Ny ordförande vald för RS Uddevalla

17 mars 2011

Klara Mäkitalo, blev onsdagen den 16:e mars vald till partiföreningsordförande i Uddevalla, i en period av flera politiska händelser, där Rättvisepartiet Socialisterna har en viktig uppgift framför sig. Exempelvis det kommande valet 15 maj. Läs hela inlägget här »


Kongress 2011!

25 januari 2011


Politiker på arbetarlön – för ett nytt arbetarparti

14 september 2010

Många frågar sig om högerpolitiken kan stoppas. Det är en berättigad fråga då nedskärningar, privatiseringar osv fortsatt oavsett vem som sitter vid makten. RS står för att det behövs ett nytt arbetarparti, då det idag inte finns något parti som representerar arbetares, pensionärers och ungdomars intressen.

Läs hela inlägget här »


Rättvisepartiet Socialisternas vallåt.

02 augusti 2010

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet till riksdagen, samt till flera kommuner och landsting, däribland Uddevalla, Göteborg, Stockholm, Luleå, Haninge och Sundsvall, Västra Götalandsregionen,  Norrbottens län, Stockholms län och Västernorrlands län.

Rösta på ett kämpande socialistiskt alternativ, rösta på Rättvisepartiet Socialisterna.


RS i media.

08 juli 2010

Idag har bohusläningen publicerat en debattartikel från Rättvisepartiet Socialisternas kommun- och regionfullmäktigekandidater i Uddevalla samt en intervju med två av dem.

Klicka på bilderna för att läsa artiklarna.

Fler länkar till RS i lokalmedia finns här.


Lyckat upptaktsmöte i Uddevalla

18 mars 2010

Igår onsdag höll Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla valupptakt. Det blev ett lyckat möte med tio medlemmar samt två journalister från pressen. Karl Heydar kandidat för RS på kommunvalsedeln hälsade alla välkomna och presenterade Patrik Berg ordförande i RS Uddevalla och kandidat på valsedeln som sedan inledde mötet med ”RS Uddevalla – vad vi gjort, vad vi vill”.

Patrik förklarade vad det inneburit för unga, arbetare och äldre med den nyliberala högerpolitik som förts i Uddevalla. Attackerna från högern på äldreomsorgen och sjukvården, nedläggningen av demensboendet på Dalaberg, personalminskningen Trubadurens äldreboende, privatiseringen av Sofiedals serviceboende och skogslyckehemmet.

– RS har under sin relativt korta tid i Uddevalla, två år, redan kunnat göra oss kända som ett kämpande alternativ. Vi har varit dem enda som konsekvent tagit strid mot nedskärningar och privatiseringar. Vi har avslöjat att pengarna finns, men är fel fördelade, sa Patrik.

– RS var de enda som demonstrerade mot nedskärningsbudgeten, vi var de enda som uppmärksammade internationella kvinnodagen 8 mars 100 år, vi var de enda som tillsammans med kurdiska föreningen stoppade rasisternas torgmöte i EU-valet. Det är tydligt att det bara finns ett alternativ för arbetare, unga och pensionärer som söker ett vänsteralternativ i Uddevalla, sa Karl Heydar.

– Vi är en generation som vuxit upp i nedskärningar, köpstopp, varslade lärare, nedlagda fritidsgårdar, nedskärningar på kultur osv. Vi vet vad vi kämpar för och vi brinner för det. Vårt enda löfte är att föra in protesterna i fullmäktige och där inte ta en enda krona för egen vinning, vi ställer upp med kandidater på arbetarlön. Man ska leva som de man företräder, sa Karl.

Kandidaterna i valet som presenterades för valsedeln var: Patrik Berg, Klara Heydar, Karl Heydar, Alexander Olsson, Jonatan Modig. Listan är inte spikad ännu och fler kan tillkomma.

Jornalisterna ställde sedam en rad frågor som besvarades av kandidaterna.

RS Uddevalla

Bohusläningens intervju med Karl Heydar.

Bohusläningens artikel om valupptakten.

Även RS Luleå har haft upptaktsmöte: läs här


150 i manifestation för välfärden.

11 mars 2010

I onsdags höll Kommunal en manifestation i Uddevalla för välfärden. Ungefär 150 personer dök upp för att visa sitt stöd för kraven om ökad välfärd och ett stopp på privatiseringarna. Rättvisepartiet Socialisterna var självklart på plats och gav vår syn på problemen vi står inför lokalt och internationellt.

Med tanke på de senaste årens aggressiva attacker från höger skulle manifestationen kunnat varit mycket större om facket hade mobiliserat på allvar och om manifestationens dragplåster, Mona Sahlin, hade kunnat presenterat en egen politik. Demonstrationståget avgick ifrån Kungstorget och slutade framför museet där fackliga representanter talade om problemen den borgerliga alliansen skapat i Uddevalla. Sedan trädde Socialdemokraternas partiledare och ledare för den så kallade ”oppositionen” Mona Sahlin upp i talarstolen.

Hon talade om pig-avdraget och hur vi borde skapa jobb inom omsorgen istället för att subventionera hundrastning åt de rika, hur högern har genomfört aggressiva attacker mot välfärden och hon gav också sin förklaring till varför socialdemokraterna förlorade valet 2006, att de uppfattades som trötta och att folk inte trodde att en alliansregering skulle innebära en särskilt annorlunda politik (läs: det kunde i alla fall inte bli sämre)

Det stämmer att högern genomfört stora försämringar för arbetare, sjuka och arbetslösa.  Men när Sahlin talar om välfärd, motsätter sig privatiseringar och pratar om rätten till heltid så blir hyckleriet oerhört tydligt. Socialdemokraterna har sedan början av 90-talet genomfört enorma nedskärningar inom den offentliga sektorn, privatiserat statliga bolag och urholkat det sociala skyddsnätet.

