Kongress 2011!

25 januari 2011


London: 52 000 studenter på gatorna mot nedskärningar

20 november 2010

Den 10 november demonstrerade över 50 000 studenter i London mot högerregeringens – en koalition mellan Tories och Liberaldemokrater (Lib Dem) – aviserade skolnedskärningar och förslag om drastiskt höjda terminsavgifter.

Läs hela inlägget här »


Rättvisepartiet Socialisternas vallåt.

02 augusti 2010

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet till riksdagen, samt till flera kommuner och landsting, däribland Uddevalla, Göteborg, Stockholm, Luleå, Haninge och Sundsvall, Västra Götalandsregionen,  Norrbottens län, Stockholms län och Västernorrlands län.

Rösta på ett kämpande socialistiskt alternativ, rösta på Rättvisepartiet Socialisterna.


Inga extrapengar till skolan

05 december 2009

Tidigare i höstas beslutade Uddevalla kommunfullmäktige att anta den borgerliga nedskärningsbudgeten. Pga de politiska ”intriger” som karaktäriserar Uddevalla kommun så var det innan mötet oklart vilket förslag som skulle vinna. I slutändan gick dock det borgerliga förslaget igenom efter att Solidariskt Uddevalla, en sammanslagning av miljöpartister och före detta vänsterpartister, gett sin röst till förslaget.

Motivet till att Solidariskt Uddevalla stödde en borgerlig budget var att de blev lovade 8 miljoner kronor extra i en riktad satsning på skolorna, ett löfte som nu visar sig vara falskt. Den redan snåla borgerliga budgeten, tillsammans med ett minskat elevunderlag gör att skolan istället får 12,5 miljoner mindre 2010 jämfört med 2009 och av den riktade satsningen återstår bara en ynka miljon.

Detta visar tydligt att Solidariskt Uddevalla inte alls är det vänsteralternativ som många tidigare har trott. Men faktum är att även den socialdemokratiska budgeten, stödd av Vänsterpartiet, också hade inneburit stora nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna var de enda som protesterade mot alla former av nedskärningar, när kommunfullmäktigemötet hölls hade vi istället ett protestmöte på Kungstorget. Medan V lade sig platta inför socialdemokraternas nedskärningar var vi ute och delade ut flygblad till alla äldreboenden och hemtjänstlokaler.

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i val, men det är inte i kommunfullmäktige eller riksdag som vi kan rädda de framsteg arbetarklassen har uppnått genom årtioenden av kamp. Istället måste vi skapa en bred massrörelse som aktivt ställer sig emot nedskärningar och högerpolitik, i vilken form den än manifesterar sig i!

Patrik Berg


Demonstration mot nedskärningar

16 september 2009

Samtidigt som kommunfullmäktige samlades igår onsdag demonstrerade medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna mot nedskärningar i offentlig sektor.

Tyvärr finns det ingen politiskt röst för arbetare och unga i Uddevallas kommunfullmäktige. Men det finns en aktiv opposition mot högerpolitiken på Uddevallas gator och torg. Den oppositionen stavas RS.

DSC02789

DSC02795

DSC02794

DSC02783

Demonstrationen komenteras på blogg


Stoppa nedskärningarna!

03 september 2009

Demonstrera mot

nedskärningarna

Rädda vård, skola och omsorg

16 september Kungstorget 16.00

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna, Elevkampanjen, Kurdiska Föreningen

Den 16:e september samlas kommunfullmäktige i Uddevalla för att besluta om den kommande budgeten för den kommunala verksamheten. Efter det oväntade stödet för S och V:s budgetförslag från det nyliberala och högerpopulistiska Uddevallapartiet så är det osäkert vilket förslag som faktiskt kommer att röstas igenom i fullmäktige. Det enda vi kan vara säkra på är att oavsett vems budgetförslag det är som vinner, så är det en nedskärningsbudget det handlar om. Ser man på socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag så är det tydligt att alla vackra ord om rättvisa och välfärd inte är annat än just ord, och att skillnaderna mellan de två blocken är ytterst små. Till exempel så vill alliansen spara in 15,9 miljoner i barn och utbildningsnämnden, medan S och V ”bara” vill spara in 9,1 miljoner. I flera andra nämnder är skillnaderna knappt urskiljningsbara. Kommunstyrelsen ordförande Sture Svennberg (M) säger även själv att det är små skillnader mellan den borgerliga och den socialdemokratiska budgeten!

