Jimmie Åkesson – ett lyte som provocerar

28 september 2013

Igår besökte Jimmie Åkesson (partiledare för rasistiska Sverigedemokraterna) Kungstorget i Uddevalla för att signera sin nya bok. Uddevalla har en stark antirasistisk tradition och när Sverigedemokraterna dyker upp dyker även antirasister upp.

Image

Läs hela inlägget här »


Fortsatt oviss framtid för vården i Uddevalla.

25 januari 2013

Som RS Uddevalla tidigare skrivit så står Uddevalla kommun och socialtjänsten inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Nu har några veckor passerat och man har kunnat gå ut med mer information. Ryttarens särskilda boende, ett boende med ca 60 boenden och som ligger mitt i stan, är det särskilda boende som ska göras om till trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst, och man gissar då på mellan 7 till 10 besök under dagtid, och inga under nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Vad eller vilka aktiviteterna blir bestäms utefter de intressen och behov som de boende har. Planeringsarbetet började nu i januari 2013 men man kan inte säga när själva omstruktureringen kommer äga rum. Det kan ta allt från ett halvår fram tills sommaren 2014. Det är inte bara vården som kommer ta stryk utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs och detta är i verksamheter som är lågavlönande, många fysiskt krävande och kvinnodominerande.

Läs hela inlägget här »


Stoppa nedskärningarna inom vården nu!

12 november 2012

När jag kom till arbetet idag möttes jag av en bilaga med siffror på hur mycket nämnderna gått back, och hur prognosen ser ut fram till 2014.

Bland annat finns förslag på att ta bort ett helt äldreboende (sex avdelningar med cirka tio boenden på varje, med varierande grad av demens) och bygga om detta till trygghetsboende. Detta medför att ”de minst sjuka” får hemtjänst medan ”de sjukare” får flytta till andra boenden.

Läs hela inlägget här »


Kristallnatten: Stoppa nazistvåldet

11 november 2012

Den 9 november uppmärksammade Rättvisepartiet Socialisterna Kristallnatten med ett torgmöte på Kungstorget i Uddevalla. RS talade om kristallnattens offer och kopplade det till dagens kamp mot nazisterna och deras våld.

Läs hela inlägget här »


Utveckla vårt sjukhus, Inte avveckla!

05 maj 2012

Image

”Utveckla, inte avveckla” och ”Rädda sjukvården” stod det på många hemmagjorda plakat som satt i händerna på trötta, ledsna och arga dalslänningar i Bäckefors idag.

Sedan augusti 2010 har kampen för att få behålla Dalslands sjukhus i det skick det alltid har varit hållts igång. Kampen startades upp av missnöjda dalslänningar med en facebookgrupp ”Dalslands sjukhus” och sedan kläcktes idén om namninsamling. Fram tills idag har det samlats in över 12 500 namn och en kommitté för att föra dalslänningarnas talan till politiker har funnits sedan många år tillbaka

Dagen började med samling på Granbacken i Bäckefors kl. 14.00 och sedan tågade man mot Dalslands sjukhus. det var 1025 demonstranter, och i demonstrationen pratades det om vad HSN –politikerna skulle säga.

Ewa Arvidsson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Annette Ternstedt (V) vice ordförande, har båda befunnit sig i hetluften ett bra tag . Vilka lyste helt med sin frånvaro ”Vänsterpartiet visar nonchalans, när de inte medverkar med någon representant här idag” sade Maj-lis Matsson, som sitter i kommittén för Dalslands sjukhus.
Jerker Johansson, ordförande i kommittén för Dalslands sjukhus, öppnade med att tacka demonstranter för att de kommit och fortsatte med ”Vi ska få svar från partierna i regionen”.
Jerker drog sedan historik från vad som skett fram till dags datum. I augusti år 2010 – vid ett möte med medborgarna, gick alla närvarande åtta partier med på att utveckla Dalslands sjukhus. Nu har de visat sig motsatsen.

