Fack you! CUF-cirkusen kampanjar i Uddevalla.

10 juni 2010

”Arbetsmarknaden är ett skämt” säger centerpartiets ungdomsförbund när de i gröna clownnäsor står utanför arbetsförmedlingen i Uddevalla och propagerar för privata arbetsförmedlingar och halverade ungdomslöner. I samma kampanj vill de även ”Fucka facket 4-ever”.

Centerpartiet och dess ungdomsförbund är dock själva det största skämtet i Sverige idag.  Samtidigt som C är ett av världens rikaste partier så balanserar de på 4-procentspärren till riksdagen, och det står klart för alla (förutom centern själva då) att ett parti som försöker nyskapa sig själva som det vidrigaste nyliberala partiet av alla inte kommer att vinna något större stöd, oavsett hur många miljoner man lägger ut på valkampanjen.

Bland CUFs förslag finns förutom privata arbetsförmedlingar och drastiskt sänkta ungdomslöner, förslag om att skrota LAS (lagen om anställningsskydd) och om att inskränka fackens rättigheter. Detta samtidigt som LAS i princip redan avskaffats genom att företag säger upp anställda för att omedelbart därefter hyra in bemanningsföretag som gör exakt samma arbetsuppgifter, fast med mycket sämre vilkor för de anställda.

Den kapitalistiska krisen har skapat enorm arbetslöshet såväl i Sverige som i övriga världen, men det enda CUF gör för att bekämpa detta är att visa exakt vad man inte ska göra.

Rättvisepartiet Socialisterna betackar sig för deras clownerier och kämpar istället för en förstärkning av LAS så att lagen blir svårare att kringå, demokratiska, aktiva och kämpande fackföreningar, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, rätten till heltid inom offentlig sektor utan försämringar som tex delade turer, men också stora satsningar på tex renovering och ombyggnation av miljonprogrammets bostäder till klimatanpassade ”passiva” hus och andra bygg- och infrastrukturella projekt som både skapar jobb och är nödvändiga för att bekämpa det akuta klimathotet.

Patrik Berg