Både förslagen innebär stora attacker på såväl skola som omsorg, tex så vill alliansen lägga ner det demensboende som finns på dalaberg, trots att det är uppskattat, välfungerande och välbehövt. Än värre blir det av den extremt känsliga situation man befinner sig i som demenspatient. Och skolan som ända sedan krisen på 90-talet varit en extremt utsatt verksamhet kommer drabbas av större klasser, sämre tillgång till läromedel och sämre skolmat.

Frågan vi i Rättvisepartiet Socialisterna ställer oss är: Varför är det de gamla och de unga som ska betala för kapitalismens kris? Medan folk tvingas ut i arbetslöshet, hamnar hos kronofogden och vräks från sina hem så gör exempelvis Volvo en aktieutdelning på 6 miljarder kronor. Att resursfördelningen i samhället är oerhört ojämn och gynnar de som redan har står utan tvivel.

Och nu har vi tröttnat. Vi har tröttnat på att i skolan få höra ordet ”köpstopp” i var och varannan mening, vi har tröttnat på att behöva vänta på vård för att vårdplatserna blir färre och färre, vi har tröttnat på att slita ut oss för att personalstyrkan bantas och ”effektiviseras”.

Socialdemokraterna visar tydligen att de inte vågar ta kampen för välfärden vare sig i Uddevalla eller i Sverige. Och trots sin radikala retorik vägrar vänsterpartiet att bryta med dem. Det verkar som att ingenting är viktigare än en plats vid förhandlingsbordet. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpar däremot mot all högerpolitik, oavsett vilket block det är som bedriver den. Därför har vi utlyst en protest i samband med kommunfullmäktigemötet den 16:e september.

Vi kräver bland annat:

  • INGA besparingar inom vård, skola omsorg.

  • Ha kvar demensboendet på dalaberg.

  • Återupprättandet av akutsjukvården i Uddevalla

  • Fortsatt fri skolmat.

  • Fler anställda inom elevvårdande resurser.

Redan i somras skrev Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla om de kommande nedskärningarna i skolan, och intervjuade en rektor och en lärare. Läs artikeln här.


02 september 2009

Demonstrera mot

nedskärningarna

Rädda vård, skola och omsorg

16 september Kungstorget 16.00

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna, Elevkampanjen, Kurdiska Föreningen


Drastiska nedskärningar i Uddevallas skolor.

12 juni 2009

I och med kapitalismens kris och de minskade skatteintäkter som följer så gör kommun efter kommun tydligt att det är de äldsta och de yngsta i samhället som ska betala i form av nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Uddevalla kommun med dess extrema högerstyre är absolut inget undantag.

Rättvisepartiet Socialisterna har träffat Thomas Ingman, biträdande rektor på Individuella programmet, en av de verksamheter som kommer drabbas hårdast av nedskärningarna, samt Gunnar Hermansson, lärare på IV och ordförande i Lärarnas riksförbund.

Vad kan ni berätta om nedskärningarna?

Gunnar Hermansson: Det handlar om ganska stora generella nedskärningar där den borgerliga majoriteten har föreslagit att 3,2% ska skäras ner på alla förvaltningar inom kommunen. De kräver dessutom att alla förvaltningar, inklusive skolan, ska ha ett 3,2% överskott, vilket är ett fullständigt rabiat krav. Det placerar oss i en fullständigt omöjlig sits, vi har helt enkelt inte de marginalerna. Tanken att skolan ska vara likvärdig för alla och fungera klassutjämnande finns inte i de nya nedskärningsförslagen. Just nu finns ju heller ingen politisk majoritet för nedskärningsförslagen i barn- och ungdomsnämnden. Beslutet kommer fattas i kommunfullmäktige senare i veckan.

