Fortsatt oviss framtid för vården i Uddevalla.

25 januari 2013

Som RS Uddevalla tidigare skrivit så står Uddevalla kommun och socialtjänsten inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Nu har några veckor passerat och man har kunnat gå ut med mer information. Ryttarens särskilda boende, ett boende med ca 60 boenden och som ligger mitt i stan, är det särskilda boende som ska göras om till trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst, och man gissar då på mellan 7 till 10 besök under dagtid, och inga under nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Vad eller vilka aktiviteterna blir bestäms utefter de intressen och behov som de boende har. Planeringsarbetet började nu i januari 2013 men man kan inte säga när själva omstruktureringen kommer äga rum. Det kan ta allt från ett halvår fram tills sommaren 2014. Det är inte bara vården som kommer ta stryk utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs och detta är i verksamheter som är lågavlönande, många fysiskt krävande och kvinnodominerande.

Läs hela inlägget här »


Stoppa nedskärningarna inom vården nu!

12 november 2012

När jag kom till arbetet idag möttes jag av en bilaga med siffror på hur mycket nämnderna gått back, och hur prognosen ser ut fram till 2014.

Bland annat finns förslag på att ta bort ett helt äldreboende (sex avdelningar med cirka tio boenden på varje, med varierande grad av demens) och bygga om detta till trygghetsboende. Detta medför att ”de minst sjuka” får hemtjänst medan ”de sjukare” får flytta till andra boenden.

Läs hela inlägget här »


RS är ett aktivt arbetande parti med en speciell närhet

25 januari 2012

Stephanie Karlsson, 21, är Uddevallas nyaste medlem. Tidigare jobbade hon inom vården men efter att kommunen dragit in på vikarier är hon arbetslös.

– Jag kom i kontakt med RS genom deras vårdkampanj i höstas utan för min närbutik, vilket fångade mitt intresse direkt då jag just då jobbade inom vården.

– Det som jag brinner för är äldrevården, bostadsfrågan och personer med särskilda behov och vad de behöver och vad samhället kräver av dem. Idag finns det allt för många dåliga exempel på hur de behandlas i sin vardag, men även hur de behandlas av vissa företag.

Stephanie var tidigare medlem i Vänsterpartiet men tyckte det var passiviserande.

– RS ger mig chansen att verkligen göra slag i saker som behöver ändras. Man får också kontinuerlig utbildning och uppmuntras att hålla inledningar på möten så man kan lära sig ännu mer.

Stefan Berg


Uddevalla och norra Bohuslän utan akutvård

29 april 2011

Vården i Uddevalla har de senaste åren drabbats hårt av den borgerliga politik som förts i regionen av främst Socialdemokraterna. I och med ”omstruktutreringen” av vården står Uddevalla och norra Bohuslän utan akutsjukvård medan det slås larm veckovis om patienter som fått vänta både 10 och 20 timmar i akuten på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan.

Läs hela inlägget här »


Ny ordförande vald för RS Uddevalla

17 mars 2011

Klara Mäkitalo, blev onsdagen den 16:e mars vald till partiföreningsordförande i Uddevalla, i en period av flera politiska händelser, där Rättvisepartiet Socialisterna har en viktig uppgift framför sig. Exempelvis det kommande valet 15 maj. Läs hela inlägget här »


Kongress 2011!

25 januari 2011


NU-sjukvården: Högre löner till politiker och direktörer, mindre pengar till medicinsk utrustning.

10 december 2010

Idag (10 dec.) skriver tidningen Bohusläningen om att NU-sjukvården har begärt 50 miljoner kronor av regionen nästa år för att kunna köpa in medicinsk utrustning. Svaret? 6,7 miljoner kan man skrapa fram, dvs över 43 miljoner kronor mindre än vad som behövs. Samtidigt har regionen inga problem att hitta pengar för att höja regiondirektörers och politikers löner.

Inte heller för den oerhört  kostsamma, dåligt planerade och obefintligt förankrade omstruktureringen Vård 2010 som bland annat innebär nedläggningen av akutmottagningen i Uddevalla, saknades pengar. En omstrukturering som lett till försämrad vård, försämrad arbetsmiljö och ett enormt förakt mot både de etablerade partierna som drivit frågan och partierna som utmålat sig själva som motståndare.

I ljuset av detta borde det vara oerhört viktigt för regionledningen att skjuta till pengar för investeringar i medicinteknisk utrustning, istället hamnar pengarna i politikernas och de höga tjänstemännens fickor.

Det var bara några dagar sedan media rapporterade om löneökningar för regionens toppchefer. Regiondirektör Johan Assarsson har fått en höjning på 3000 kr i månaden och gör honom därmed med ofattbara 140 000 kr i månadslön lika högavlönad som statsministern. Bland övriga vinnare finns exempelvis  SU-direktören Jan Eriksson, sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist och ekonomidirektör Mats Friberg som alla nu tjänar över 100 00 kr.

Enbart de sex högsta tjänstemännen har en samlad årsinkomst på 7,9 miljoner kronor. Tillsammans med de 27 övriga toppcheferna inom regionen hamnar slutsumman på tiotals miljoner kronor årligen. Och hos politikerna är det inte annorlunda. Tidigare i år höjdes de 15 regionrådens löner med över 11%, vilket gjort att lönerna nu ligger på mellan 58 000 och 75 400 kr. Även om man bara utgår från den lägre siffran så innebär detta en kostnad för regionen på över 10 miljoner kronor.

Rättvisepartiet Socialisterna vägrar acceptera att skattepengar går till att finansiera direktörer och politikerpampars lyxliv på bekostnad av vårdkvalitet. Istället ska regionens politiska representanter ha en lön som inte är högre än att den motsvarar en genomsnittlig arbetarlön och inte heller motta några andra privilegier som distanserar dem från de människor de beslutar över. Sjukhusen ska styras demokratiskt av personalen, med vårdbehov och arbetsmiljö i fokus. RS är det enda partiet som aktivt driver dessa frågor.

Patrik Berg