Internationella Kvinnodagen 100 år!

08 mars 2010

Den åttonde mars uppmärksammade Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla 100-årsdagen av den Internationella Kvinnodagen med ett torgmöte och påvisade behovet av kamp och ett nytt arbetarparti för jämställdhet. Rättvisepartiet Socialisterna var det enda parti som valde att uppmärksamma kvinnodagen och det är tydligt att det är det enda parti som verkligen utmanar de attacker på kvinnliga rättigheter som både alliansen och den så kallade rödgröna oppositionen står bakom.

Klara Heydar talade bland annat om kvinnodagens socialistiska ursprung, om regeringens attacker i och med pig- och vårdnadsbidraget och om läget för kvinnokamp internationellt, med exempel från Iran, Brasilien och Afghanistan.

”Kvinnors rättigheter blir bara bättre om en aktiv kamp förs. En kamp mot högerpolitik, mot nedskärningar och för bättre vilkor på arbetsmarknaden.”


Patrik Berg betonade också vikten av kopplingen mellan kvinnokamp och arbetarkamp, han talade även om deltidsfällan och utförsäkringarna av sjuka som skapat nyfattigdom. Patrik gick också in på den extrema situationen i Uddevalla och om hur kommunens högerstyre och privatiseringsiver tvingar kvinnor att välja mellan deltidsarbete, att gå över till privata arbetsköpare eller bli av med jobbet.

”Precis innan julafton fick personalen på kommundrivna Österängens äldreboende chockbeskedet att de var tvugna att gå ner till 75% arbetstid eller bli uppsagda! Med utstuderad precision kom beskedet mitt under julledigheterna när varken fack eller chefer gick att få tag på. Utöver detta har det också skapats en nästan unik utförsäljningshysteri i Uddevalla som nu hotar flera jobb, bland annat på skogslyckans äldreboende.”

Kraven som Rättvisepartiet Socialisterna förde upp var bland annat:

– Lika lön för lika arbete.
– Försvara kollektivavtalen mot låglönemarknad. Fasta jobb och rätt till heltid.
– Kamp mot sexuella trakasserier och horstämpling på skolor och arbetsplatser.
– Kämpande fack som demonstrerar och strejkar mot regeringens attacker.

Efter mötet hölls ett öppet möte på ABF med samma tema.

Manifestation för gemensam välfärd 10:e mars.

100 år av kvinno- och facklig kamp har skapat grunden till det svenska välfärdssamhället som nu står under ständiga attacker från högern. Den 10:e mars kommer det att hållas en facklig demonstration i Uddevalla till stöd för välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att delta och uppmanar alla att göra samma sak.

Samling 16.00 vid Kungstorget.

Arrangör: Kommunal Väst.


Manifestation: Internationella kvinnodagen 100 år.

01 mars 2010


Göteborg: Möte för kvinnliga RS:are

16 februari 2010

Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg organiserar den 20-21 februari en studiehelg för kvinnliga medlemmar. Patricia Degerman ger sin bild om vilka förväntningar som finns för helgen.


– Förra kvinnohelgen vi hade för medlemmar i Göteborg var väldigt lyckad och deltagarna kom med många bra inlägg till disskussionen hur vi ska stärka partiet bland kvinnor.

– Det var väldigt lärorikt och det märktes att sådana här möten behövs både för skolning och motivation. Målet med kvinnohelgen är att våra kvinnliga medlemmar ska stärkas politiskt och få självförtroende i sitt arbete.

– det kan vara lättare att ha egna inlägg och diskutera öppet tillsammans med andra tjejer.

– Mina förväntningar på denna kvinnohelg är att det blir två grymma dagar fyllda med politiska disskussioner och att alla ska gå därifrån med ökad kampvilja och känna sig säkra på att fortsätta diskutera på sin skola eller arbetsplats.

Linnea Wallberg

På dagordningen

  • 100 år av socialistisk kvinnokamp
  • Unga kräver Jobb och Grön Framtid
  • Rosa Luxemburg en revolutionär socialist
  • Socialistisk valkampanj