Svaret på krisen är socialism.

16 februari 2009

(denna debattartikel skrevs som svar på det moderata kommunalrådet Sture Svennbergs ”löfte” om nedskärningar inom Uddevalla kommun och publicerades i Bohusläningen den 13:e januari)

Framförallt Volvo, men även Pininfarina och Kynningsrud; 2008 var det industriarbetarna som förlorade jobben och 2009 ser det ut att bli de offentliganställdas tur. För hur ska man annars tolka det moderata kommunalrådet Sture Svennbergs sena julklapp under kommunens nyårsfyrverkerier där han lovar att ”dra åt svångremmen” i Uddevalla kommun? Det är ju inte något annat än ett löfte om nedskärningar i den offentliga sektorn och minskade satsningar på barn och ungdomar.

Jag finner det oerhört underligt att det är de som har absolut minst med den rådande krisen att göra är de som får ta konsekvenserna av den. Att det är arbetarna, studenterna och barnen som ska betala för kapitalisternas kris. De kapitalister som allianspolitikerna i en annan tid säkerligen hade hyllat för sitt entrepenörskap.

Faktum är att nedskärningar inte är det som är nödvändigt för att tackla krisen idag, det enda som är nödvändigt för att tackla den är kamp.

Oavsett om vi tillhör den privata sektorn, den offentliga sektorn, studerar eller är arbetslösa så har vi alla ett ansvar att ta striden för våra jobb och mot alla former av nedskärningar. För svaret på krisen är inte eftergifter inför den härskande klassens krav, utan arbetarkamp och socialism.  Inte bara i Uddevalla, inte bara i Sverige utan globalt. En arbetarkamp som som inte besvarar dessa krav med sorg och besvikelse utan med demonstrationer och strejker.

Tyvärr saknas idag både önskan och förmågan hos de traditionella partierna och arbetarorganisationerna att initiera och/eller understödja en sådan kamp. Därför är det upp till oss att inte bara kräva stopp för högerns nedskärningspolitik utan även att kräva en radikalisering av facken och att ställa upp ett sant socialistiskt alternativ på gatorna, på arbetsplatserna, i skolorna och i parlamenten.

Låt svångremmen dras in för de som förtjänar det istället, som exempelvis Sture Svennberg och hans gelikar.

Upp till kamp!

Patrik Berg, Rättvisepartiet Socialisterna.


24 000 varslade i Västra Götaland

06 februari 2009

Publicerad i Offensiv 836

Fram till årsskiftet varslades totalt 95 000 personer om uppsägning i hela landet, enligt Arbetsförmedlingen. Hårdast drabbat var Västra Götaland, där över 21 000 personer varslades. Efter årsskiftet och fram till den 31 januari har 3 215 personer varslats i Västra Götaland, flest i landet.

Förra veckan fanns det totalt 41 901 öppet arbetslösa i Västra Götaland och Halland. Av IF Metalls dryga 72 000 medlemmar i Västsverige (Västra Götaland och Halland) har totalt 11 730 blivit varslade, enligt avdelningarnas statistik. Av dessa är 5 400 varsel lag­da i Göteborg, vilket motsvarar var fjärde medlem. Många som varslats och förlorat sina jobb hamnar emellertid inte i statistiken. Det gäller visstidsanställda som inte får förlängt och företag med färre än fem anställda behöver inte rapportera in personalneddragningar till Arbetsförmedlingen.

De flesta varslen i Västra Götaland har gällt industrin, men nu har krisen även drabbat den offentliga sektorn. I slutet av 2008 beslutades det att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg måste banta verksamheten med 280 miljoner kronor 2009, vilket betyder att 500-600 tjänster försvinner. Hur detta påverkar verksamheten eller personalen hade inte Ann-Christine Andersson, kommunikations- och kanslidirektör vid Sahlgrenska, tid att svara på när Offensiv ringde.

I Göteborgs förorter genomförs också nedskärningar. Gunnareds stadsdelsnämnd ska ”spara” 40 miljoner kronor, något som drabbar skolan hårt. Var femte anställd ska bort. Barngrupperna i förskolan blir större och så vidare. Nedskärningarna i Lärjedalen har resulterat i att eleverna i klass 7C på Bergumskolan hotat med skolstrejk.

Det behövs gemensamma protester från hela fackföreningsrörelsen för att riva upp varslen och stoppa nedskärningarna. Industriarbetare, lärare, föräldrar, elever tillsammans med vårdpersonal, vårdtagare och alla andra som drabbas av nedskärningarna måste kräva pengar från stat och storföretag.

Johannes Lundberg