Kongress 2011!

25 januari 2011


70 asylaktivister gripna vid blockad

19 januari 2011

Endast en massiv polisinsats kunde bryta den framgångsrika  blockaden av Sagåsens flyktingförvar utanför Göteborg. Under tre dygn har aktivisterna haft kontrollen över all trafik in och ut från förvaret. Protesten riktade sig mot utvisningar till Irak och var en solidaritetshandling för de 15 hungerstrejkande som vistas inne i förvaret som agerar till stöd för de utvisningshotade.

Över 100 asylaktivister deltog i blockad mot utvisningar till Irak under måndagskvällen och natten till tisdags. Sedan i lördags morgon har då transporten av irakiernas först skulle äga rum har förvaret blockerats. Aktion mot deportation, Asylrörelsen och Ingen människa är Illegal har kontrollerat in och utfart från förvaret under tre dagar. Men under natten tisdags hade polisen mobiliserat för att bryta upp blockaden och möjliggöra förflyttningen av irakierna till Stockholm varifrån planet till Bagdad går. Det tog fyra timmar för polisen att bryta blockaden och gripa en efter en. 70 personer greps och fördes till häkte i Mölndal och bärgningsbil förde bort bilar som blockerade vägen. Efter sex timmar släppte de flesta. Läs hela inlägget här »


Årsmöte med RS Väst

18 januari 2011

Torsdag den 13 januari samlades ett trettiotal personer för Rättvisepartiet Socialisterna Västs årsmöte som hölls i Hammarkullen. Kristoffer Lundberg inledde mötet med en rapport från CWI:s världskongress i december.

Han talade bland annat om hur allt har förändrats sedan 2007. Vi är i den värsta kapitalistiska krisen sedan 30-talet, regeringar faller var efter varandra och Irland är ett viktigt exempel på kamp där en stor positiv radikalisering hos arbetare och unga växer fram. CWI växer och finns idag representerade i 47 länder.

Hur viktig denna period är då kongressen ägde rum i kan ses i alla protester, strejker och ockupationer som ägt rum världen över det senaste året. Deltagare på kongressen var tvungna att avbryta för att återvända till Irland för att arrangera demonstrationer, lika så kamrater från England. I Spanien sattes militären in mot strejkande flygledare och i Brasilien ockuperar jordlösa marken för sin överlevnad.

Minela Mahmutovic började sin inledning om Sverige 2011 med att tala om självmordsbombningen i Stockholm och hur rasister utnyttjade detta i sin propaganda mot invandrare. Inte minst muslimer som blev tvungna att försvara sig. Men islamister har dödat fler muslimer än några andra. Att muslimerna bär skulden för terrordåd som i första hand
drabbar muslimer är lika befängd som ogrundad. För att bekämpa terrorism måste även rasismen bekämpas.
Politiker utnyttjade attentatet för att trycka på övervakningslagar som skulle innebära bland annat att staten kan följa vilken mat varje enskild medborgare köper på sitt kreditkort. De styrande är rädda att massorna ska vridas till vänster, tendenser som tydligast syns i resten av Europa. De missar inte ett tillfälle för att rättfärdiga utökad övervakning som inskränker individens privatliv.

Vidare berättade Minela om den nya gymnasiereformen som kommer innebära att individuella programmet försvinner och ersätts av ett extra år på grundskolan för de barn som behöver extra hjälp i skolan. Fel val av gymnasieprogram kommer att innebära saknad av behörighet till vidare studier efter gymnasiet. I Mölnlycke har Rättvisepartiet
Socialisterna precis påbörjat en kampanj mot nedskärningar inom grundskola, trots kommunens vinst på 74 miljoner förra året.

Kvinnor i Sverige har fortfarande lägre lön än män trots lika arbete, och sexualbrotten mot kvinnor har ökat konstant de senaste tio åren och kvinnomisshandel är ett av de största brotten i Sverige idag. Stora nedskärningar inom bland annat barnomsorg drabbar dessutom främst kvinnor eftersom det är kvinnodominerade yrken.

