Sverigedemokraterna överröstade av antirasister

05 september 2010

I Göteborg överröstades Sverigedemokraterna av ett 70 tal antirasister under söndagen. Redan på lördagen hade deras aktivitet stoppats av antirasister.
Bakom demonstrationen stod GNMR – Göteborgs Nätverk Mot Rasism där bland annat Rättvisepartiet Socialisterna ingår.

Kampen mot rasism och högerpolitik

Läs hela inlägget här »


Röster från sommarlägret.

06 juli 2010

I helgen gick RS Västs sommarläger av stapeln, med besökare från resten av landet.

Läs hela inlägget här »


Kampglöd på RS Göteborgs valupptakt

25 mars 2010

53 medlemmar och sympatisörer samlades på Rättvisepartiet Socialisterna Göteborgs valupptaktsmöte. Mötet hade sammankallats för att sparka igång RS ”förvalskampanj” som kommer att pågå aprilmånad ut. Lokalen på Kulturhuset blå stället fylldes snabbt och extra stolar fick bäras in efter salens sidor. Även medlemmar från Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla deltog.

Läs hela inlägget här »


30 på RS upptaktsmöte för 2010

15 januari 2010

I onsdags samlades 30 personer på Rättvisepartiet Socialisternas upptaktsmöte. Mötet samlade krafterna för 2010 kommande utmaningar med avtalsrörelsen, fortsatt kamp mot nedskärningar och jobbvarsel och slutligen också valet.

Patrik Hooghwinkel, ordförande i RS Hjällbo inledde diskussionen, ”2010 kommer att bli ett mycket viktigt år med stora utmaningar men också stora möjligheter för  den trotskistiska rörelsen i Sverige och internationellt”.

”Även om de fria fall som kapitalismen befann sig i från slutet av 2008 och mitten av 2009 har dämpats ha de fulla effekterna av den ännu inte nått botten. nedskärningarna kommer fortsätta och de inom industrin som förlorat jobben kommer ha svårt att få ekonomin att gå ihop”, sa Patrik.

Stefan Berg, klubbordförande inom Kommunal och ordförande i RS Kortedala tog upp om avtalsrörelsen. ”Det är en provokation av arbetsgivarna att kräva nollavtal” sa Stefan

Amer Mohammed Ali RS Hjällbo talade om socialdemokraterna som ansvariga för nedskärningarna i Göteborg och de som drivit igenom privatiseringen av Hamnen som Hamn4an tagit strid mot.

Både Patricia Degerman och Linn Bensryd poängterade behovet av att värva och utveckla fler kvinnliga kamrater att ta en ledande roll i partiet.

Ahmet Boyar från Biskopsgårdens partiförening talade om den fortsatt kampen för Folkhögskolan som riskerar att läggas ned. Under 2009 organiserades flera stormöten som samlade alla elever och lärare på skolan, en kamp som kommer fortsätta 2010. RS medlemmar på skolan menar att alla kampmetoder måste hållas öppna som demonstration, skolstrejk och ockupation”.

Även Tamineh Mam Mustafa, från Biskopsgårdens partiförening talade om nedskärningar på vuxenutbildningen och regeringens attacker på sjuka och arbetslösa.

Viktor Jacksson från Majornas partiförening ställde frågan om hur RS ska agera för unga arbetslösa. En kampanj som nu inleds med en rad offentliga möten under rubriken ”Unga kräver Jobb grön framtid”.

Tomas Trägård också han från Majorna talade kom behovet av kamp för att stoppa nedläggningar av fritidsgårdar.

Kaan Özsan, RS Hjällbo talade om den fortsatta krisen i bilindustrin och GMs besked att lägga ned SAAB och hur facket trots denna kris ännu inte formerat varken några krav eller kampinitativ annat än 10 min strejk.

Många talare tog upp om socialdemokratins förborgerligande, behovet av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och RS utmaningar i valet 2010.

Kristofer Lundberg avrundade diskussionen.

”I media dundrar man ut att krisen är över, men för vem. För arbetare, arbetslösa och unga har krisen bara börjat. Det är nu de verkliga nedskärningarna på offentlig sektor kommer, det är nu 10 000 bilarbetare i Trollhättan kastas ut i arbetslöshet”, sa kristofer.

” I valet 2010 kommer Rättvisepartiet Socialisterna ställa upp med en valkampanj för första gången sedan 1998, RS Göteborg står starkare än någonsin, har fler partiföreningar och medlemmar än tidigare och går in i valkampanjen med ett gått självförtroende”

Mötet var inspirerande och en bra start för ett nytt kampår, som kommer vara ett genombrott för Rättvisepartiet Socialisterna.

RS Väst


Kämpaglöd på RS Väst årsmöte

18 augusti 2009

Torsdagen den 13 augusti hade Rättvisepartiet Socialisternas västsvenska distrikt årsmöte i Hammarkullen folkets hus. Från de 36 medlemmar som deltog kom rapporter om den ekonomiska krisen dess verkningar. På partibygget präglades det av kämpaglöd och framtidstro.

