8 mars: Kvinnokamp är klasskamp

06 mars 2013

Inför årets internationella kvinnodag står det tydligt att behovet av en kämpande kvinnorörelse är stort. I avsaknaden av offensiv kamp trycks kvinnors rättigheter tillbaka på alla fronter.

Nedskärningar och uppsägningar inom vård, skola och omsorg sker ständigt. Då dessa är kvinnodominerade yrken drabbas i första hand kvinnor. 161 000 fler kvinnor blev fattiga under Reinfeldts första fyra år. Detta drabbar kvinnor dubbelt då vården försämras och fler blir tvungna att själva ta hand om anhöriga, en börda som ofta faller på kvinnan. En genomsnittlig man tjänar idag 3,6 miljoner kronor mer än en genomsnittlig kvinna under sin livstid. Samhällsutvecklingen slår förstås också ut män från arbetsmarknaden. Läs hela inlägget här »


Venezuela: Ett land i sorg, Hugo Chavez är död

06 mars 2013

20130306-003055.jpg

Venezuelas vicepresident Nicolás Maduro har bekräftat uppgifterna att president Hugo Chávez är död.
Han avled efter en två år lång strid mot cancern.
Chávez blev 58 år gammal.
Läs hela inlägget här »


Årsmöte med stark framåtanda

28 februari 2013

Rättvisepartiet Socialisterna Väst växer och årsmötet stakade ut vägen för partiets verksamhet under 2013. Diskussionerna kom bland annat att handla om bostadspolitiken, välfärden, ungdomsarbetslösheten, antirasismen, asylkampen och den roll partiet kan spela. Mötet samlade 35 personer.

image

Läs hela inlägget här »


Fortsatt oviss framtid för vården i Uddevalla.

25 januari 2013

Som RS Uddevalla tidigare skrivit så står Uddevalla kommun och socialtjänsten inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Nu har några veckor passerat och man har kunnat gå ut med mer information. Ryttarens särskilda boende, ett boende med ca 60 boenden och som ligger mitt i stan, är det särskilda boende som ska göras om till trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst, och man gissar då på mellan 7 till 10 besök under dagtid, och inga under nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Vad eller vilka aktiviteterna blir bestäms utefter de intressen och behov som de boende har. Planeringsarbetet började nu i januari 2013 men man kan inte säga när själva omstruktureringen kommer äga rum. Det kan ta allt från ett halvår fram tills sommaren 2014. Det är inte bara vården som kommer ta stryk utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs och detta är i verksamheter som är lågavlönande, många fysiskt krävande och kvinnodominerande.

Läs hela inlägget här »


Offensiv 1017 försenad till prenumeranter

21 september 2012

Det senaste numret av Offensiv kommer inte att nå prenumeranterna förrän på måndag. Det beror på problem med tryckpressarna. Detta nummer av Offensiv finns därför tillgängligt som e-tidning här: Offensiv 1017. E-tidningen är aktiv i 30 dagar. 


Utveckla vårt sjukhus, Inte avveckla!

05 maj 2012

Image

”Utveckla, inte avveckla” och ”Rädda sjukvården” stod det på många hemmagjorda plakat som satt i händerna på trötta, ledsna och arga dalslänningar i Bäckefors idag.

Sedan augusti 2010 har kampen för att få behålla Dalslands sjukhus i det skick det alltid har varit hållts igång. Kampen startades upp av missnöjda dalslänningar med en facebookgrupp ”Dalslands sjukhus” och sedan kläcktes idén om namninsamling. Fram tills idag har det samlats in över 12 500 namn och en kommitté för att föra dalslänningarnas talan till politiker har funnits sedan många år tillbaka

Dagen började med samling på Granbacken i Bäckefors kl. 14.00 och sedan tågade man mot Dalslands sjukhus. det var 1025 demonstranter, och i demonstrationen pratades det om vad HSN –politikerna skulle säga.