Mötet gick till på det vis att frågor lästes upp som de närvarande politikerna sedan fick svara på, inför mötesdeltagare. Representanter från alla partier, förutom från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var närvarande vid mötet.

Miljöpartiets Göran Olsson, öppnade med att han inte kunde besvara frågan om utredningen, utan förklarade att man ser helst att utveckla och samla kirurgin från hela regionen. Folkpartiets representant Thomas Olsson, verkade oförberedd och oengagerad, och möttes för de mesta av tystnad eller kommentarer från mötesdeltagarna som till slut tröttnade på att han inte kunde besvara en fråga med ett klart svar. Olsson gick inte in på någon fråga på djupet utan hänvisade ofta till alliansen i sin helhet, och sade sig ställa samma frågor om varför detta händer, angående flytten av röntgenlabbet och operationsverksamheten.

Centerpartiets talare Bo Karlsson, förklarade att han skulle stå för en utveckling av Dalslands sjukhus, men det han tycks glömma bort i den frågan är vad hans partikamrat i Lysekil uttalade sig angående en liknande situation.

Centerpartiet är med och beslutar om att spara in labb och röntgen i Lysekils kommun, Bo Karlsson säger även att man måste kunna bygga ett samhälle för ungdomar så de stannar kvar på landsbygden och inte flyr till storstaden. Karlsson menade för att kunna bygga en bra landsbygd, måste man också se till att ha ett fungerande sjukhus, frågan är: gäller inte detsamma för Lysekil eller börjar Centerpartiet få kalla fötter?

Moderaternas representant Martin Andreasson, pratade sig nöjd på att man skulle ha privata entreprenörer som kunde hålla i sjukhusets regier. Ännu ett privatiseringsförslag från högerpolitiker, som inte kan annat än privatisera. En privatisering i sig, löser inga problem för Dalslands sjukhus. Då lämnar man bara över det ekonomiska ”problemet” som de ser det över till en privat aktör. På det viset slipper regionpolitikerna hålla i den ekonomiska delen. Moderaterna ser efter ett sätt att slippa problem istället för att lösa dem för dalslänningarnas bästa.

Utredningen om vad som ska få stanna på Dalslands sjukhus i Bäckefors, och hur verksamheten skall se ut kommer att vara klart i september-oktober i år. I juli kommer restaurangen att läggas ner och ingen mat kommer att serveras för patienterna, som istället ska få planera sina sjukhusbesök och ta med sig matsäck, det är jargongen inom HSN

När man går in på frågan ”vilka vårdkvalitér blir bättre?” så påpekas det att sjukvården för äldre ska vara i centrum för utvecklingen, vilket man exemplifierar genom att Dalsland är det län som har flest äldre.

Åhörarna fick inga direkta svar om vad som kommer att hända med vården i Dalsland. Det pratades om att mycket av vården kan skötas i hemmet, det vill säga hemsjukvård och utöka hemsjukvården/hemtjänst, vilket kräver mer personal, men istället för att anställa så mycket personal som behövs för att tillgodose den här hemsjukvården som närvarande miljöpartist pratar så gott om, så drar man in på personal och kortar in tider hos vårdtagare.

Politikerna får det att låta så bra på det yttre, men det är inget annat än stora floskler som målas upp. De skyller bland annat på att man inte kan lämna så mycket svar, då det pågår en utredning som senast ska vara klar i september-oktober i år.

Åhörarnas vilja är tydlig, och kan starkt sammanfattas med att folket vill ha kvar sin närhet till sittsjukhus, man struntar i utredningar och väntetid, många vill ha svar nu!

I det stora hela var det ett bra möte och folket lyssnade på politikernas svar, med något varierande
stämning, många var fortfarande missnöjda med att man inte fått något riktigt svar ännu om vad som kommer att ske.

Rättvisepartiet Socialisterna blev inbjudna till att delta på nästa kommittémöte, som ännu i skrivande stund är oklart när det kommer hållas, men kontakt har upprättats mellan ordförande i kommittén och RS Uddevalla.

Stephanie Karlsson
RS Uddevalla


DS satte fokus på Offensivt april inför 1 maj

03 april 2012

DS satte sikte på Offensivt april inför 1 maj
Söndagen den 1 april samlades RS Västra Götalands distriktsstyrelse (DS). Mötet satte fokus på kampanjen Offensivt april inför 1 maj.

Mål togs att värva 80 autogiroprenumerationer i västra partidistriktet under april och ytterligare 20 fram till Offensivs nummer 1000 i maj. Offensivt april kommer vara späckat med torgmöten, flygbladsutdelningar, dörrknack och aktiviteter. En extra satsning ska göras på Offensiv under 1 maj.

DS valde också en 1 maj-kommitté och utsåg arbetsuppgifter inför demonstrationen. Propagandamaterial är redan klart inför demonstrationen och kommer börja spridas nästa vecka.

Kristofer Lundberg


RS är ett aktivt arbetande parti med en speciell närhet

25 januari 2012

Stephanie Karlsson, 21, är Uddevallas nyaste medlem. Tidigare jobbade hon inom vården men efter att kommunen dragit in på vikarier är hon arbetslös.

– Jag kom i kontakt med RS genom deras vårdkampanj i höstas utan för min närbutik, vilket fångade mitt intresse direkt då jag just då jobbade inom vården.

– Det som jag brinner för är äldrevården, bostadsfrågan och personer med särskilda behov och vad de behöver och vad samhället kräver av dem. Idag finns det allt för många dåliga exempel på hur de behandlas i sin vardag, men även hur de behandlas av vissa företag.

Stephanie var tidigare medlem i Vänsterpartiet men tyckte det var passiviserande.

– RS ger mig chansen att verkligen göra slag i saker som behöver ändras. Man får också kontinuerlig utbildning och uppmuntras att hålla inledningar på möten så man kan lära sig ännu mer.

Stefan Berg


Låt Misha stanna i Sverige

19 december 2011

Kvällen den 19 december samlades runt 150 personer på Kungstorget i Uddevalla för att demonstrera till stöd för Misha Smyslov som fått beskedet att bli utvisad.

Läs hela inlägget här »


Inspirerande kvinnokampsmöte

25 november 2011

I onsdags hölls ett kvinnokampsmöte i Kortedala, Göteborg, där medlemmar från Uddevalla även närvarade. Mötet inleddes med rapport från föregående kvinnokampsmöte. Fokus låg på hur vi kan ge ett kvinnokampsperspektiv i vårt arbete och hur vi kan integrera det i våra kampanjer, samt hur vi kan öka medvetenheten bland våra partikamrater i partiföreningarna. Det talades även om förslag på nya fristående kampanjer.

Kvinnan är ständigt utsatt i olika situationer och främst när vård, skola och omsorg drabbas av nedskärningar och nedläggningar till fördel för högerpolitiken. Det är oerhört viktigt att öka medvetenheten hos våra partikamrater för att få fler kvinnor att gå med i partiet och hur vi ska göra för att dem ska känna sig delaktiga. Rättvisepartiet Socialisterna ska stå i fronten för kvinnokampen!

Stephanie Karlsson


Kristallnatten: Antirasismen måste vara handling

10 november 2011

Ett 50-tal personer samlades den 9 november i Uddevalla för att delta i ett fackeltåg till minne av kristallnatten. Manifestationen som arrangerades av Ung Vänster, Vänsterpartiet, Kurdiska Föreningen, Svenska Kyrkan, ABF och IF Metall slutade i Svenska Kyrkans församlingssal. Det bjöds på musik och tal från Ung Vänster, Svenska Kyrkan och Vänsterpartiet.

Trots att det uppmanades i talen att organisera sig så rådde symbolcensur för alla partier såväl som för övriga organisationer. Läs hela inlägget här »