Uppdaterat länkarkiv.

04 oktober 2010

Nu har vi lagt till länkar till tre av våra lokala partiföreningar:
Rättvisepartiet Socialisterna i Sundsvall
Rättvisepartiet Socialisterna i Eskilstuna
Rättvisepartiet Socialisterna i Marks kommun (nystartad partiförening)


Politiker på arbetarlön – för ett nytt arbetarparti

14 september 2010

Många frågar sig om högerpolitiken kan stoppas. Det är en berättigad fråga då nedskärningar, privatiseringar osv fortsatt oavsett vem som sitter vid makten. RS står för att det behövs ett nytt arbetarparti, då det idag inte finns något parti som representerar arbetares, pensionärers och ungdomars intressen.

Läs hela inlägget här »


Rättvisepartiet Socialisternas vallåt.

02 augusti 2010

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet till riksdagen, samt till flera kommuner och landsting, däribland Uddevalla, Göteborg, Stockholm, Luleå, Haninge och Sundsvall, Västra Götalandsregionen,  Norrbottens län, Stockholms län och Västernorrlands län.

Rösta på ett kämpande socialistiskt alternativ, rösta på Rättvisepartiet Socialisterna.


Reinfeldts regering: Rånar fattiga för att ge till de rika

26 juli 2010

Inkomst- och förmögenhetsklyftorna har aldrig i modern tid varit större än nu. Årtionden av högerpolitik har klyvt landet mitt itu.

”Den relativa fattigdomen har ökat till den högsta nivån under 2000-talet och det finns starka larmsignaler om en ökad absolut fattigdom”, konstaterar Arbetarrörelsens Tankesmedja i en ny rapport, ”Jämlik startpunkt? Knappast”.

Andelen hushåll som lever under den relativa fattigdomsgränsen (60 procent av medianinkomsten) beräknas öka från 12 procent 2006 till 15 procent i år 2010. Det betyder att  250 000 fler lever i relativt fattiga hushåll än för fyra år sedan.
(Medianinkomst är den inkomst som ligger i mitten av skalan. Den som har mindre än 60 procent av medianinkomsten i ett samhälle räknas som fattig enligt EU:s definition).
En grupp som drabbats särskilt hårt av regeringens politik är ensamstående föräldrar, de flesta kvinnor. Var fjärde ensamstående mamma lever i fattigdom i dagens Sverige.

I fjol sommar larmade stiftelsen Majblomman att: ”Mer än en kvarts miljon barn lever i fattigdom i Sverige. Dessa barn blir ofta kvar i stan under sommaren, utan bra aktiviteter, för att familjen inte har råd. Föräldrarna har inte heller alltid pengar till mat, medicin och glasögon till barnen”.
Det är bara sommarvädret som blivit  bättre sedan dess.
I storstäderna är klasskillnaderna störst och märkbarast.
I Malmö lever man i genomsnitt åtta år längre om man bor i ett överklassområde jämfört med ett arbetarområde.
”Göteborgs befolkning växte mer än någonsin under 2009. Men antalet hushåll som fick socialbidrag ökade med 13 procent och klyftorna mellan rika och fattiga stadsdelar består”, skrev Göteborgs-Posten den 16 juni i år och hänvisade till en ny rapport från stadskontoret.
I Stockholmsförorter som Tensta och Rinkeby står varannan invånare utanför arbetsmarknaden. Medelinkomsten är mindre än hälften än i innerstan.

Högeralliansens uppskruvade nyliberalism – avregleringar och utförsäljningar – har starkt bidragit till att klass, kön och etnicitet bestämmer vilken inkomst, utbildning, bostad och vård man får.
Friskoleeleändet tillsammans med ständiga nedskärningar har inneburit att skolan är mer segregerad än någonsin.
I inget europeiskt land har föräldrarnas inkomst och utbildning så stor betydelse för resultaten som i Sverige, enligt en färsk rapport från Skolverket.

Det första högerregeringen gjorde var att sänka ersättningen i arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Skälen var flera: 1) finansiera skattesänkningarna för de rika, 2) ta ett kliv mot en låglönemarknad och 3) att försöka splittra arbetarna och köpa sig stöd. Välavlönade med ett heltidsjobb, oftast män, gynnades på bekostnad av deltidsarbetande, pen- sionärer, arbetslösa och sjuka.
Även regeringen, i en bilaga till Vårbudgeten 2010, erkänner att skattepolitiken under senare år varit den viktigaste orsaken till de växande inkomstklyftorna. Men regeringen påstår att ”snart ska alla få det bättre”. Hört det förut?
I vilket fall, hushåll med låga inkomster har bara fått en tiondel av vad regeringen gett till höginkomsttagarna.

