Ny ordförande vald för RS Uddevalla

17 mars 2011

Klara Mäkitalo, blev onsdagen den 16:e mars vald till partiföreningsordförande i Uddevalla, i en period av flera politiska händelser, där Rättvisepartiet Socialisterna har en viktig uppgift framför sig. Exempelvis det kommande valet 15 maj. Läs hela inlägget här »


S-topp i kris – nytt arbetarparti behövs

20 november 2010

Socialdemokraternas djupa kris kommer inte som en överraskning. I över 20 år har S-partiet fört en politik där man slaktat sina egna välfärdsreformer.

Läs hela inlägget här »


För ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti

12 november 2010

Efter valet har socialdemokratins kris snabbt fördjupats och igår visade det sig att partiet är statt i sönderfall. Socialdemokratins kris har aldrig varit så djup som nu. I väntan på ”förnyelse”, som alltid varit en omskrivning för nya högersvängar, och ny ledning har partitoppen ”ställt sina platser till förfogande”. Det är hela havet stormar, vilket betyder fortsatt S-kris och nya maktstrider inför öppen ridå.

Läs hela inlägget här »


MP bekänner färg – blågrönt styre i Uddevalla.

01 oktober 2010

”Miljöpartiet väljer alliansen i Uddevalla”.

Så lyder rubriken i en artikel i torsdagens bohusläningen efter miljöpartiets möte där partiet med ”en överraskande enighet” beslutade att inleda förhandlingar med den borgerliga alliansen. Trots att två av MPs fyra invalda fullmäktigeledamoter är tidigare vänsterpartister och stod på valsedeln som ”oberoende vänster”  så fäller partiet möjligheten för ett rödgrönt minoritetsstyre i kommunen. Valet motiveras med att de vill skapa en stabil politisk majoritet, och de väljer bland annat att kritisera socialdemokraterna för att dessa inte bjudit in centerpartiet till förhandlingar.

Läs hela inlägget här »


Antirasistisk demonstration i Trollhättan

27 september 2010

Läs hela inlägget här »


Tre myter om Sverigedemokraterna

22 september 2010
Tre myter om SD
Myt 1: Att SD inte längre är rasister.
I SD:s principprogram skriver man: ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell ­likhet bland befolkningen.” Vad är etnisk likhet – om inte en omskrivning av rasisternas klassiska motstånd mot ”rasblandning”?
I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program finns ett detaljerat program för att begrän­sa invandringen:
· Alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga.
· Flyktingar som saknar pass el­ler id-handlingar ska avvisas direkt.
· Det ska vara kriminellt att göm­ma flyktingar.
· Flyktingar ska inte få kontanta bidrag och tillåtas utföra enkla­re sysslor på förläggningen.
· Flyktingar som väntar ska förpassas till en zon utanför EU.
SD har även ett program för särbehandling mellan svenskar och invandrare som redan finns i landet:
· De som inte är svenska medborgare måste vara 24 år för att få gifta sig. De måste ge ett större bidrag till staten.
· Den som behöver tolk ska betala det själv.
· Invandrarföreningar ska inte få bidrag.
· Kristna högtider ska firas i skolan, där kyrkan ska spela en större roll.
· Slöja och turban ska vara förbjudet under yrkesutövning.
· För att bli svensk medborgare krävs 10 års väntan, därefter ett medborgarskapstest inklusive en lojalitetsförklaring till Sveri­ge.
MYT 2 Att demonstrationer mot SD skulle gynna SD.
Hanne Kjöller på Dagens Nyheters ledarsida skrev dagen innan valet att ”SD borde skicka blommor till alla de vänsterorganisationer som bistått partiet så starkt under hela valrörelsen”. Samma tema har upprepats flera gånger, särskilt i DN.
Men det är inte demonstrationer och protester som stärker SD. Avsaknad av motdemonstrationer har inte hindrat att SD gått framåt i en rad kommuner i Skåne eller dansk Folkeparti att vinna röster i Danmark.
Istället är det just uppvisningen av folkligt motstånd som tvingat tillbaka eller bromsat rasismen. Massprotester mot rasismen stärker alla som känner sig hotade av SD och dess svans. Och där möjliga SD-sympatisörer känner motstånd blir SD svagare.
DN har inte haft några problem med att låta Fredrik Reinfeldt kritisera SD. Men det är snarare kritik som etablera politiker som gör att SD kan beskriva sig som ”annorlunda” fastän även SD står för högerpolitik.
De som borde få blommor är istället de politiker och direktörer som skapat ökade klyftor och osäkerhet inför framtiden. Att arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen inte visar en väg framåt med trygga jobb och välfärd är en avgörande faktor för rasistpartiernas framväxt.
De som är kritiska till demonstrationer och protester mot SD har sällan någon alternativ metod att stoppa rasismen. Men så är de inte förespråkare av demonstrationer eller protester i frågor heller.
MYT 3: Att rasismen skulle bero på invandringen
Att detta är en myt som visas av att SD ökade sitt röstetal kraftigt trots att det blivit allt svårare för flyktingar att få uppehållstillstånd i Sverige. Rasistiska partier i Europa har på motsvarande sätt ökat sitt röstetal oberoende av antalet invandrare.
De drivande bakom Sverigedemokraterna krävde länge att alla invandrare som anlänt till Sverige efter 1970 skulle utvisas. Rasisterna attackerar vad de tror ger mest resultat för tillfäller – judar i början av 1900-talet, flyktingar i Sverige de senaste decennierna och numera mest muslimer.
Det är därför helt fel när statsvetarprofessorn Olof Ruin skriver i Dagens Nyheter att ”När det gäller Sverigedemokraterna borde de etablerade partierna tidigt i år ha tagit upp en seriös diskussion kring invandring: både om problem och fördelar”.
Olof Ruins idé har ingen förankring i verkligheten. När skulle en sådan metod ha stoppat i rasismen i något land? Rasistpartierna bygger ju sitt stöd på misstron mot just de etablerade partierna.
”Invandring” är en viktig fråga, men den ska inte diskuteras på SD:s villkor. Diskussionen om SD måste handla om rasismen och den måste tas av fackföreningar och gräsrotsorganisationer på arbetsplatser, i bostadsområden och på skolorna. Det handlar om att betona gemensam kamp och varna för risken för rasistisk splittring av arbetare och ungdomar efter etniska eller religiösa linjer.
Per-Åke Westerlund

