Solidaritetsaktion för de varslade Lagena-arbetarna.

17 juni 2009

20090603

Lagena Distribution AB som driver Systembolagets centrallager i Jordbro utanför stockholm har varslat 33 anställda. Detta varsel föregicks av ett tidigare varsel av 49 arbetare i julas. Företaget anger arbetsbrist som orsak till varseln, samtidigt som man valt att ta in personal från bemanningsföretag. Detta för att trots att kostnaden blir högre per timme för en inhyrd arbetare än en fastanställd så är det lättare att sparka inhyrd personal, och alltså effektivt kringå Lagen om Anställnings Skydd.  Arbetsgivaren  har även försökt splittra och utpressa arbetarna genom att föreslå att några av varslen dras tillbaka i utbyte mot att hela arbetskollektivet sänker både sina löner och sin arbetstid.

Självklart har detta inte accepterats av arbetarna som valt att gemensamt och aktivt kämpa för sina jobb. En kamp som resulterat i flera protester utanför LO-högkvarteret och Systembolagets huvudkontor och en vild strejk där man också blockerade arbetsplatsen för att hindra arbetsgivaren från att sätta in strejkbrytare.  På tisdagsmorgonen sattes en polisspärr in, där polisen gått in och hindrat blockaden och alltså gått in och tagit sida i en arbetsmarknadskonflikt, något vi sett mer av de senaste åren. De strejkande har även fått sina passekort låsta.

Stödet för de strejkande arbetarna har varit massivt. Solidaritetskommittéer har bildats över hela landet och onsdagen den 17 juni, utlystes en landsomfattande aktionsdag där flygblad till stöd Lagenarbetarna har delats ut på flera orter och pengar samlats in till en strejkkassa. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla tog initiativ till en solidaritetsaktion i Uddevalla, där även Ung Vänster Uddevalla deltog.

solidaritet

Ett tiotal aktivister deltog och hundratals flygblad delades ut utanför Systembolaget i centrala Uddevalla- och på Torp köpcentrum. Responsen var positiv från Uddevallaborna.

Rättvisepartiet Socialisterna Uddevalla stödjer Lagena-arbetarnas kamp och kräver att varslen och hoten om försämrade villkor dras tillbaka och att Handels tar strid för sina medlemmar centralt.

Vi uppmanar också alla fackligt aktiva arbetare att sätta press på sina förbund för att stödja arbetarnas kamp.

Arbetarna på Lagena visar vägen framåt genom att aktivt ta strid för sina rättigheter.

Kampen fortsätter!

Eftersom strejken ses som ”olaglig” kan enskilda arbetare som kämpar för sina jobb riskera böter. För att stödja arbetarna ekonomiskt har en strejk-kassa skapats dit man kan ge bidrag. Sätt in era bidrag på plusgiro 134456-3.

Lagena-arbetarnas blogg.

Lagena-arbetarnas vänner.

Strejk på Lagena i Jordbro (Offensiv)
”Arbetarna på Lagena strejkar för alla arbetare” (Offensiv)
”Vi sopgubbar stöder strejken” (Offensiv)
Stöduttalande från Septemberalliansen och gruvarbetarfackens ordföranden (Offensiv)
Intervju: ”Vi ger oss inte” (offensiv)
Stöd Lagenaarbetarnas kamp (offensiv)


Arbetarinitiativet till Volvos bolagsstämma: “Det drar ihop till storm mot bonus- och klipparsamhället”.

03 april 2009

– Där ute är det strålande vackert vårväder, men är ni medvetna om att det drar ihop sig till storm mot det kapitalistiska bonus- och klipparsamhället? Med de orden krävde Arne Johansson, redaktör på Offensiv, som köpt fem aktier för att kunna representera Arbetarinitiativet inne på AB Volvos bolagstämma ett stopp för aktieutdelningen och chefernas bonussystem, för att rädda jobben.

Utanför delade arbetare från fem av Volvo Tuves sex gruppstyrelser ut flygblad för att uppmana ägarna att stoppa utdelningen och dra tillbaka varslen. Tusen Volvoarbetare har också skrivit på namnlistor för kraven. Samtidigt höll Arbetarinitiativet ett protestmöte utanför stämman.

Kaan Özsan, nyligen uppsagd bilarbetare från underleverantören IAC och kandidat för Arbetarinitiativet i EU valet, kritiserade IF Metalls avdelningsordförande Olle Ludvigsson som i Volvo bolagstyrelse godkänt aktieutdelningen. Kaan ifrågasatte Ludvigssons, som dessutom är toppnamn för socialdemokraterna i EU valet, passivitet i kampen för jobben och stöd till IF Metalls lönesänkningsavtal.

Olle Ludvigssons enda svar var “om du vill påverka, köp aktier och rösta emot då”.

