Offensiv 1017 försenad till prenumeranter

21 september 2012

Det senaste numret av Offensiv kommer inte att nå prenumeranterna förrän på måndag. Det beror på problem med tryckpressarna. Detta nummer av Offensiv finns därför tillgängligt som e-tidning här: Offensiv 1017. E-tidningen är aktiv i 30 dagar.