[RS anmärkning: Ett lätt kaotiskt kommunfullmäktige beslutade att till sist att halvera nedskärningarna från 30 till 15,5 miljoner på skolan. Men som Agneta Läckström från lärarförbundet konstaterar i en intervju i bohuslänningen 30 maj: ”Att spara 15,5 miljoner på en redan underbudgeterad verksamhet är inte lätt.”]

Vilka konsekvenser kommer nedskärningarna innebära för elever och personal?

GH: Vi har ju redan sett förslagen om försämrad skolmat, men dessutom kommer det även drabba elevhälsan, skapa större klasser och särskilt drabbas de elever som behöver extrahjälp.

Thomas Ingman: Ska det skäras ner drabbar det ju naturligtvis även personalen även om det på Margeretgärde verkar som om vi kommer slippa säga upp personal.

GH: De föreslår ju även att sänka elevpengen, som är den summa man får från kommunen för varje elev, för individuella programmet. Detta drabbar ju elever som redan är i ett stort behov av stöd, särskilt de med ofullständiga betyg från grundskolan.

Den borgerliga alliansen pratar om likvärdighet och utjämning men det de i praktiken gör är en strömlinjeformning, där några faller utanför. Ska utanförskapet börja redan i skolan så får vi betala ett högt pris.

TI: Det är ju ändå så att vi i Sverige har en relativ välfärd och nu är man där och tullar på den.

GH: Det handlar ju om att alla måste få möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vilka reaktioner har kommit på förslagen?

GH: De skapar ju en frustration bland personalen. Det har skickats hundratals protestbrev till politikerna både från personal och föräldrar, inte bara i Uddevalla utan också i Trollhättan och Vänersborg, där man också drabbas av nedskärningar.

Varför väljer kommunen att skära ner på skola och omsorg?

GH: Tack vare krisen har alla kommuner mindre skatteunderlag. Tanken med att dra 3,5% rakt över är väl utjämnande, men då tänker man inte på att vissa sektorer redan är drabbade.

Man har ju sparat 2% varje kvartal de senaste åren. Pengar som kommunen nu i kristider istället, till exempel, väljer att satsa på att få ett IKEA till Uddevalla, pengar som istället borde satsas på skola, vård och omsorg.

TI: Det är ju så att skolan och omsorgen är två stora poster i kommunens budget . När den privata sektorn skärs ner så tvingas även kommunen att skära ner. Men underlaget blir ju inte mindre för det, skola, vård och omsorg behövs ju fortfarande lika mycket ändå.

Oftast tänker politikerna tyvärr kortsiktigt. Att genomföra skattesänkningar genomför stora nedskärningar på offentlig sektor rimmar illa.

Som rektor är ju mitt uppdrag att se till att verksamheten fungerar, men minskar resurserna minskar självklart kvalitén.

– Behövs det gemensamma protester från lärare, föräldrar och elever?

TI: Ju fler man är, så tvingas politikerna att lyssna. Det är först när man gör något och protesterar som förbättringar kan ske.

Kim Holmstedt, Karl H.

Barn- och utbildnings sparåtgärder 2009:

Övergripande verksamheter

Uppsägning av Stenbackeskolans hyreskontrakt på I17 490 000
BUN:s IT-avdelning, BUNIT 380 000

Kostenhetens centrala administration 500 000
Förvaltningskontoret 188 000

Kommunal förskoleverksamhet

Minska timvikarieanvändning 750 000
Personalminskning 737 000
Administrativ tjänst 74 000
Minskning rektorstjänst 500 000
Inköpsstopp pedagogiskt material 200 000

Kompetensutveckling 1000 000
Föräldrastödspengar 250 000
Endast en öppen sommarförskola 300 000

Grundskolan

Den särskilda satsningen på föräldrastöd tas bort 500 000
Busskostnader, moderna språk i årskurs 6 125 000

Gymnasieskola

Elevassistenter ersätts av övertalig personal 600 000
Minskning av allmän förbrukning inkl. läromedel 2 250 000
Indragen förstärkning gymnasiesärskolan 500 000
Ej kompensation för prisökning 1 000 000
Begränsa elevernas individuella val 500 000
Vuxenutbildning
Kompetensutveckling 270 000
Drift 100 000

Yrkesutbildning 260 000

Lärare Kärnan 70 000

Källa: Bohuslänningen 30/5/09