– Det är skrämmande att en facklig representants enda uppmaning till bilarbetare i frågaattn om kampen för jobben är att köpa aktier, säger Kaan Özsan som under året organiserat demonstrationer och protester för jobben.

Andra appeller hölls av Anders Svensson, en annan kandidat för Arbetarinitiativet, som berättade om det nya Antikapitalistiska partiet i Frankrike och av Skuli framfördes en hälsning om solidaritet från proteströrelsen på Island.

Med de fem aktier som Arne Johansson från Arbetarinitiativet köpt för att ta sig in på bolagstämman skapade han en viss uppståndelse när han gick upp och krävde ett stopp för bonussamhället och aktieutdelningen. Efter krav från Arne genomfördes också en votering och rösträkning om aktieutdelningen som tvingade de stora ägarna med Renault och Industrivärlden i spetsen att en efter en redovisa sitt stöd för bolagstyrelsen.  När även AFA och AMF som förvaltar LO-medlemmarnas försäkrings- och pensionspengar röstat ja, förklarade mötets ordförande att tillräckliga 60% sagt ja. Flera mindre aktieägare hade dock dessförinnan ropat ut sitt stöd till Arne Johanssons förslag.

-Vet Volvo bolagstyrelse hur många Volvoarbetare som fyra miljarder räcker till? Enligt min beräkning räcker det till mer än 10 000 årslöner och det kommer efter en extra utdelning förra året på 20 miljarder som motsvarar 50 000 årslöner, frågade Arne Johansson inne på bolagsstämman.

– Begriper inte Volvostyrelsen det orimliga i att under dagens kris dela ut ytterligare fyra miljarder till aktieägarna och fortsätta med generösa chefsbonusar? Begriper Volvos bolagstyrelse det omoraliska i att utnyttja ett av Europas svagaste anställningsskydd och de än så länge mesigaste fackföreningarna till massuppsägningar, frågade Arne och förklarade att de arbetare som aktieägarna mötts av utanför var arbetare från Volvos Tuvefabrik, där innan sommaren 1 220 arbetare fått gå, vilket motsvarar 61 procent.

Arne Johansson förklarade att han själv skulle avstå utdelningen på sina fem aktier till Arbetarinitiativet, och frågade om Volvo styrelse och aktieägare var beredda att stoppa aktieutdelningen och istället använda pengarna till att dra tillbaka varslen och återanställa de sparkade.

Kristofer Lundberg

Svt

Västnytt

GP TV

GT

GP


24 000 varslade i Västra Götaland

06 februari 2009

Publicerad i Offensiv 836

Fram till årsskiftet varslades totalt 95 000 personer om uppsägning i hela landet, enligt Arbetsförmedlingen. Hårdast drabbat var Västra Götaland, där över 21 000 personer varslades. Efter årsskiftet och fram till den 31 januari har 3 215 personer varslats i Västra Götaland, flest i landet.

Förra veckan fanns det totalt 41 901 öppet arbetslösa i Västra Götaland och Halland. Av IF Metalls dryga 72 000 medlemmar i Västsverige (Västra Götaland och Halland) har totalt 11 730 blivit varslade, enligt avdelningarnas statistik. Av dessa är 5 400 varsel lag­da i Göteborg, vilket motsvarar var fjärde medlem. Många som varslats och förlorat sina jobb hamnar emellertid inte i statistiken. Det gäller visstidsanställda som inte får förlängt och företag med färre än fem anställda behöver inte rapportera in personalneddragningar till Arbetsförmedlingen.

De flesta varslen i Västra Götaland har gällt industrin, men nu har krisen även drabbat den offentliga sektorn. I slutet av 2008 beslutades det att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg måste banta verksamheten med 280 miljoner kronor 2009, vilket betyder att 500-600 tjänster försvinner. Hur detta påverkar verksamheten eller personalen hade inte Ann-Christine Andersson, kommunikations- och kanslidirektör vid Sahlgrenska, tid att svara på när Offensiv ringde.

I Göteborgs förorter genomförs också nedskärningar. Gunnareds stadsdelsnämnd ska ”spara” 40 miljoner kronor, något som drabbar skolan hårt. Var femte anställd ska bort. Barngrupperna i förskolan blir större och så vidare. Nedskärningarna i Lärjedalen har resulterat i att eleverna i klass 7C på Bergumskolan hotat med skolstrejk.

Det behövs gemensamma protester från hela fackföreningsrörelsen för att riva upp varslen och stoppa nedskärningarna. Industriarbetare, lärare, föräldrar, elever tillsammans med vårdpersonal, vårdtagare och alla andra som drabbas av nedskärningarna måste kräva pengar från stat och storföretag.

Johannes Lundberg