Första talaren Patrik Hooghwinkel inledde mötet med kampen mot krisen och högerregeringens attacker.

DSC02612

– Krisen har slagit hårt mot bilindustrin och en av Sveriges socialdemokratiska EU-parlamentariker Olle Ludvigsson tidigare ordförande för IF Metall på Volvo uppmanade upprörda och protesterande bilarbetare att om de ville bli hörda så skulle de köpa Volvoaktier.

Patrik tog upp om hur högerpolitikerna inte kunde förutse den djupaste ekonomiska kris sedan 30-talet, en kris Rättvisepartiet Socialisterna varnade för. Patrik poängterade också hur den borgerliga politiken sätter ansvaret på arbetarklassen, fattiga och unga.

Efter inledningen kom flera inlägg, frågor och synpunkter. Inlägg handlade om hur EU ska höja Fort Europas muras ytterligare med nya Stockholmsprogrammet, och därmed göra det svårare för flyktingar att komma in, samtidigt som det kommer att försvåra situationen för papperslösa inom EU. Därför är Asylrörelsens fortsatta arbete viktigt.

DSC02613

Patricia Degerman varnade för de kommande nedskärningarna på skola och fritid. Patricia nämnde också den kamp som RS varit involverade i de senaste året mot skolnedskärningar och nedskärningarna på ungdomsgårdar.

Andra tog upp om den ökande arbetslösheten. Fler och fler hamnar i arbetslöshet, större än den officiella siffran då andelen som gör praktik inte räknas som arbetslösa. Facken måste ta strid, 75 procent av arbetarna på Volvo Lastvagnar har förlorat jobbet.

DSC02609

Kaan Özsan, sparkad bilarbetare på IAC, hade ett inlägg om hur den ekonomiska krisen är en kedjereaktion, där arbetarklassen står sist i ledet och tar största smällen. Han berättade om hur bankernas kris går till bolånemarknaden där det slår hårt mot de som har tagit lån för att skaffa bostad. Kaan tog också upp om hur kreditmarknaden och om hur folk nu riskerar att förlora jobbet.

DSC02608

Murat Sulmaz sparkad bilarbetare på Volvo tog upp om hur arbetskamrater som bara för ett halvt år sedan arbetade, blev övertygade från ledningen på Volvo att det går bra nu. De köpte hus och bilar, men när krisen kom varslades dem och nu när de blivit avskedade så hotas de av att hamna hos kronofogden.

-Det känns som att samhället vänt en ryggen och då händer det att många vänder ryggen åt samhället, kommenterade Murat Sulmaz, Man tror att ens framtid är säkrat då, man jobbar på ett företag som det går bra för och helt plötsligt har man inget jobb men lån att betala tillbaka.

Stefan Berg, klubbordförande på djursjukhuset Blå Stjärnan, tog upp om den nuvarande konflikten i Göteborgs hamn som nu pågått i två år. Stefan gick igenom vad som skett i hamnen, strejker och övertidsblockader och behovet av facklig solidaritet.

Andra punkten på mötet var partibygget, med Kristofer Lundberg som talare. Kristofer tog upp om hur partibygget är integrerat i allt arbete vi gör. Hur vi diskuterar perspektiv och ekonomiska krisens utveckling för att kunna ta initiativ och ingripa i kamp och bygga partiet för framtiden.

Kristofer nämnde de stora framgångarna i Göteborg med flera nya partiföreningar men att vi nu måste lägga mer energi på skolning och utbildning av medlemmar.

Patrik Berg från Uddevalla tog upp om partiföreningens arbete och kommande kampanjer. Partiföreningen har tagit viktiga steg framåt och knutit kontakter med invandrarföreningar. På ett offentligt möte om ”vad vill RS” kom 30 personer, nu startar lokalföreningen en kampanj mot kommunala nedskärningar.

Patricia Degerman höll ett inlägg om vikten att utbilda fler kvinnliga kadrar, som kan bli ledande inom partiet.

– Vi hade för ett halvår sedan en studiedag om marxism och feminism. Det var väldigt lyckat och intresset var väldigt stort bland de kvinnliga medlemmarna och vi planerar in fler liknande möten.

Efter tre timmars möte kom beslutsdelen. Där valdes en ny distriktsstyrelse på 17 personer. Nytt för i år var att två personer valdes in från Uddevalla. Målsåttningar som togs var att:

–        Värva 20 nya medlemmar fram till kongressen i november.

–        Att fördubbla antalet prenumeranter i Göteborg fram till årsskiftet

–        Att stärka ungdoms- och studentarbetet

–        Att stärka partiföreningarna i Göteborg och i Uddevalla för att förbereda inför nya.

–        Att ställa upp i kommunvalet i Göteborg och region väst.

Det var ett bra årsmöte, med många som tog del i diskussionerna. Mötet lade grunden för kommande arbete som nu sparkas igång efter semester och med skolstarten.

Amer Mohammed Ali


Film från anti-SD-protesterna i GBG och Uddevalla.

07 juni 2009