter ett förtroende och skapar oroligheter och det i sig bidrar till en försämring i omvårdnaden för de vårdtagare som aktivt behöver hjälp.

Ut på entreprenad?
Idag vet man inte om någon kommer överta entreprenaden av fastigheten som Uddevalla Kommun bedriver boendet Ryttaren i. Idag är det Riksbyggen som äger huset och kommunen som hyr lägenheterna. Riksbyggen är ett kooperativ och man har all anledning att hellre se att man går med vinst än att man förlorar pengar på boenden som Ryttarens säbo . Det är även en kostnad för kommunen att ha tomma lägenheter som Riksbyggen tjänar på. Så som det ser ut idag om en boende går bort så flyttar ingen ny in förrän man vet hur det kommer bli. Detta lämnar många tomma lägenheter som står och kostar pengar för en kommun som ska spara in över 50 miljoner. Detta hade kunnat undvikas genom att man behöll det särskilda boendet. En lägenhet kostar ungefär 1800 kronor per dag att stå tom i Uddevalla. (Kostnaden varierar beroende på typ av boende, storlek på lägenhet och vart boendet ligger, men detta är en cirkakostnad.)

Det är en stor och dyr process men man vet i dagsläget inte mycket. Man måste först informera boende och anhöriga om situationen och vad för typ av boende det kommer bli efter organiseringen är genomförd. Man måste skapa nya jobbmöjligheter, skapa en ny hemtjänstgrupp utefter de hyresgäster som bor i huset och vilka behov de har och hur mycket hjälp de beviljas att få. Här handlar det inte om att man ska undersöka hur mycket hjälp man kan tänkas få, utan alla ska ha rätt till fullvärdig vård, inget ”slit och släng” bara för att politikerna vill göra om vården. Man ser helst att det inte blir någon ändring alls, men man kan tydligt se innan allt har börjat att många kommer få det sämre genom det här förslaget.
Det ska pratas och beslutas med biståndshandläggare och göras nya beslut. Nya larm ska installeras och många lägenheter ska renoveras innan de nya hyresgästerna kan flytta in. Den viktigaste biten är att omstruktureringen inte kan börja innan de som behöver mest hjälp och ska flytta från ryttaren har fått en plats på annat särskilt boende. Då kan man börja planeringen för hemtjänst och den omorganisering som ryttaren står för. Detta är såklart en försämring för alla indelade parter och många anställda tror att de äldre kommer ta större skada och försämras hastigare av en omorganisering. Detta på grund av stress, att aldrig veta när man kan få hjälp, samtidigt som att man vet att man inte kommer kunna få samma omfång av hjälp som idag när det är ett särskilt boende.

Idag är köerna för ett särskilt boende långa i Uddevalla kommun och många vill bo i centrum. De boende som finns har idag köer och man förväntas inte få någon förtur på grund av omorganiseringen av Ryttarens Äldreboende. Många av de som arbetar på boendet idag är oroliga men man försöker hålla humöret uppe och skämtar om det ibland. Man måste hålla en god min för  vårdtagarna

”Ett jävla hyckleri”
De som arbetar gör en fint jobb som håller masken, stressar, är oroliga men ändå sköter sitt jobb fint och som tack fick man en kalender, en penna, några glöggkryddor och en väldans massa julgodis innan julhelgen började. Som tack för att man är en fin anställd. Många tänkte den spontana tanken att då skicka tillbaka julklappen och be dem lägga pengar på verksamheten och såg det som ett hån att man fick en present ”nu när det ska sparas”. Som anställd ses det som ett hyckleri när man sliter ihjäl sig, går underbemannade i en verksamhet som är väldigt påfrestande fysiskt och psykist, och sedan får man höra att de ska sparas. Man som anställd blir upprörd över att man ens får gåvor, då borde ju pengarna finnas någonstans i kommunen som bättre kan användas för att rädda boendet istället för att man ska dela ut presenter.

Som anställd känner man att de blir någon typ av dubbelmoral att man dels ska slita, och bli tackad, samtidigt som man får det slängt i ansiktet att verksamheten och ens hårda slit inte duger, för det är så de anställda på boendet ser det. Det kanske inte går så som lokalpolitikerna i Uddevalla tänkt sig. De säger att man måste spara nu, men en omorganisering kostar pengar och kräver tid. Det här är människor det handlar om, men budgetrådgivare ser bara siffror. Vad som behövs är att se till arbetarnas och brukarnas behov, år ut och år in har byråkrater i kommunen och politiker bevisat att de inte kan ha hand om budget, satsar fel och fattar hutlösa beslut.

