För ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti

12 november 2010

Efter valet har socialdemokratins kris snabbt fördjupats och igår visade det sig att partiet är statt i sönderfall. Socialdemokratins kris har aldrig varit så djup som nu. I väntan på ”förnyelse”, som alltid varit en omskrivning för nya högersvängar, och ny ledning har partitoppen ”ställt sina platser till förfogande”. Det är hela havet stormar, vilket betyder fortsatt S-kris och nya maktstrider inför öppen ridå.

Läs hela inlägget här »


MP bekänner färg – blågrönt styre i Uddevalla.

01 oktober 2010

”Miljöpartiet väljer alliansen i Uddevalla”.

Så lyder rubriken i en artikel i torsdagens bohusläningen efter miljöpartiets möte där partiet med ”en överraskande enighet” beslutade att inleda förhandlingar med den borgerliga alliansen. Trots att två av MPs fyra invalda fullmäktigeledamoter är tidigare vänsterpartister och stod på valsedeln som ”oberoende vänster”  så fäller partiet möjligheten för ett rödgrönt minoritetsstyre i kommunen. Valet motiveras med att de vill skapa en stabil politisk majoritet, och de väljer bland annat att kritisera socialdemokraterna för att dessa inte bjudit in centerpartiet till förhandlingar.

Läs hela inlägget här »


Vårdhyckleri inför valet. UPPDATERAD 3/7

30 juni 2010

I valet om drygt tre månader avgörs förutom vem som ska ha makten i riksdag och ute i kommunerna även hur mandatfördelningen kommer att se ut inom regioner och landsting. Inför valet till regionfullmäktige i Västra Götaland är det frågan NU-sjukvården som dominerar och nu försöker partierna antingen rädda sitt icke-existerande förtroende eller utmåla sig som ett alternativ som värnar om sjukvården. Men precis som innan valet 2006 så säger alla partier bara vad de tror att folk vill höra.

Läs hela inlägget här »


S i Uddevalla: Hellre näringslivets vinster än effektiv snöröjning.

09 mars 2010

Vintern 2009/2010 har varit en av de mest snörika i mannaminne och i hela landet har snön orsakat enorma problem så som inställd kollektivtrafik, rasade tak och personskador.

Det har också visat sig tydligt att de privatiseringar och avregleringar som följt av de senaste årtiondenas högerpolitik försämrat landets förmåga enormt när det gäller krishantering av denna skala. Även Uddevalla har varit hårt drabbat, med bland annat takraset hos Uddevalla ridklubb och inställd kollektivtrafik i hela kommunen. Snöröjarna har jobbat oerhört hårt nästan dygnet runt men ändå har det inte alltid räckt till.

Men trots en massiv arbetslöshet och trots att behovet av snöröjning har varit enormt så värderar socialdemokraterna i Uddevalla företagens vinster före en effektiv snöröjning. På Uddevalla kommuns hemsida får Jan Gunnarsson, kommunalråd för S, frågan om man inte skulle kunna ta hjälp av arbetslösa för att avlasta snöröjningsinsatsen. I svaret betonar Jan att en sådan insats inte skulle få ”kollidera med näringslivets intressen”, vilket inte betyder annat än att det är viktigare att de företag som nu är anställda för att röja snö får tjäna så mycket som möjligt, än att invånarna i Uddevalla får säkra och framkomliga gator.

Rättvisepartiet Socialisterna ser inga problem med att man erbjuder arbetslösa jobb när det behövs. Men då ska det inte vara obetalt arbete för att få behålla sin a-kassa eller sitt försörjningsstöd utan alla som anställs för att utföra en tjänst ska betalas i enlighet med kollektivavtalen och ska ha fulla fackliga och arbetsmiljömässiga rättigheter.

Jan Gunnarssons svar är ett tydligt exempel på att socialdemokraterna sedan länge tappat alla seriösa ambitioner om att verka som ett vänsteralternativ till den öppet borgerliga alliansen. Även deras senaste partikongress, där de försökte utmåla sig själva som det nya småföretagarpartiet, visade tydligt att socialdemokraterna ser på den offentliga sektorn bara som ett nödvändigt ont och tanken om att faktiskt använda de resurser vi har i samhället till samhällets nytta avfärdades som ”kommunism”.

Till skillnad från socialdemokraterna så vågar Rättvisepartiet Socialisterna värdera ett säkert och fungerande samhälle högre än näringslivets kortsiktiga vinstintressen.

Patrik Berg


Stoppa nedskärningarna!