På deras senaste kongress utmålade S sig som det nya småföretagarpartiet, sa nej till att höja a-kasseersättningen till 90% och Mona Sahlin sa själv ”att offentlig verksamhet bara ska drivas i egen regi inte längre är en representativ åsikt inom partiet”, det vill säga att partiet inte längre motsätter sig privatiseringar!

Under kongressen svarade S-toppens Sven-Erik Österberg på frågan om man inte borde använda offentliga sektorn för att få ner arbetslösheten att: ”Nej, det kan man inte göra, för då skapar man mer ett kommunistiskt system” och hänvisade till att ”eftersom vi tror på marknadsekonomin så kan man inte använda offentlig sektor till att vara någon som måste anställa för anställandets skull”. Något som visar hur ihåligt Sahlins tal faktiskt var.

Men inget ekade mer tomt än kritiken mot pigavdraget. När diskussionen gick som varmast i början av mars kom det fram att flera s-toppar själva använt sig av avdraget, ett avdrag som liknar subventionerat kvinnoslaveri där invandrarkvinnor används för att städa hos rika pampar.

Även om folk känner sig  uppgivna av de senaste fyra årens massiva attacker så är det uppenbart att ilskan och frustrationen mot socialdemokraternas högerpolitik är enorm. Där politiker som säger sig representera arbetarklassen lever i en helt annan ekonomisk verklighet än vanliga arbetare. Rättvisepartiet Socialisterna delade ut flygblad som reste kravet om politiker på arbetarlön och som presenterade partiet som för första gången någonsin ställer upp i valet till Uddevalla kommunfullmäktige.

Till skillnad från socialdemokraterna så menar vi i RS allvar när vi demonstrerar för välfärden. I de kommuner där vi har representanter har vi aldrig röstat för nedskärningar eller privatiseringar, när äldreboenden och skolor är hotade tar vi inte skydd bakom budgettak utan mobiliserar istället personal och studenter till kamp för sina rättigheter.

Att facket demonstrerar för välfärden är bra, men en sådan protest måste vara mer än ett valmöte för S. Det måste vara ett konkret led i kampen mot högerns attacker, och följas upp av fler bredare demonstrationer, men också av strejker och andra konfliktåtgärder.

Karl Heydar
Patrik Berg

Artikel i bohusläningen

Tv-klipp från TV4 Väst


Manifestation för välfärd

09 mars 2010

Vi demonstrerar

för välfärden

Fackeltåg från Kungstorget onsdag 10 mars 16.00


Foto: Erik Holmstedt Kommunal.se

Arrangör är Kommunalarbetarförbundet avdelning Väst

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar i 230 yrkeskategorier. Rättvisepartiet Socialisterna pekar på vilken enorm styrka detta arbetarkollektiv besitter om den skulle mobiliseras på allvar. Vi kommer arbeta för att denna manifestation inte bar kommer vara en åsiktsuppvisning utan vara en inledning på en verklig kamp. Kommunals medlemmar måste mobiliseras på allvar för att försvara en nedskärnings- och privatiseringshotad verksamhet. Barnen, lärarna, vårdpersonalen, patienterna ska inte betala krisen – Låt de rika betala.


Enorma lönehöjningar för regionpolitiker.

01 mars 2010

Västra Götalandsregionens arvodesberedning, ledd av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har lagt förslag om en höjning av regionrådens löner med hela 11,5 %.

Samma partier som (tillsammans med Vänsterpartiet) med hänvisning till dålig ekonomi beslutade om en nedläggning av akutsjukvården i Uddevalla har nu beslutat om att höja sina egna löner med över 6000 kr i månaden. Detta samtidigt som vi är mitt uppe i en avtalsrörelse där flera arbetsgivare kräver nollavtal för vanliga arbetare, något som i praktiken innebär en lönesänkning.

Sammantaget ska lönen höjas från 51 991 kr till 58 000 kr, vilket är nästan 3 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetarlön 2008.  Har man även förmånen att vara ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen så kommer man få upp till 3,5 gånger en genomsnittlig arbetarlön (75 400 kr). De partier som reserverade sig mot beslutet nöjde sig med en löneökning på ”bara” 3000 kr i månaden (Miljöpartiet) eller att ligga kvar på 52 000 (Vänsterpartiet), vilket dock fortfarande är nästan 2,5 gånger genomsnittslönen. Sammanlagt innebär lönehöjningarna en kostnadsökning med över 1 miljon kronor om året för regionen, en miljon som istället skulle kunna användas för att betala fler läkar- eller sjukskötersketjänster till den hårt belastade NU-sjukvården.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som aktivt reser kravet på politiker på arbetarlön. En politiker som tjänar samma lön som en genomsnittlig LO-arbetare kommer inte ha råd att köpa sig fri från de effekter deras nyliberala nedskärningspolitik för med sig.

RS kräver också att politikerna ska representera våra intressen och vara avsättningsbara även mellan mandatperioderna. Det var tex oerhört tydligt att det inte var våra intressen som man beslutade utifrån när akutsjukvården i Uddevalla lades ner trots att över 5000 personer gick ut och demonstrerade till stöd för akuten i vad som måste ha varit stadens största politiska demonstration någonsin.

Patrik Berg