Rättvisepartiet Socialisterna kommer till Dalabergsdagen.

28 maj 2009

Idag torsdag den 28 maj, kommer RS Uddevalla att hålla bokbord på Dalabergsdagen på torget i dalaberg. Vi kommer att ha med oss material både för ArbetarInitiativet och Rättvisepartiet Socialisterna. Alla intresserad är varmt välkomna att komma och ställa frågor och diskutera med våra medlemmar. Vi kommer att vara där ungefär mellan 16.00 och 20.00

http://www.uddevalla.se/uddevalla/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter2009/dalabergsdagen28maj.5.3be6723a1211efee1fa800031359.html

RS Uddevalla


Rättvisepartiet Socialisterna hos Kurdiska Föreningen.

30 april 2009

kurdiska
foto: Imad Akrawi

Den 29:e april var Rättvisepartiet Socialisterna inbjudna till möte med Kurdiska Föreningen i deras lokal på Dalaberg. Medlemmar ur RS Uddevalla höll tillsammans med Kristofer Lundberg (ordförande för RS Väst) en diskussion om rasism, anti-rasism, asylpolitik och hur vårat politiska arbete såg ut.

Kristofer pratade om rasismen och hur den inte är förbehållen de rasistiska och nazistiska grupperna som sverigedemokraterna och den såkallade ”svenska motståndsrörelsen” utan även drivs på hårt av riksdagspartierna. Med krisen ser vi tydligt hur tex moderaterna genom nya förslag försöker ställa svenskar mot invandrare för att ta bort fokusen på de verkliga problemen, varslen, skrotningen av våra sociala skyddsnät som a-kassa, sjukförsäkring etc och nedmonteringen av välfärden som i och med krisen får ny fart. RS bemöter all rasism, oavsett om den har kostym eller inte.

Han pratade också om Asylrörelsen, en rörelse bland annat RS tagit initativ till, och hur denna spridit sig över landet och deltagit i flera lyckade utvisningsblockader i Göteborg som inneburit att planerade utvisningar till Irak, Afghanistan och Sudan inte kunnat genomföras. Asylrörelsen hjälper också till med att anordna bostäder åt papperslösa. Exempel som gav kraft åt påståendet Kristofer gjorde om att Rättvisepartiet Socialisterna inte är som andra politiska partier utan faktiskt beredda att ta kampen.

Patrik från RS Uddevalla betonade att partiet inte är intresserade av att samla röster på samma sätt som de vanliga partierna utan vill först och främst skapa en grund för gemensam organisering och Kristofer la till att vi inte kommer att komma med massa löften om vad vi ska genomföra om vi blir invalda utan att vi vill kämpa tillsammans med de boende i de frågor som berör dem. Det kan tex handla om nedskärningar på vårdcentraler eller problem med skolor.

I Göteborg har Rättvisepartiet Socialisterna mycket kontakt med flera invandrargrupper och vi hoppas att det är något som smittar av sig även till Uddevalla. Något vi inte tvivlar på då mottagningen var bra och flera personer tog vårt material och stannade efter mötet för mer diskussion.