”En kommunalarfamilj får bara en femtedel så mycket att köpa för som en höginkomsttagarfamilj, med regeringens politik”, enligt Kommunalarbetaren den 13 juli i år.
Resultatet har blivit att allt fler tvingas försöka leva på låga inkomster – det vill säga en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten.
Nästan var femte sjuk, arbetslös eller pensionerad lever i ett hushåll med låg inkomst, enligt en färsk LO-rapport: Inkomster och inkomstfördelning 2008.

Den sämre och dyrare a-kassan jämte försämringarna i sjukförsäkringen är en orsak till att antalet socialbidragstagare ökar.
Nästan hälften av alla arbetslösa – 46 procent – stod utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 2009.
Fyra av fem unga utan jobb saknar a-kassa, vilket resulterat i att 40 procent av alla socialbidragstagare är mellan 18 och 29 år. Förra året betaldes det ut 20 procent mer i socialbidrag än året innan.

Högerpolitikens facit, i socialdemokratisk såväl som i traditionell borgerlig tappning, kan sammanfattas i att sedan 1991 har ”den välbärgade singeln fått 60 000 kronor  mer i månaden att köpa för än den ensamstående barnskötaren” (Kommunal- arbetaren den 13 juli).
Oavsett vilken av de båda allianser som vinner valet väntar en fortsatt omvänd Robin Hood-politik och nya nedskärningar.
För att vända utvecklingen krävs organiserade gräsrotskampanjer och kamp som syftar till att verkligen uppnå förbättringar. Framför allt måste fackföreningarna ställa sig i spetsen för en verklig motståndsrörelse mot alla former av högerpolitik och börja ta initiativ i riktning mot ett nytt arbetarparti.

Per Olsson


Skrota monarkin – för en socialistisk republik

18 juni 2010

(publicerad i Offensiv #905 17 juni 2010)

I media har nedräkningen mot bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling speglats av en aldrig sinande ström av reklaminslag för kungafamiljen och monarkin. SVT och TV4 har blivit slottets tv och tidningarna är fyllda med det senaste hovskvallret samtidigt som man försöker övertrumfa varandra i antal påkostade specialbilagor eller dvd-filmer om kungahuset.
Men denna propagandakampanj till trots: monarkins motståndare blir allt fler och bröllopet har inte alls blivit den inkomstkälla som hovlakejer­na hoppats på.

Läs hela inlägget här »


Kampandan på topp på Rättvisepartiet Socialisternas kongress

03 november 2009

Ett socialistiskt svar på klimathotet var en av frågorna i centrum på Rättvisepartiet Socialisternas kongress som ägde rum den 30 oktober till 1 november, i en skola i Stockholmsförorten Rågsved. Kongressen visade upp en imponerade bredd i rapporter om kris och kamp i Sverige och världen, och kampandan var på topp.

bild(7)

– Vi har stora uppgifter att diskutera på kongressen. Valet 2010, avtalsåret – som kan bryta stiltjen i klasskampen och ingripandet vid klimattoppmötet i Köpenhamn, sa Elin Gauffin, som öppnade kongressen.

Drygt 100 personer från olika delar av landet deltog under helgen. För första gången diskuterades och antogs resolutioner om klimatet respektive hbt-frågan. Resolutioner antogs också om den politiska situationen och krisen i Sverige, partibygge & medlemsvärvning, samt om valet 2010.

Kongressen fick internationella besök av Clare Doyle från CWI:s internationella sekretariat samt kamrater från Island och Belgien.

Under kongressen noterades det att socialdemokraternas kongress hölls samtidigt. Medan S-kongressen fortsatte att anpassa politiken till högeralliansen, t ex i skolpolitiken, handlade RS kongress om hur kris och högerpolitik slår mot arbetarfamiljerna och om behovet av kamp.

bild(6)

På fredagen, den första kongressdagen, började diskussionerna om världssituationen.

– Det finns nu över en miljard hungrande i världen, samtidigt som bankerna på nytt slår rekord i bonusar och aktieuppgångar. Att bromsa krisen har krävt de största räddningpaketen i historien, något som är omöjligt att upprätthålla.Vad media än säger så är krisen långt ifrån över, sa Per Åke Westerlund, RS ordförande, som inledde diskussionen om globala perspektiv.