– Vi får ofta höra från politiker att nu är krisen över, men detta gäller bara de rika vilket syns tydligt inom till exempel
bilindustrin. Övertid till otrygga anställningar som kan upphävas med mindre än en dags varsel har blivit vad arbetare idag är vana vid. Arbetare behöver ett parti som står på deras sida. Som står för kamp för arbete, mot rasism och mot nedskärningar. Med detta avslutade Minela Mahmutovic sin inledning och en diskussion tog vid. Bland de viktigare saker som sades pratades det om S-krisen som nu har lämnat efter sig ett stort hål inom den politiska arenan. Socialdemokraterna anses inte längre vara ett parti för arbetare ens enligt Mona Sahlin. Det hål som nu skapats kommer fyllas i av andra vänsteralternativ som befinner sig längre vänsterut på den politiska skalan. Denna frammarsch av andra vänsteralternativ så som Rättvisepartiet Socialisterna kommer bemötas med mothugg från högern. I och med att S-krisen växer sig djupare så växer även tyngden för Rättvisepartiet Socialisternas roll på den politiska arenan.

Det har diskuterats mycket huruvida facken ska styras av Socialdemokraterna. Samtidigt som en frigörelse för facken från S är positiv så bjuder detta även in andra partier som M och SD till att påverka fackföreningarna istället. Ytterligare ett tecken på hur mycket det idag behövs ett riktigt arbetarparti.

Det förekommer en stor dubbelmoral bland politiker. Å ena sidan pratas det om rättssäkerhet, å andra sidan skickas flyktingar tillbaks till krigsdrabbade områden. Politiker pratar om en gemensam flyktingpolitik inom EU, samtidigt bryter dom mot de gemensamt beslutade EU-reglerna. Så sent som i höstas skickades flera personer tillbaks till Irak trots tydliga förbud från EU att göra just så. Var tredje kommun inom landet beräknar en mycket dålig ekonomi för
2011, regeringens bidrag på 7 miljarder kronor som skulle gå till skola och vård istället har gått till socialbidrag. Detta var öronmärkta pengar för att öka välfärden och skapa fler jobb främst inom just dessa områden. Det blir inte bättre av att vi nu har en låglönemarknad. Den där extra hundralappen i plånboken har blek betydelse när priser på mat och varor ökar i snabbare takt än lönerna. Vem har borgarna egentligen tänkt ska köpa alla dessa varor i denna så
kallade uppgång efter krisen när lönerna är för låga? Det är viktigt att ”förstå fiendens språk” som det kallas och inte tro att ”besparingar” betyder något annat än just nedskärningar, som i slutändan varken leder till minskade kostnader eller bättre välfärd.

Diskussionen avrundades av Stefan Berg som menade att inför 2011 kommer det vara viktigt med kampen mot nedskärningar och rasism som innan, men också att partiet behöver även bli tydligare och ledande inom kampen mot förtryck av kvinnor och att skolfrågorna kommer bli viktigare.

Nästa upp till talarstolen var Caroline Holmgren som höll en inledning om partibygget. Hon talade om partiets arbete om hur vi värvar nya medlemmar och hur detta arbete kan förbättras. 2010 har varit ett positivt år med många nya medlemmar, inte minst många nya kvinnor som tagit viktiga politiska steg fram. Partiet är fortfarande ett
mansdominerat parti, men vi har många nya kvinnor som dessutom blivit drivande medlemmar som drar partiet framåt.

Efter rapporterande om siffror från varje partiförening avrundade Patrik Hooghwinkel med att tala om hur valet 2010 var partiets bästa val hittills. Vi ökade i antal röster i alla kommuner vi ställde upp i. Partiet ökar i medlemsantal, antal partiföreningar och ledande medlemmar för varje år som går.

Jämför man den ekonomiska krisen idag med krisen på 90-talet så var 90-talets kris en kris som befann sig bara i Sverige. Idag är krisen global och drabbar arbetare världen över. Behovet för ett riktigt arbetarparti är större än någonsin, och vi växer. Medan Rättvisepartiet Socialisterna har växt de senaste åren har alla övriga vänsteralternativ gått bakåt. Rättvisepartiet Socialisterna Västs årsmöte som var inspirerande både för medlemmar och de icke-medlemmar som deltog. En ny distriktsstyrelse valdes även samt nya målsättningar i partibygget.

Henrik Nygren