Vi, arbetare, invånare och anhöriga borde få bestämma hur vården ska se ut för våra äldre. Den lokala vården liknar mer och mer en utförsäljning av den statliga välfärden och mer och mer en privatisering där det hela tiden ska sparas pengar istället för att satsas och utvecklas. Lokalpolitikerna ger fingret åt de äldre som format och betalat vår välfärd som skapat jobbmöjligheter och gjort försök till bra vård, något som lokalpolitiker i Uddevalla nu rivit upp och förstört. I Budgetunderlaget för nedskärningarna är detta en bieffekt av den utökade demensvården, där utbildning, och mer personal kommer kosta pengar.
Det är ingen ursäkt att man ska behöva dra ner på de olika områdena inom vården, att personal ska behövas flyttas och eventuellt sägas upp för att en annan del i en verksamhet kostar pengar. Vården ska kosta pengar, man ska utveckla, utöka och sträva efter en perfekt vård och inte tvärtom som vi idag ser politiker i Uddevalla göra.

”Resonemanget är horribelt, politikerna gör verkligen skillnad på människor och människor.”
                                          – Vårdanställd inom kommunen

28 Januari ska det tas nya beslut och ny information kommer ges om den fortsatta framtiden för vården i Uddevalla. Kommunen bedrivs idag som ett företag som ska gå med allt annat än förlust, oavsett vilka som får betala för kalaset. Kommunens verksamhet ter sig mer och mer som ett aktiebolag, där pengar ska in, men inte får gå ut och likvida medel byggs och skapas i tron om att någon gång kommer det att vända och invånarna får tillbaka sin vård, skola omsorg och pengar. Detta på bekostnad av våra anhöriga.

Framtiden?
Under helgen har det framkommit i lokal media att ca 70 personer skall varslas inom socialtjänsten. Detta trots behovet att nyanställa människor redan inom några år. Kommunal har gått ut med ett förslag att personer över eller som fyllt 63 ska få en speciell avgångspension. Man menar att pengarna finns, men man måste ta fram dem med.
Ja, pengarna finns men istället bör man lägga det på verksamheten först och främst. För att äldre ska slippa få flytta. Uppsägningstiden kommer bli på fyra månader och det är regeln ”sist in, först ut” som kommer gälla. Detta gör att man kan ”slå ut” kolleger, och unga, nyanställda som travat sig fram på diverse timvikariat under flera, flera år.
 De blir bara fler och fler äldre, platserna blir färre och färre. Vi måste få välja och få mer makt och mer att säga till  om våra anhöriga, barn och bekanta.


Intervju med vårdanställda inom kommunen:

Vad anser ni hade kunnat göras, istället för en omorganisering?
– Man hade kunnat struntat i att göra om Rimnersvallen och inte byggt Rimnershallen (idrottsplats och nybyggd Idrottshall) bara där hade man kunnat kommit loss med en hel del miljoner. Om man hellre satsar på att ha en perfekt utsida, hur ska man då kunna ta hand om sin insida som i det här fallet är vård, skola och omsorg.

Vad tror ni kommer hända med Ryttarens särskilda boende?
– Vi vågar inte spekulera, vi får vänta och se. Men självklart kommer det inte att bli till det bättre. Det är otroligt stressigt och nerv-darrande  Man får ingen ro ibland om nätterna.  De som går i pension  säger skämtsamt att det är bra att man får gå nu när allting bara går neråt. Men man ser att de finns aningens vemod i deras ögon.

Nu kommer hemtjänsten utökas, är det något ni tycker är positivt?
– Nej, Det kommer bli mindre tid för social samvaro, promenader, handling med mera. Man kommer bara få gå till en vårdtagare ”göra sitt” och sedan gå därifrån med andan i halsen och skynda vidare till nästa.
Det är inte vi som personal som kommer lida mest. Det är de gamla, de ensamma som inte har någon att be om hjälp, de kommer få det tuffast och de klämmer kommunen till ordentligt i och med det här beslutet.

Gör ni något för att kämpa emot?
– Nej, Vi känner oss maktlösa. Politikerna verkar tro att man bara kan köra över lågavlönade arbetare som älskar sitt jobb. Vi orkar inte, vi har fått slita i flera år på många olika sätt med de gamla, och det här är tacken. Dom borde få gå med en månad var och se att det inte alls är en dans på röda rosor. Vi försöker för de gamla att hålla modet uppe, vi försöker. Ibland brister de gamla ut i gråt för att de är så oroliga. De förstår inte hur någon kan vilja göra såhär. De är oroliga för sig själva, men tycker synd om oss personal.

Undersköterskor och Vårdbiträden I Uddevalla kommun
Genom RS Uddevalla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: