50 personer i antirasistisk manifestation. SD vågade inte dyka upp.

14 september 2010

Istället för rasistiska lögner från SD var det antirasism och antikapitalism som mötte upp de 50 personer,  mestadels gymnasieungdomar,  som trotsade regnet för att protestera mot sverigedemokraternas planerade torgmöte. Lokal media var också på plats.

Läs hela inlägget här »


Internationella Kvinnodagen 100 år!

08 mars 2010

Den åttonde mars uppmärksammade Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla 100-årsdagen av den Internationella Kvinnodagen med ett torgmöte och påvisade behovet av kamp och ett nytt arbetarparti för jämställdhet. Rättvisepartiet Socialisterna var det enda parti som valde att uppmärksamma kvinnodagen och det är tydligt att det är det enda parti som verkligen utmanar de attacker på kvinnliga rättigheter som både alliansen och den så kallade rödgröna oppositionen står bakom.

Klara Heydar talade bland annat om kvinnodagens socialistiska ursprung, om regeringens attacker i och med pig- och vårdnadsbidraget och om läget för kvinnokamp internationellt, med exempel från Iran, Brasilien och Afghanistan.

”Kvinnors rättigheter blir bara bättre om en aktiv kamp förs. En kamp mot högerpolitik, mot nedskärningar och för bättre vilkor på arbetsmarknaden.”


Patrik Berg betonade också vikten av kopplingen mellan kvinnokamp och arbetarkamp, han talade även om deltidsfällan och utförsäkringarna av sjuka som skapat nyfattigdom. Patrik gick också in på den extrema situationen i Uddevalla och om hur kommunens högerstyre och privatiseringsiver tvingar kvinnor att välja mellan deltidsarbete, att gå över till privata arbetsköpare eller bli av med jobbet.

”Precis innan julafton fick personalen på kommundrivna Österängens äldreboende chockbeskedet att de var tvugna att gå ner till 75% arbetstid eller bli uppsagda! Med utstuderad precision kom beskedet mitt under julledigheterna när varken fack eller chefer gick att få tag på. Utöver detta har det också skapats en nästan unik utförsäljningshysteri i Uddevalla som nu hotar flera jobb, bland annat på skogslyckans äldreboende.”

Kraven som Rättvisepartiet Socialisterna förde upp var bland annat:

– Lika lön för lika arbete.
– Försvara kollektivavtalen mot låglönemarknad. Fasta jobb och rätt till heltid.
– Kamp mot sexuella trakasserier och horstämpling på skolor och arbetsplatser.
– Kämpande fack som demonstrerar och strejkar mot regeringens attacker.

Efter mötet hölls ett öppet möte på ABF med samma tema.

Manifestation för gemensam välfärd 10:e mars.

100 år av kvinno- och facklig kamp har skapat grunden till det svenska välfärdssamhället som nu står under ständiga attacker från högern. Den 10:e mars kommer det att hållas en facklig demonstration i Uddevalla till stöd för välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att delta och uppmanar alla att göra samma sak.

Samling 16.00 vid Kungstorget.

Arrangör: Kommunal Väst.


”Vi gav Sverigedemokraterna en tydlig signal”

27 maj 2009

Efter protesten mot Sverigedemokraternas torgmöte i Uddevalla den 16/5 som Rättvisepartiet Socialisterna deltog i så skrev ledarskribenten Emma Wange en ledare i tidningen Bohusläningen där hon ifrågasatte syftet med protesten. Vårat svar publicerades i Bohusläningen idag och återpubliceras nu här:

På bohuslänningens ledarsida 20/5 skriver Emma Wange om den antirasistiska protesten som mötte sverigedemokraternas torgmöte i uddevalla. I sin ledare ställer hon frågan: ”Vad uppnådde motdemonstranterna med sin strategi?” En nödvändig fråga att ställa, men det är olyckligt att hennes utgångspunkt är att ingenting uppnåddes. Något som självklart inte stämmer.

Överallt där SD har hållit sina möten utan protester har de fått presentera sin rasistiska och arbetarfientliga politik för de inbjudna journalister som okritiskt och nästan ord för ord sedan återgivit den.

Att vi lyckades samla ihop till en stark antirasistisk protest i Uddevalla är en tydlig signal till SD och andra rasistiska grupper om att deras politik inte är välkommen och att det finns ett kämpande politiskt alternativ i staden som tydligt tar ställning mot rasism men även mot de nedskärningar och den högerpolitik som ligger till grund för rasismen. Det skapar också en inspirationskälla för likande protester i övriga Sverige.

Wange påstår i sin ledare att vi inte skulle ha bemött SD i sak, något som får oss att undra om hon överhuvudtaget var på plats. När rasisterna tillfälligt tystnade tog vi hela tiden tillfället i akt att bemöta de lögner som de använde sig av, till exempel att SD skulle värna om de fackliga rättigheter som idag står under attack från EU. Faktum är att SD alltid haft en antifacklig politik där de bland annat attackerat MBL och LAS. En politik som bygger på splittring kan aldrig stärka en arbetarrörelse vars styrka ligger i dess enighet.

Protesten var även ett utmärkt tillfälle för oss att sprida vår politik, vi fick ut ett hundratal flygblad för ArbetarInitiativet, som är ett antikapitalisk valsamarbete som RS deltar i inför EU-parlamentsvalet den 7 juni. AI kämpar mot den högerpolitik från både borgerligt och socialdemokratiskt håll som möjligjort att SD överhuvudtaget fått gehör för sin rasistiska politik. Inför protesten delade vi även ut över 2000 antirasisitiska flygblad och fick bra respons och diskuterade mycket med de vi träffade.

Vad som krävs för att bekämpa rasismen och dess företrädare är en offensiv antirasistisk kamp med tydliga politiska svar på den retorik som rasisterna använder sig av och som även anammats av de etablerade partierna. Att hålla för öronen och låtsas som att det regnar lämnar vi bäst åt Emma Wange och hennes ideologiska likar.

Kim Holmstedt, Patrik Berg, Alexander Olsson – Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla.