NU-sjukvården: Högre löner till politiker och direktörer, mindre pengar till medicinsk utrustning.

10 december 2010

Idag (10 dec.) skriver tidningen Bohusläningen om att NU-sjukvården har begärt 50 miljoner kronor av regionen nästa år för att kunna köpa in medicinsk utrustning. Svaret? 6,7 miljoner kan man skrapa fram, dvs över 43 miljoner kronor mindre än vad som behövs. Samtidigt har regionen inga problem att hitta pengar för att höja regiondirektörers och politikers löner.

Inte heller för den oerhört  kostsamma, dåligt planerade och obefintligt förankrade omstruktureringen Vård 2010 som bland annat innebär nedläggningen av akutmottagningen i Uddevalla, saknades pengar. En omstrukturering som lett till försämrad vård, försämrad arbetsmiljö och ett enormt förakt mot både de etablerade partierna som drivit frågan och partierna som utmålat sig själva som motståndare.

I ljuset av detta borde det vara oerhört viktigt för regionledningen att skjuta till pengar för investeringar i medicinteknisk utrustning, istället hamnar pengarna i politikernas och de höga tjänstemännens fickor.

Det var bara några dagar sedan media rapporterade om löneökningar för regionens toppchefer. Regiondirektör Johan Assarsson har fått en höjning på 3000 kr i månaden och gör honom därmed med ofattbara 140 000 kr i månadslön lika högavlönad som statsministern. Bland övriga vinnare finns exempelvis  SU-direktören Jan Eriksson, sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist och ekonomidirektör Mats Friberg som alla nu tjänar över 100 00 kr.

Enbart de sex högsta tjänstemännen har en samlad årsinkomst på 7,9 miljoner kronor. Tillsammans med de 27 övriga toppcheferna inom regionen hamnar slutsumman på tiotals miljoner kronor årligen. Och hos politikerna är det inte annorlunda. Tidigare i år höjdes de 15 regionrådens löner med över 11%, vilket gjort att lönerna nu ligger på mellan 58 000 och 75 400 kr. Även om man bara utgår från den lägre siffran så innebär detta en kostnad för regionen på över 10 miljoner kronor.

Rättvisepartiet Socialisterna vägrar acceptera att skattepengar går till att finansiera direktörer och politikerpampars lyxliv på bekostnad av vårdkvalitet. Istället ska regionens politiska representanter ha en lön som inte är högre än att den motsvarar en genomsnittlig arbetarlön och inte heller motta några andra privilegier som distanserar dem från de människor de beslutar över. Sjukhusen ska styras demokratiskt av personalen, med vårdbehov och arbetsmiljö i fokus. RS är det enda partiet som aktivt driver dessa frågor.

Patrik Berg

 


Sjukvårdspartiet plagierar RS sjukvårdspolitik.

09 september 2010

I dagens Bohusläningen publicerades en  debattartikel till synes skriven av Sjukvårdspartiet i Västra Götaland och signerad av partiordförande Orvar Martinsson och partisekreterare Els-Marie Ragnar. En snabb granskning visar dock att artikeln bär slående likheter till den debattartikel Rättvisepartiet Socialisterna fick publicerat i Bohusläningen och på vår hemsida redan i juli. Likheterna är så stora att de inte bara använt samma argument utan även kopierat av stora delar ord för ord.

Läs hela inlägget här »


RS i media.

08 juli 2010

Idag har bohusläningen publicerat en debattartikel från Rättvisepartiet Socialisternas kommun- och regionfullmäktigekandidater i Uddevalla samt en intervju med två av dem.

Klicka på bilderna för att läsa artiklarna.

Fler länkar till RS i lokalmedia finns här.


Vårdhyckleri inför valet. UPPDATERAD 3/7

30 juni 2010

I valet om drygt tre månader avgörs förutom vem som ska ha makten i riksdag och ute i kommunerna även hur mandatfördelningen kommer att se ut inom regioner och landsting. Inför valet till regionfullmäktige i Västra Götaland är det frågan NU-sjukvården som dominerar och nu försöker partierna antingen rädda sitt icke-existerande förtroende eller utmåla sig som ett alternativ som värnar om sjukvården. Men precis som innan valet 2006 så säger alla partier bara vad de tror att folk vill höra.

Läs hela inlägget här »


FP försöker undvika politiskt självmord

10 april 2010

Den 7 april publicerade Folkpartiet i Uddevalla en debattartikel i Bohusläningen där de gick till hårt angrepp mot det egna partiet i regionfullmäktige, som tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet var med och beslutade om nedläggningen av akutsjukvården i Uddevalla. Folkpartiet lokalt hävdar att de kämpat enormt hårt för att rädda sjukhuset och att väljarna inte borde blanda ihop FP i Uddevalla med FP i Västra Götalandsregionen.

Idag den 10 april publicerade Bohusläningen Rättvisepartiet Socialisternas svar som nu återpubliceras här.

Läs hela inlägget här »


Enorma lönehöjningar för regionpolitiker.

01 mars 2010

Västra Götalandsregionens arvodesberedning, ledd av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har lagt förslag om en höjning av regionrådens löner med hela 11,5 %.

Samma partier som (tillsammans med Vänsterpartiet) med hänvisning till dålig ekonomi beslutade om en nedläggning av akutsjukvården i Uddevalla har nu beslutat om att höja sina egna löner med över 6000 kr i månaden. Detta samtidigt som vi är mitt uppe i en avtalsrörelse där flera arbetsgivare kräver nollavtal för vanliga arbetare, något som i praktiken innebär en lönesänkning.

Sammantaget ska lönen höjas från 51 991 kr till 58 000 kr, vilket är nästan 3 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetarlön 2008.  Har man även förmånen att vara ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen så kommer man få upp till 3,5 gånger en genomsnittlig arbetarlön (75 400 kr). De partier som reserverade sig mot beslutet nöjde sig med en löneökning på ”bara” 3000 kr i månaden (Miljöpartiet) eller att ligga kvar på 52 000 (Vänsterpartiet), vilket dock fortfarande är nästan 2,5 gånger genomsnittslönen. Sammanlagt innebär lönehöjningarna en kostnadsökning med över 1 miljon kronor om året för regionen, en miljon som istället skulle kunna användas för att betala fler läkar- eller sjukskötersketjänster till den hårt belastade NU-sjukvården.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som aktivt reser kravet på politiker på arbetarlön. En politiker som tjänar samma lön som en genomsnittlig LO-arbetare kommer inte ha råd att köpa sig fri från de effekter deras nyliberala nedskärningspolitik för med sig.

RS kräver också att politikerna ska representera våra intressen och vara avsättningsbara även mellan mandatperioderna. Det var tex oerhört tydligt att det inte var våra intressen som man beslutade utifrån när akutsjukvården i Uddevalla lades ner trots att över 5000 personer gick ut och demonstrerade till stöd för akuten i vad som måste ha varit stadens största politiska demonstration någonsin.

Patrik Berg