Ewa Arvidsson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Annette Ternstedt (V) vice ordförande, har båda befunnit sig i hetluften ett bra tag . Vilka lyste helt med sin frånvaro ”Vänsterpartiet visar nonchalans, när de inte medverkar med någon representant här idag” sade Maj-lis Matsson, som sitter i kommittén för Dalslands sjukhus.
Jerker Johansson, ordförande i kommittén för Dalslands sjukhus, öppnade med att tacka demonstranter för att de kommit och fortsatte med ”Vi ska få svar från partierna i regionen”.
Jerker drog sedan historik från vad som skett fram till dags datum. I augusti år 2010 – vid ett möte med medborgarna, gick alla närvarande åtta partier med på att utveckla Dalslands sjukhus. Nu har de visat sig motsatsen.

Mötet gick till på det vis att frågor lästes upp som de närvarande politikerna sedan fick svara på, inför mötesdeltagare. Representanter från alla partier, förutom från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var närvarande vid mötet.

Miljöpartiets Göran Olsson, öppnade med att han inte kunde besvara frågan om utredningen, utan förklarade att man ser helst att utveckla och samla kirurgin från hela regionen. Folkpartiets representant Thomas Olsson, verkade oförberedd och oengagerad, och möttes för de mesta av tystnad eller kommentarer från mötesdeltagarna som till slut tröttnade på att han inte kunde besvara en fråga med ett klart svar. Olsson gick inte in på någon fråga på djupet utan hänvisade ofta till alliansen i sin helhet, och sade sig ställa samma frågor om varför detta händer, angående flytten av röntgenlabbet och operationsverksamheten.

Centerpartiets talare Bo Karlsson, förklarade att han skulle stå för en utveckling av Dalslands sjukhus, men det han tycks glömma bort i den frågan är vad hans partikamrat i Lysekil uttalade sig angående en liknande situation.

Centerpartiet är med och beslutar om att spara in labb och röntgen i Lysekils kommun, Bo Karlsson säger även att man måste kunna bygga ett samhälle för ungdomar så de stannar kvar på landsbygden och inte flyr till storstaden. Karlsson menade för att kunna bygga en bra landsbygd, måste man också se till att ha ett fungerande sjukhus, frågan är: gäller inte detsamma för Lysekil eller börjar Centerpartiet få kalla fötter?

Moderaternas representant Martin Andreasson, pratade sig nöjd på att man skulle ha privata entreprenörer som kunde hålla i sjukhusets regier. Ännu ett privatiseringsförslag från högerpolitiker, som inte kan annat än privatisera. En privatisering i sig, löser inga problem för Dalslands sjukhus. Då lämnar man bara över det ekonomiska ”problemet” som de ser det över till en privat aktör. På det viset slipper regionpolitikerna hålla i den ekonomiska delen. Moderaterna ser efter ett sätt att slippa problem istället för att lösa dem för dalslänningarnas bästa.

Utredningen om vad som ska få stanna på Dalslands sjukhus i Bäckefors, och hur verksamheten skall se ut kommer att vara klart i september-oktober i år. I juli kommer restaurangen att läggas ner och ingen mat kommer att serveras för patienterna, som istället ska få planera sina sjukhusbesök och ta med sig matsäck, det är jargongen inom HSN

När man går in på frågan ”vilka vårdkvalitér blir bättre?” så påpekas det att sjukvården för äldre ska vara i centrum för utvecklingen, vilket man exemplifierar genom att Dalsland är det län som har flest äldre.

Åhörarna fick inga direkta svar om vad som kommer att hända med vården i Dalsland. Det pratades om att mycket av vården kan skötas i hemmet, det vill säga hemsjukvård och utöka hemsjukvården/hemtjänst, vilket kräver mer personal, men istället för att anställa så mycket personal som behövs för att tillgodose den här hemsjukvården som närvarande miljöpartist pratar så gott om, så drar man in på personal och kortar in tider hos vårdtagare.

Politikerna får det att låta så bra på det yttre, men det är inget annat än stora floskler som målas upp. De skyller bland annat på att man inte kan lämna så mycket svar, då det pågår en utredning som senast ska vara klar i september-oktober i år.