03 september 2009

Demonstrera mot

nedskärningarna

Rädda vård, skola och omsorg

16 september Kungstorget 16.00

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna, Elevkampanjen, Kurdiska Föreningen

Den 16:e september samlas kommunfullmäktige i Uddevalla för att besluta om den kommande budgeten för den kommunala verksamheten. Efter det oväntade stödet för S och V:s budgetförslag från det nyliberala och högerpopulistiska Uddevallapartiet så är det osäkert vilket förslag som faktiskt kommer att röstas igenom i fullmäktige. Det enda vi kan vara säkra på är att oavsett vems budgetförslag det är som vinner, så är det en nedskärningsbudget det handlar om. Ser man på socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag så är det tydligt att alla vackra ord om rättvisa och välfärd inte är annat än just ord, och att skillnaderna mellan de två blocken är ytterst små. Till exempel så vill alliansen spara in 15,9 miljoner i barn och utbildningsnämnden, medan S och V ”bara” vill spara in 9,1 miljoner. I flera andra nämnder är skillnaderna knappt urskiljningsbara. Kommunstyrelsen ordförande Sture Svennberg (M) säger även själv att det är små skillnader mellan den borgerliga och den socialdemokratiska budgeten!

Både förslagen innebär stora attacker på såväl skola som omsorg, tex så vill alliansen lägga ner det demensboende som finns på dalaberg, trots att det är uppskattat, välfungerande och välbehövt. Än värre blir det av den extremt känsliga situation man befinner sig i som demenspatient. Och skolan som ända sedan krisen på 90-talet varit en extremt utsatt verksamhet kommer drabbas av större klasser, sämre tillgång till läromedel och sämre skolmat.

Frågan vi i Rättvisepartiet Socialisterna ställer oss är: Varför är det de gamla och de unga som ska betala för kapitalismens kris? Medan folk tvingas ut i arbetslöshet, hamnar hos kronofogden och vräks från sina hem så gör exempelvis Volvo en aktieutdelning på 6 miljarder kronor. Att resursfördelningen i samhället är oerhört ojämn och gynnar de som redan har står utan tvivel.

Och nu har vi tröttnat. Vi har tröttnat på att i skolan få höra ordet ”köpstopp” i var och varannan mening, vi har tröttnat på att behöva vänta på vård för att vårdplatserna blir färre och färre, vi har tröttnat på att slita ut oss för att personalstyrkan bantas och ”effektiviseras”.

Socialdemokraterna visar tydligen att de inte vågar ta kampen för välfärden vare sig i Uddevalla eller i Sverige. Och trots sin radikala retorik vägrar vänsterpartiet att bryta med dem. Det verkar som att ingenting är viktigare än en plats vid förhandlingsbordet. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpar däremot mot all högerpolitik, oavsett vilket block det är som bedriver den. Därför har vi utlyst en protest i samband med kommunfullmäktigemötet den 16:e september.

Vi kräver bland annat:

  • INGA besparingar inom vård, skola omsorg.

  • Ha kvar demensboendet på dalaberg.

  • Återupprättandet av akutsjukvården i Uddevalla

  • Fortsatt fri skolmat.

  • Fler anställda inom elevvårdande resurser.

Redan i somras skrev Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla om de kommande nedskärningarna i skolan, och intervjuade en rektor och en lärare. Läs artikeln här.


”Vad ligger bakom Rehnbergs anti-kommunism?”

23 juli 2009

Den 18:e juli publicerade tidningen Bohusläningen en hätsk debattartikel skriven av den folkpartistiske kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Rehnberg, där han bland annat antyder att kommunism skulle vara värre än nazism. Rättvisepartiet Socialisterna Uddevallas svar publicerades i Bohusläningen idag och återpubliceras här:

Vi har svårt att avgöra hurvida det är simpel okunskap eller illvillig demagogi som ligger bakom Bjarne Rehnbergs anti-kommunistiska debattartikel.

Till att börja med hyllar han det socialdemokratiska partiet, som enligt honom de senaste 100 åren visat sig vara ett sant demokratiskt parti. Under detta århundrade har Socialdemokraterna förbjudit kommunistiska tidningar att verka, de har odemokratiskt rensat ut socialister ur fackföreningarna och de har till så sent som 1998 illegalt åsiktsregistrerat personer som de ansett vara för vänster.

Är detta vad Rehnberg menar med att ”hålla rent till vänster”?

Vi ställer oss också tveksamma till Rehnbergs jämförelse mellan kommunismen och nazismen, och undrar om han vågar dra sitt eget resonemang fullt ut. För om kommunism, som han antyder, faktiskt är värre än nazism, betyder detta att han då hade föredragit en nazistisk seger under andra världskriget?

Den ryska revolutionen satte stopp för det oerhörda lidande som pågick på första världskrigets östfront. Att kommunismens landvinningar senare gick förlorade under Stalin är fruktansvärt men är också något vi demokratiska socialister kämpat emot och dött för sedan 1920-talet. Medan vi för en daglig kamp mot kapitalismen och dess imperialistiska krig stödjer Rehnbergs parti både kriget i Irak och ockupationen av Palestina.

Men där har kanske inte tillräckligt många oskyldiga civila lemlästats och dödats för att liberalerna ska bry sig?

Patrik Berg, Kim Holmstedt.
Rättvisepartiet Socialisterna – Uddevalla.