Sverige skeppar Radioaktivt material potentiellt från Uddevalla

27 mars 2012

Nyligen lämnade ett fartyg Sverige under stor diskretion och med en unik last ombord. Efter beslut av regeringen skeppades det sista vårt land hade av ur spridningssynvinkel farligt kärnämne iväg för slutligt och säkert omhändertagande.

Vad det handlar om är i första hand cirka 3 kilo plutonium som har sin bakgrund i svenska forsknings- och utvecklingsprogram på det nukleära området, främst under 1950- och 1960-talen.
huvuddelen av materialet kommer från upparbetat bränsle från den sedan länge nedlagda Ågestareaktorn i Huddinge. Materialet har använts i bränsleforskning. Övriga mängder plutonium skaffades på ett tidigt stadium från USA och Storbritannien, och användes delvis i det arbete som dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA) bedrev på kärnvapenområdet.

Detta material kan ha skeppats potentiellt från Uddevalla, men andra potentiella städer är stenungsund och Göteborg, men ingen exakt position har lämnats.
Enligt Ekot var operationen så hemlig att inte ens poliserna på plats visste vad de skulle göra, annat än att befinna sig beredda på orternas polisstationer – iförda kravallutrustning.

Detta ”bidrag” har lämnats över från sverige till USA med kraven att plutoniumet inte ska användas till nucleära ändamål,
Något som inte kan säkerställas med tanke på den situation som USA befinner sig i just nu.
Något svar på varför denna skeppning varit så hemlig framgår heller inte i Carl bildts Debattartikel i DN.

Lasten som skeppades är tillräcklig för att skapa två nukleära bomber.
Men sverige har slutit upp bakom målsättningen att förhindra att någon sort av nukleärt vapen skapandes inom ramen för fyra år.

Bildt Skriver även att
”Tillsammans har vi visat hur det kan gå till att samla ihop, säkra och skydda plutonium av detta slag. Förhoppningsvis kan våra erfarenheter tjäna till stöd och inspiration också för andra länder.”

RS Uddevalla kritiserar starkt detta som skett. Hamnen använts till att skeppa radioaktivt material. Det finns anledningar att visa stor till skepsis till att en sådant hemlig polisuppdrag när det hela skett i hemlighet, Vi har rätt till information om vad som händer och sker omkring oss och speciellt när det gäller radioaktivt material, med styrka att skapa två nukleära bomber.
Vi kommer att visa vårt missnöje och att det inte är acceptabelt att skeppa sådant farligt materiell från Sverige till förmån för USA

Mer info kommer inom kort.

RS Uddevalla

Annonser

Lyckad kongress i Göteborg

21 mars 2012

I helgen höll Rättvisepartiet Socialisterna kongress i Göteborg, i arbetarstadsdelen Hammarkullen.
Stadsdelen är ett av RS styrkefästen.

Läs hela inlägget här »


Rapport från lärorikt kvinnokampsmöte

08 februari 2012

Det var runt 20 personer som samlades då det var dags för RS årliga kvinnokampsmöte, ett möte som gav dels skolning i feministiska teorier men som också innefattade en planering kring RS ingripande i den feministiska kampen.

Läs hela inlägget här »


För ett enat 1 maj!

29 januari 2012

Öppet brev från Rättvisepartiet Socialisterna till Kommunistiska Partiet, Syndikalisterna samt Göteborgs sociala rörelser, föreningar och nätverk – För ett enat 1 maj 2012.
Läs hela inlägget här »


Öppet möte: Repression, strejker och byrevolter – situationen i Kina

25 januari 2012

Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg bjuder in till möte med talare från Kina och Hong Kong.

Zhang Shujie (CWI) och Leung Kwkok Hung ”Longhair” (LSD Hong Kong) kommer tala om förtrycket i Kina och även om masskampen underifrån.

Läs hela inlägget här »


Sverigedemokraterna: fortfarande band med nazistgrupper

25 januari 2012

Att gränsen är hårfin mellan Sverigedemokraterna och de nazistiska grupperna är tydligt och har påvisats gång på gång. Den 10 april 2011 demonstrerade SDU med nazistiska Svenskarnas Parti i Göteborg, i Malmö den 15 oktober var de italienska fascisterna i La Destra inbjudna till SDU:s demonstration. Nu senast i Trollhättan där en vald SD-politiker Thomas Karlsen gått över till nazistiska Nationaldemokraterna.

Läs hela inlägget här »


RS är ett aktivt arbetande parti med en speciell närhet

25 januari 2012

Stephanie Karlsson, 21, är Uddevallas nyaste medlem. Tidigare jobbade hon inom vården men efter att kommunen dragit in på vikarier är hon arbetslös.

– Jag kom i kontakt med RS genom deras vårdkampanj i höstas utan för min närbutik, vilket fångade mitt intresse direkt då jag just då jobbade inom vården.

– Det som jag brinner för är äldrevården, bostadsfrågan och personer med särskilda behov och vad de behöver och vad samhället kräver av dem. Idag finns det allt för många dåliga exempel på hur de behandlas i sin vardag, men även hur de behandlas av vissa företag.

Stephanie var tidigare medlem i Vänsterpartiet men tyckte det var passiviserande.

– RS ger mig chansen att verkligen göra slag i saker som behöver ändras. Man får också kontinuerlig utbildning och uppmuntras att hålla inledningar på möten så man kan lära sig ännu mer.

Stefan Berg