Stödet finns för en socialistisk politik – Nu fortsätter kampen mot rasism och högerpolitik.

21 september 2010

Rättvisepartiet Socialisterna behöll sina kommunala mandat i Luleå och Haninge med ökat röstetal.

I Luleå fick RS nu 2180 röster, en ökning med 335 röster.
I Haninge ökade RS med 185 röster till 1416 röster.
I Göteborg har RS haft en bra valkampanj, partiet är mer känt än tidigare och har vuxit i medlemsantal. Antalet röster har dock inte redovisats ännu.

I Uddevalla valde 187 personer att visa sitt stöd för RS kamp mot rasism och högerpolitik genom att rösta på oss i kommunvalet. Det är första gången RS ställer upp i Uddevalla och begränsade resurser och begränsad kännedom om vårt parti gjorde tyvärr så att det inte räckte hela vägen fram för att få mandat i fullmäktige. Men under valkampanjen har vi ändå nått ut till tusentals människor som annars aldrig hade hört talas om oss, vi har värvat nya medlemmar och knutit viktiga kontakter.

Med fortsatt borgerligt styre och med rasistiska sverigedemokraternas intåg i riksdagen så är den politiska kampen idag viktigare än någonsin, och till skillnad från de övriga partierna så kommer Rättvisepartiet Socialisterna fortsätta kämpa under de fyra åren fram till nästa val. Igår deltog tiotusentals människor i spontana demonstrationer i protest mot att Sverige fått sitt första öppet främlingsfientliga parti i riksdagen, och när även de etablerade partierna börjar anpassa sin politik och retorik efter SD så är det oerhört viktigt att mobilisera även till ett bredare motstånd mot all den högerpolitik som skapar grogrunden till rasismen.

När högern konsoliderar sin makt och rasistiska idéer vinner gehör i parlamenten så kommer vi att gå mot ett kallare samhälle, där såväl det enskilda som det institutionalierade våldet mot invandrare, hbt-personer, antirasister och socialister kommer att öka. Men inga platser i riksdagen kan stå sig mot ett kompakt folkligt motstånd, och det motståndet börjar vi bygga idag.

Inte fyra år till utan strid. Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!


Politiker på arbetarlön – för ett nytt arbetarparti

14 september 2010

Många frågar sig om högerpolitiken kan stoppas. Det är en berättigad fråga då nedskärningar, privatiseringar osv fortsatt oavsett vem som sitter vid makten. RS står för att det behövs ett nytt arbetarparti, då det idag inte finns något parti som representerar arbetares, pensionärers och ungdomars intressen.

Läs hela inlägget här »


50 personer i antirasistisk manifestation. SD vågade inte dyka upp.

14 september 2010

Istället för rasistiska lögner från SD var det antirasism och antikapitalism som mötte upp de 50 personer,  mestadels gymnasieungdomar,  som trotsade regnet för att protestera mot sverigedemokraternas planerade torgmöte. Lokal media var också på plats.

Läs hela inlägget här »


Lyckad motdemonstration stoppade Sverigedemokraterna i Göteborg.

13 september 2010

Idag stoppades Sverigedemokraterna i centrala Göteborg av en stor motdemonstration vilket Göteborgs Nätverk mot Rasism hade tagit initiativ till. Uppemot tusen Göteborgare var på plats för att visa SD vad de tycker om deras rasistisk politik.

– Det är viktigt att bemöta SD:s rasistiska lögner. Vi kommer inte att fysiskt stoppa deras möten men vi kommer att ha talkörer och en egen, högljudd, demonstration sade Kristofer Lundberg till GP

Läs hela inlägget här »