NU-sjukvården: Högre löner till politiker och direktörer, mindre pengar till medicinsk utrustning.

10 december 2010

Idag (10 dec.) skriver tidningen Bohusläningen om att NU-sjukvården har begärt 50 miljoner kronor av regionen nästa år för att kunna köpa in medicinsk utrustning. Svaret? 6,7 miljoner kan man skrapa fram, dvs över 43 miljoner kronor mindre än vad som behövs. Samtidigt har regionen inga problem att hitta pengar för att höja regiondirektörers och politikers löner.

Inte heller för den oerhört  kostsamma, dåligt planerade och obefintligt förankrade omstruktureringen Vård 2010 som bland annat innebär nedläggningen av akutmottagningen i Uddevalla, saknades pengar. En omstrukturering som lett till försämrad vård, försämrad arbetsmiljö och ett enormt förakt mot både de etablerade partierna som drivit frågan och partierna som utmålat sig själva som motståndare.

I ljuset av detta borde det vara oerhört viktigt för regionledningen att skjuta till pengar för investeringar i medicinteknisk utrustning, istället hamnar pengarna i politikernas och de höga tjänstemännens fickor.

Det var bara några dagar sedan media rapporterade om löneökningar för regionens toppchefer. Regiondirektör Johan Assarsson har fått en höjning på 3000 kr i månaden och gör honom därmed med ofattbara 140 000 kr i månadslön lika högavlönad som statsministern. Bland övriga vinnare finns exempelvis  SU-direktören Jan Eriksson, sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist och ekonomidirektör Mats Friberg som alla nu tjänar över 100 00 kr.

Enbart de sex högsta tjänstemännen har en samlad årsinkomst på 7,9 miljoner kronor. Tillsammans med de 27 övriga toppcheferna inom regionen hamnar slutsumman på tiotals miljoner kronor årligen. Och hos politikerna är det inte annorlunda. Tidigare i år höjdes de 15 regionrådens löner med över 11%, vilket gjort att lönerna nu ligger på mellan 58 000 och 75 400 kr. Även om man bara utgår från den lägre siffran så innebär detta en kostnad för regionen på över 10 miljoner kronor.

Rättvisepartiet Socialisterna vägrar acceptera att skattepengar går till att finansiera direktörer och politikerpampars lyxliv på bekostnad av vårdkvalitet. Istället ska regionens politiska representanter ha en lön som inte är högre än att den motsvarar en genomsnittlig arbetarlön och inte heller motta några andra privilegier som distanserar dem från de människor de beslutar över. Sjukhusen ska styras demokratiskt av personalen, med vårdbehov och arbetsmiljö i fokus. RS är det enda partiet som aktivt driver dessa frågor.

Patrik Berg