I den följande diskussionen hölls många bra inlägg om bland annat Pakistan, krisen i Baltikum och masskampen i Iran. Hälsningar framfördes också från CWI-kamrater i Asien och Brasilien. Positivt var att majoriteten av inläggen framfördes av kvinnliga kamrater.

Dagen fortsatte med olika gruppdiskussioner, till exempel om RS kommunfullmäktigearbete, ungdomskampanjer och läget på arbetsplatserna inför avtalsrörelsen.

På eftermiddagen diskuterades RS och hbt-kampen. Lina Westerlund inledde och berättade bland annat om bildandet av hbt-socialisterna, som är ett stort steg framåt för RS hbt-arbete.

Dagen avslutades med ett stormöte om klimatkrisen. Arne Johansson underströk allvaret i klimathotet och pekade på att bara en demokratisk planering kan klara den omställning som behövs. Diskussionen handlade om det socialistiska alternativet samt den viktiga uppgift vi har att ingripa vid klimattoppmötet i Köpenhamn, där målet är att etablera CWI i Danmark.

Kongressens andra dag började med en diskussion om resolutionen Svenska perspektiv – förbered för klasskamp.

– Riksbanken räknar nu med stabil tillväxt, men tror samtidigt att 160 000 fler är arbetslösa år 2011 än 2007, sa Per Olsson som inledde diskussionen.han beskrev även det motsägelsefulla stämningsläget just nu, med få rejäla protester och lite kamp, men en växande ilska underifrån.

Under diskussionen hölls inlägg om ungdomsarbetslösheten, där RS tillsammans med Elevkampanjen kommer att sprida den kampanj som redan inletts, Unga kräver jobb och grön framtid. Andra talare analyserade fackledningens och socialdemokratins historiska kris. Ett exempel var LO Norrbottens ”jobbmarsch” som samlade färre än 30 deltagare.

Flera inlägg tog den kamp som finns – protesterna mot nedskärningar i Göteborgs förorter, sopstrejken i Stockholm och strejken på Lagena i Haninge, vårdprotesterna i Västernorrland och kampen mot förslaget att ta bort helgtillägget för omsorgsanställda i Luleå kommun. De skarpa motsättningarna inför avtalsrörelsen, både i privat och offentlig sektor, togs upp av flera fackligt aktiva.

På denna punkt framfördes även en hälsning från Göran Kärrman, Socialistiska Partiet. Andra hälsningar under kongressen gjordes av Assefa Fenthaun från Ethiopian Refugee Association och Luis Cerna från Foro Latinamericano.

Dagen fortsatte med diskussioner om partibygget, valet 2010 och partiets ekonomi. I partibygget rapporterades om ökningar i både medlemstal och och antalet partiföreningar. T ex påpekades att detta var den första RS-kongressen med inlägg av kamrater från Uddevalla. Rapporter och inlägg hölls också från bland annat Sundsvall, Skåne, Eskilstuna och Jämtland, förutom RS-orter som Umeå, Luleå, Stockholm, Haninge och Göteborg. Målet som antogs är att öka medlemstalet med 100 till valet i september 2010. I ekonomidiskussionen antogs förslag om en drive för höjda avgifter och för att få fler prenumeranter att ta stödautogiro.

Lördagens sista punkt var kongressinsamlingen, som nådde 82 500 kronor. Ytterligare bidrag via plusgiro kan tillkomma.

På söndagen gavs en CWI-rapport av Clare Doyle, från CWI:s internationella sekretariat. Många exempel gavs på det enorma arbete och de uppoffringar som våra kamrater genomför runt om i världen. Hon berättade om nya steg framåt för CWI i bland annat Quebec, Malaysia och Brasilien. Hon rapporterade också om den stora studentrörelse med massdemonstrationer och ockupationer som just nu pågår i Österrike.

Kongressen gav viktiga redskap och inspiration för vårat fortsatta arbete. Under kongressen visades styrkan i vårt parti, med många unga kamrater som bidrog i diskussionerna och även allt fler kvinnliga kamrater. Valet till ny partistyrelse medförde att könsfördelningen bättrades på, och återigen var det även många unga medlemmar som blev invalda och tog nya steg framåt.

Direkt efter kongressen drar vi igång RS oc Offensivs årliga prenumerantkampanj. Målet från nu till 5 januari är att värva 300 nya autogiroprenumerationer och 100 niomånadersprenumerationer. Nu börjar också mobiliseringen till klimattoppmötet i Köpenhamn på allvar.

Johanna Evans