Rättvisepartiet Socialisternas vallåt.

02 augusti 2010

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet till riksdagen, samt till flera kommuner och landsting, däribland Uddevalla, Göteborg, Stockholm, Luleå, Haninge och Sundsvall, Västra Götalandsregionen,  Norrbottens län, Stockholms län och Västernorrlands län.

Rösta på ett kämpande socialistiskt alternativ, rösta på Rättvisepartiet Socialisterna.


Hamnstrejken frusen

15 augusti 2009

Efter att ha fått ett erbjudande om tecknande av ett hängavtal igår den 13 augusti har Svenska Hamnarbetarförbundet idag fryst varslet om strejk.

Ett hängavtal är, förenklat beskrivet, ett avtal som i stort ger fackförbundet samma rättigheter som kollektivavtalstecknande förbund, men med betydande skillnader. Bland annat så har arbetsgivaren inte samma förhandlingsskyldighet gentemot förbundet, utan processen påminner mer om Medbestämmandelagen. Med andra ord så måste arbetsgivaren diskutera med förbundet, men beslutet är ändå ensidigt. Hamnarbetarförbundet kommer i nästaveckan att ha ett extra förbundsstyrelsemöte för att diskutera erbjudandet. Hängavtal har diskuterats tidigare, men det har aldrig formaliserats.

– Det här visar på en god vilja från hamnledningen, men jag har svårt för att se det som en möjlig väg framåt om vi inte får en rad tillägg godkända vid sidan av hängavtalet, säger Peter Annerback, ordförande för Hamn4an till Offensiv. De tilläg Annerback syftar på handlar om att stärka Hamn4ans roll som oberoende fackförening och till exempel ge dem förhandlingsrätt i flera frågor.

Finns det ingen risk att stödet för er minskar i och med tt konflikten skjuts på framtiden?

– Nej jag tror inte det. Vi kommer vara noggranna med att påpeka att varslet inte är avblåst. När vi fryser strejken har vi möjlighet att när som helst aktivera den igen. Och det kommer inte vara tyst under tiden som samtalen pågår med arbetsgivaren.

Hur reagerar Transport på det som händer nu?

– Samtalen vi har med dem nu ger inte så mycket. Men de medger att de är rädda för konsekvenserna om vi skulle teckna avtal. Vad skulle de då ha att erbjuda sina medlemmar?

Desperationen i Transports agerande är tydlig. Debattartikeln i GP den 12 augusti är uppenbart defensiv. Transports internationella sekreterare Peter Lövkvist har skickat ut ett cirkulär till hamnarbetarsektionerna inom Internationella Transportarbetarfederationen (ITF), Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och Nordiska Transportarbetarfederationen (NTF) där han uppmanar till att inte stödja Svenska Hamnarbetarförbundet i sympatiåtgärder. Utspelet rimmar illa med LO:s stadgar som säger att medlemsförbunden genom solidarisk samverkan ska verka internationellt för fackliga rättigheter.

RS kommer fortsätta bevaka utvecklingen och har erbjudit sin hjälp till Hamn4an att bistå dem i sin kamp.

Stefan Berg