Åhörarnas vilja är tydlig, och kan starkt sammanfattas med att folket vill ha kvar sin närhet till sittsjukhus, man struntar i utredningar och väntetid, många vill ha svar nu!

I det stora hela var det ett bra möte och folket lyssnade på politikernas svar, med något varierande
stämning, många var fortfarande missnöjda med att man inte fått något riktigt svar ännu om vad som kommer att ske.

Rättvisepartiet Socialisterna blev inbjudna till att delta på nästa kommittémöte, som ännu i skrivande stund är oklart när det kommer hållas, men kontakt har upprättats mellan ordförande i kommittén och RS Uddevalla.

Stephanie Karlsson
RS Uddevalla


Kortedala: En seger för antirasismen

07 april 2012

Över 1 000 antirasister, enligt GT/Expressen 2 000, samlades på Kortedala torg på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna. Flera antirasistiska grupper och nätverk som bjudits in har deltagit i mobiliseringen under veckan.

Läs hela inlägget här »


Sverige skeppar Radioaktivt material potentiellt från Uddevalla

27 mars 2012

Nyligen lämnade ett fartyg Sverige under stor diskretion och med en unik last ombord. Efter beslut av regeringen skeppades det sista vårt land hade av ur spridningssynvinkel farligt kärnämne iväg för slutligt och säkert omhändertagande.

Vad det handlar om är i första hand cirka 3 kilo plutonium som har sin bakgrund i svenska forsknings- och utvecklingsprogram på det nukleära området, främst under 1950- och 1960-talen.
huvuddelen av materialet kommer från upparbetat bränsle från den sedan länge nedlagda Ågestareaktorn i Huddinge. Materialet har använts i bränsleforskning. Övriga mängder plutonium skaffades på ett tidigt stadium från USA och Storbritannien, och användes delvis i det arbete som dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA) bedrev på kärnvapenområdet.

Detta material kan ha skeppats potentiellt från Uddevalla, men andra potentiella städer är stenungsund och Göteborg, men ingen exakt position har lämnats.
Enligt Ekot var operationen så hemlig att inte ens poliserna på plats visste vad de skulle göra, annat än att befinna sig beredda på orternas polisstationer – iförda kravallutrustning.

Detta ”bidrag” har lämnats över från sverige till USA med kraven att plutoniumet inte ska användas till nucleära ändamål,
Något som inte kan säkerställas med tanke på den situation som USA befinner sig i just nu.
Något svar på varför denna skeppning varit så hemlig framgår heller inte i Carl bildts Debattartikel i DN.

Lasten som skeppades är tillräcklig för att skapa två nukleära bomber.
Men sverige har slutit upp bakom målsättningen att förhindra att någon sort av nukleärt vapen skapandes inom ramen för fyra år.

Bildt Skriver även att
”Tillsammans har vi visat hur det kan gå till att samla ihop, säkra och skydda plutonium av detta slag. Förhoppningsvis kan våra erfarenheter tjäna till stöd och inspiration också för andra länder.”

RS Uddevalla kritiserar starkt detta som skett. Hamnen använts till att skeppa radioaktivt material. Det finns anledningar att visa stor till skepsis till att en sådant hemlig polisuppdrag när det hela skett i hemlighet, Vi har rätt till information om vad som händer och sker omkring oss och speciellt när det gäller radioaktivt material, med styrka att skapa två nukleära bomber.
Vi kommer att visa vårt missnöje och att det inte är acceptabelt att skeppa sådant farligt materiell från Sverige till förmån för USA

Mer info kommer inom kort.

RS Uddevalla


Lyckad kongress i Göteborg

21 mars 2012

I helgen höll Rättvisepartiet Socialisterna kongress i Göteborg, i arbetarstadsdelen Hammarkullen.
Stadsdelen är ett av RS styrkefästen.

Läs hela inlägget här »


Rapport från lärorikt kvinnokampsmöte

08 februari 2012

Det var runt 20 personer som samlades då det var dags för RS årliga kvinnokampsmöte, ett möte som gav dels skolning i feministiska teorier men som också innefattade en planering kring RS ingripande i den feministiska kampen.

Läs hela inlägget här »